neljapäev, september 11, 2014

Valmis "Riia juht Artishoki Biennaali külastajale" AB-ga samal ajal toimub Riias veel rida sündmusi, mis, kui Riiga juba tulla, väärivad kindlasti külastamist - Survival Kit 6, Gustavs Klucis’e suur retrospektiiv, ning muljetavaldav valik videokunsti Julia Stoschek-i erakogust. Lähtudes oletusest, et Biennaali külastajate hulgas võib olla ka inimesi kes ei ole ammu Riias käinud, koostasid Biennaali kuraatorid google maps kaardi, kus on märgitud kõik sündmuspaigad ning kogu vajalik informatsioon Riias hakkama saamiseks.
Kaarti saadab ka mõnevõrra täiendatud kommentaaridega brošüür “Riia juhi Artishoki Biennaali külastajale”

Voldi lahti / Unfold

teisipäev, september 09, 2014

VI Artishoki Biennaal A+B=AB14VI Artishoki Biennaal
A+B=AB14
17.09. – 11.10. 2014
Mūkusala Art Salon, Mūkusalas iela 42, Riia


2014. aasta septembris toimub Riias neljas Artishoki Biennaal, A+B=AB14.

Artishok Biennaal (AB) on näituseformaat, mis koondab kümmet kunstnikku, kellest igaüks esitab näitusele ühe uue teose, ja kümmet krtiitikut, kes kirjutavad artikli kõigi esitatud teoste kohta. Kriitikute tekste eksponeeritakse näitusesaalis samaaegselt kunstnike teostega.

AB intensiivne kümnepäevane maraton algab 17. septembril, kui toimub kümnest uudisteosest esimese avamine. Paralleelselt teosega esitletakse ka kümmet vastse teose kohta kirjutatud kunstikriitilist teksti. Sama stsenaarium kordub päevast päeva, kuni kõik kümme teost on näitusele lisandunud ja kõik sada teksti avaldatud. Sellega võib AB näituse valminuks kuulutada, ning siis jääb näitus veel nädalaks, 27. septembrist 11. oktoobrini kõigile avatuks.

Ajakava:

17.09.
18:00 Krišs Salmanis'e teose „Ood rõõmule” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Peeter Talvistuga. Vestlust juhib ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek.

18.09.
18:00 Margus Tamme teose „YOU AND ME” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Anna Salmanega

19.09.
18:00 Arturs Bērziņš'i teose „Nimeta (raamat)” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Mari Kartauga. Vestlust juhib kultuurilehe Sirp kunstitoimetaja Reet Varblane

20.09.
18:00 Kristi Kongi teose „Särav hele” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Jānis Taurens'iga

21.09.
18:00 Jana Briķe teose „Päev mis aeg seisis paigal” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Elena Šmakovaga. Vestlust juhib Artishoki toimekonna liige Liisa Kaljula

22.09.
18:00 Laura Kuuse teoste „Kiri” ja „Küünal” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Maija Rudovska'ga

23.09.
18:00 Ivars Grāvlejs'e teose esitlus
18:30 Vestlus kriitik andres w'ga. Vestlust juhib ajakirja Estonian Art peatoimetaja Liina Siib

24.09.
18:00 Jass Kaselaane teose „Nimetu” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Pauls Bankovskis'ega

25.09.
18:00 Kristīne Alksne teose „Teostamata projekt” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Tanel Randeriga. Vestlust juhib raadiosaate Kunstiministeerium toimetaja

26.09.
18:00 Martiini teose „Vaade 2” esitlus
18:30 Vestlus kriitik Valts Miķelsons'iga


AB kui näituseformaat sündis Eestis, eesmägiga taaselustada kunstikriitikat. Kolm esimest biennaali toimusid Tallinnas ja Tartus, kaasates ennekõike Eesti kunstnike ja kriitikuid üksikute väliskülalistega kriitikute ridades.
AB14 on Eesti ja Läti kuraatoritetandemi koostööprojekt, mille raames on näitusel osalema palutud järgmised kunstnikud ja kriitikud:

Osalevad kunstnikud (EE): Kristi Kongi, Laura Kuusk, Jass Kaselaan, Martiini, Margus Tamm.
(LV): Kristīne Alksne, Jana Briķe, Krišs Salmanis,  Arturs Bērziņš, Ivars Grāvlejs.

