neljapäev, august 14, 2008

AVA MAA


AVAMAA
MoKSi rahvusvaheline kunsti- ja ideedesümpoosion


sisene avatud maale” ("enter the open land")

18-24. august, 2008, Mooste, Eesti
Sündmuse struktuur: 5+2

5-päevane AVAMAA sümpoosion, mis koosneb:
- 5 töötoast
- 3 kunstiprojektist

2- päevane AVAMAA festival, mis koosneb:
- näitusest, presentatsioonidest. Tutvustamaks sümpoosionil teostatud projekte ja töötubasid
- kontserdiõhtust

Märksõnad: Avatud platvormid, kogukond, kohaspetsiifilisus, teadmiste jagamine, avalik ruum.


AVAMAA – mitme-eesmärgine, valdkondadevaheline, segameediumite (mixed- media) kontekstispetsiifiline loovsekkumiste sündmus.

AVAMAA – 7-päevane sündmus õhutab ideedevahetust ja kunstiprojektide teostamist. AVAMAA idee lähtub osaliselt MoKSi korraldatud varasematest kunstisümpoosionitest (tuntud PostsovkhoZi nime all ja korraldatud Moostes aastatel 2001-2006). Samas on AVAMAA idee kohandatud vastavaks muutunud kohalikele oludele. Viimasel kümnendil on palju muutunud, toimunud on nihe ebakindla õhustikuga postsovjetlikust perioodist, kiire infrastruktuuri arenguga Eestisse, mille on toonud kaasa riigi liitumine eurotsooniga.

Millega siis vihjatakse pealkirjaga AVAMAA või “avatud maa”. Käimasolevate globaalsete väljakutsega (rahvastiku juurdekasvu, keskkonnasaaste, energiatootmise, looduslike ressursside vähenemise, poliitilise ebastabiilsuse, jne-ga) seoses on küsimus selles, kus on avatud ruum inimestele, kes otsivad võimalusi sootsiumi jätkusuutlikuks arenguks globaalsete massitrendide varjus. Selles valguses võib Eesti maa-tingimusi 21.sajandil pidada viljakaiks, siin on külluses avatud (“kasutamata”) maad, otsitakse ja julgustatakse kogukondade arengut stimuleerivaid ideesid ja projekte. Nende võimalustega seoses on ka vajadus kriitilise analüüsi ja debatide järele, mis puudutavad avaliku- ja eraruumi arengut. Selline on AVAMAA teoreetiline ruum, mis vaatab võimaluste ja kujutluste ruumi, teiselpool füüsilisi ja konkreetseid territooriume.


Mis juhtub...
7-päevane sündmus lähtub varasematest MoKSi korralduskogemustest, korraldajad julgustatavad koostööd kohaliku kogukonna ja ajutise kunstnikekogukonna vahel. Osapoolte kaasatus saab võimalikuks läbi kavandatud tegevuskeskuste külaruumis, töötubade ja kunstiprojektide.

AVAMAA esitab:
väljakutse eksklusiivsele kultuurile, läbi kaasava osaluse
küsimusi kunstniku rollile, loova väljenduse vahenditele ja meetoditele.


Töötubades ja sümpoosionil osalejad katavad ise reisikulud sümpoosionile.
Töötubades osalejad ja kunstiprojektide teostajad varustatakse eelnevalt kokku lepitud vajaminevate materjalidega. Korraldaja poolt on kõigile sümpoosionil osalejaile tagatud majutus ja toitlustus.


TÖÖTOAD
Ootame osalejaid alljärgnevatesse töötubadesse. Registreeru kiiresti, sest hiljem võib olla hilja!