Osalevad kriitikud (EE): Tanel Rander, andreas w, Peeter Talvistu, Mari Kartau, Elena Šmakova.
(LV): Maija Rudovska, Jānis Taurens, Valts Miķelsons, Pauls Bankovskis, Anna Salmane.

2014. aasta Artishoki Biennaali kuraatorid on Šelda Puķīte (LV) ja Indrek Grigor (EE).
Näituse kujundab Kristians Brekte (LV)


AB eesmärk on juhtida tähelepanu ilmselgele kokkulangevusele kriitilise ja loomingulise mõtlemise vahel, mis on küll üldtunnustatud kujutavas kunstis, kuid on kunstikriitika komponendina pigem maha vaikitud. Ajakirja Artforum toimetaja kunstnik ja galerist John Kelsey väidab, et tänapäeval on kriitikust saanud sissetöötatud vormi raiuv sulesepp ning kriitika enese positsioon on jäänud seotuks iganenud ühiskondliku rolliga. Väljapääsuna ummikust soovitab Kelsey otsida uusi võimalusi kriitilise distantsi taastamiseks teose ja kriitika vahel, et võimaldada suhestumist uue ühiskondliku olukorraga, kus see distants tegelikult puudub. Kui kriitikud ja kunstnikud uue olukorraga leppida suudavad, taastub tõenäolislt ka kriitika institutsioon, isegi kui see senise traditsioonilise arusaamaga kunstikriitikast enam ei sarnaneda ei pruugi. (John Kelsey, Rich Texts: Selected Writing for Art. 2012).

Kelsey üleskutsega haakudes üritab ka AB senise arusaama kriitilisest distantsist ümber vaadata. Asetades kunstniku ja kriitiku samasse ruumi, õõnestab AB teose ja kriitika vahelist traditsioonilist aegruumilise lõhet. Kuidas sellises olukorras käituda, on jäetud kriitikute ja kunstnike enese otsustada.

Langetatud otsuste ja valitud strateegiate valgustamiseks võõrustab AB14 avamistemaratoni käigus ka kümmet vestlusõhtut biennaalil osalevate kriitikutega.


AB 2014 toimub Riias Mūkusala Art Salon’is. Tegemist on mittekommertslikel eesmärkidel tegutseva eragaleriiga, millele kuulub ka tähelepanuväärne kunstikogu peamiselt Läti kunstist läbi ajaloo. AB14 kuraatorid valisid ka galerii kogust kümme teost, mida eksponeeritakse näitusel koos uute teostega. Need kümme tööd on “kommentaarid” osalevate kriitikute praktikale, kes kõik on palutud “oma” teosest ka kirjutama.  

Esimene AB toimus Tallinnas 2008. aastal. Seda kureerisid Maarin Mürk ja Margus Tamm. 2010. aastal võõrustas ABd Tartu Kunstimaja ja kureeris Kati Ilves. 2012. aastal naasis AB Tallinna ja toimus Liisa Kaljula kureerimisel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. AB14 puhul, mis toimub Riias, võib öelda, et ABst kui Eesti-kesksest projektist on saanud Livoniat taasühendav sündmus.

IV Artishoki Biennaale A+B=AB14 toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja Läti Kultuurkapital.Info:
Šelda Puķīte
selda.pukite@gmail.com
+371 282 100 81

Indrek Grigor
indrekgrigor@gmail.com
+372 555 914 25

Voldi lahti / Unfold

IV Artishok Biennale A+B=AB14
IV Artishok Biennale
A+B=AB14
17.09. - 11.10. 2014
Mūkusala Art Salon, Mūkusalas Street 42, Riga


This year from September 17 till October 11 Artishok Biennale (AB) titled “A+B=AB14” will take place at the Mūkusala Art Salon, Riga. This is the first time for AB to take place outside of Estonia.

AB is an exhibition format combining ten artists with works created for AB and ten critics writing about each of the works on display. Critics' accomplishments will be presented in the exhibition alongside the newly made artworks.

Schedule:

17.09.
18:00 Presentation of work by Krišs Salmanis “Ode to Joy”
18:30 Critic talk with Peeter Talvistu. Discussion led by editor in chief of magazine Kunst.ee Andreas Trossek.

18.09.
18:00 Presentation of work by Margus Tamm „YOU AND ME”
18:30 Critic talk with Anna Salmane

19.09.
18:00 Presentation of work by Arturs Bērziņš „Untitled (book)”
18:30 Critic talk with Mari Kartau. Discussion led by art editor of cultural weekly Sirp Reet Varblane

20.09.
18:00 Presentation of work by Kristi Kongi „Bright Light”
18:30 Critic talk with Jānis Taurens

21.09.
18:00 Presentation of work by Jana Briķe „The day when time stood still”
18:30 Critic talk with Elena Šmakova. Discussion led by member of editorial board of Artishok Liisa Kaljula

22.09.
18:00 Presentation of works by Laura Kuusk „Letter” and „Candle”
18:30 Critic talk with Maija Rudovska

23.09.
18:00 Presentation of work by Ivars Grāvlejs
18:30 Critic talk with andreas w. Discussion led by Editor in chief of magazine Estonian Art Liina Siib.

24.09.
18:00 Presentation of work by Jass Kaselaan „Untitled”
18:30 Critic talk with Pauls Bankovskis

25.09.
18:00 Presentation of work by Kristīne Alksne „Unrealised project”
18:30 Critic talk with Tanel Rander. Discussion led by Editor of radio show Ministry of Art.

26.09.
18:00 Presentation of work by Martiini „View 2”

18:30 Critic talk with Valts Miķelsons


The aim of AB is to actualize the synergy between critical and creative thinking. Artforum magazine contributing editor, artist and gallerist John Kelsey writes that nowadays the critic has chosen to become a hack or a cook and criticism as such remains tied to outmoded social relations. As the way out of closed circle Kelsey suggests finding a new critical distance, or learning to deal with the loss of distance. Once the critic has renegotiated distance, it is nevertheless very probable that she will return, even though she might not be recognizable as such. (John Kelsey Rich Texts: Selected Writing for Art. 2012). Accepting the problems surrounding the so called old criticism and taking into consideration Kelsey's ideas, AB tries to follow the same idea of renegotiated distance. By placing the critics into the same space with the artists, curators make an attempt to break the traditional space-time gap between art and criticism.

Participating artists from Estonia are: Kristi Kongi, Laura Kuusk, Jass Kaselaan, Martiini, Margus Tamm. From Latvia: Kristīne Alksne, Jana Briķe, Krisš Salmanis, Arturs Bērziņš, Ivars Grāvlejs. Participating art critics from Estonia are Tanel Rander, andreas w, Peeter Talvistu, Mari Kartau, Elena Šmakova. From Latvia: Maija Rudovska, Jānis Taurens, Valts Miķelsons, Pauls Bankovskis, Anna Salmane. AB14 is curated by Šelda Puķīte (LV) and Indrek Grigor (EST). Design by Kristians Brekte.

AB program will open on September 17, 2014 when the first from the altogether ten art pieces is presented. Each artwork will be accompanied by ten texts written by the critics about the particular piece. Every opening evening will be closed with a Critic Talk involving participants of AB14. The program will continue – following the same formula – for ten days until all the works have been added to the exhibition and hundred critical texts presented, thus the exhibition can be considered ready. As such the show will stay on display for two more weeks from September 27 till October 11, 2014.

The fourth AB is taking place at the Mūkusala Art Salon, a private, non-commercial gallery which also owns a remarkable collection of mostly Latvian art from different periods. Curators have chosen ten works from the collection to be displayed within the exhibition alongside the newly created works. Those ten works were allocated as comments on the practice of the ten participating critics, who were then each asked to write an extra article about their work.

AB as a format was born in Estonia and the first three events took place in Tallinn and Tartu, involving only Estonian artists and critics, with occasional foreign guests among the critics. Now, in 2014, AB has become a collaboration project between Estonia and Latvia involving participants from both countries.

The Fourth Artishok Biennale “A+B=AB14” is supported by Culture Ministry of Republic of Estonia, Cultural Endowment of Estonia and State Culture Capital Foundation of Latvia.


Info:
Šelda Puķīte
selda.pukite@gmail.com
+371 282 100 81

Indrek Grigor
indrekgrigor@gmail.com
+372 555 914 25

Voldi lahti / Unfold