Tero Nauha – "Kolm ökoloogiat"
Tunnustatud Soome tegevuskunstniku ja pedagoogi töötoa raames luuakse töid ja situatsioone, mis põhinevad Felix Guattari ökosoofia ideel. Uuritakse ökoloogia vaimseid, sotsiaalseid ja füüsilisi aspekte. Töötoas ei looda mitte niivõrd valmis kunstiteoseid vaid luuakse tegevuste tarvis ökosüsteeme.
www.teronauha.net

Félix Guattari pani ette arendada ökoloogilist mõtteviisi, “ökosoofiat”, milles omavahel põimuksid füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalpoliitiliste ökoloogiate tahud. Selle töötoa alguspunktiks on idee mutatsioonidest, mis oli omane Guattari mõtteviisile.
Mõeldes mutatsioonidest ei ole me eesmärgiks mitte ainult säilitada ja konserveerida olemasolevaid liike, vaid pigem luua platvorme ja ökosüsteeme veel tulevatele liikidele. Siin leiavad kunstiprotsessid ühiskonnas uue tähenduse, olles protsessideks, mis loovad mutatsioone ja sünteesivad ökosüsteeme. Tero Nauha paneb ette töötada viisil, kus antud pakutud platvormi on võimalik kombineerida teiste AVAMAAL aset leidvate töötubadega. Selle ökosoofilise workshopi eesmärgiks on arendada ja tunnustada olemasolevaid füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalpoliitilisi ökosüsteeme ja nende funktsioone igapäevaelus ja kunstiloome protsessides. Elu on iseenesest saanud peamiseks loomisjõuks kõikidel elualadel (sh kunstis). Seega on ökosoofilisest lähenemisviisis saanud märkimisväärne töövahend saamaks aru sellistest igapäevakogemustest nagu tüdimus, künism ja üldine automatism käitumises. Antud workshop on platvormiks uurida ülalnimetatud küsimusi iga osaleja loomingus ja töös üldiselt ning ko-produktiivsel viisil arendada ja “teritada” töövahendeid töötamiseks kaasaegses ökosüsteemis.

Lisalugemist: Félix Guattari: “Three ecologies”; Franco Bifo Berardi: “Info-Labour and Precarisation”; Paolo Virno: “A Grammar of The Multitude”; Gregory Bateson: “Steps to an ecology of mind”Ecosophy


"1m3 elu"
Töötoa idee ja koordinaator Siim Angerpikk (ERM)
Töötoa osalised võtavad vaatluse alla 1m3 maapinda Moostes. Maapinna uurimiseks kasutatakse teaduslikke ja kunstilisi vahendeid. Selleks on töötuppa kaasatud botaanik, entomoloog, zooloog, geoloog, mullateadlane ja kunstnikud.
Kõigi nende huviks on selle kuupmeetri pinna täpsem lahti selgitamine, erinevate vaatlusandmete kogumiselt liigutakse edasi andmete kunstilise kasutamise suunas. Eri alade inimesed panevad mängu oma teadmised ja kogemused, täiendades teineteisi.
Töötoa tingimuseks on, et maastikku ei muudeta rohkem, kui selletundmaõppimiseks vaja. (Või siis - et ei muudetaks üldse).
Meeskond: Ülle ja Olavi Jäe, Silvi Eilart, Aino Kalda, Maksims Shentelevs, Siim Angerpikk, jt

"Ò Silotorni juhtum”
Töötuba koostöös Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonnaga. Rühmitus Lahe Atmosfäär (koordinaatorid Anna-Liisa Unt, Terje Ong Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonnast, Robert Kähr TTÜ Tartu kolledži maastikuarhitektuuri osakonnast)
Töötuba koondab kolme eesti arhitektuurikooli üliõpilasi. Töötoa otsene eesmärk on otsida dialoogis kohaliku kogukonnaga uusi rakendusi endisele silotornile, töötoa laiem eesmärk on arutleda laiemalt avaliku ruumi ja maa-arhitektuuri tuleviku ja võimaluste üle. Töötoa tulemustest (ideekavandid) koostatakse näitus.

Miles per meal (kilomeetreid toidu kohta) / Kokandus
Juhendaja Patrick McGinley
Selle töötoa tulemusi saavad kõik sümpoosioni osalised viiel päeval õhtusöögi näol maitsta. Pikki vahemaid läbiv toit versus kohapeal kasvatatud ja kasvav toit.
Kaardistatakse toiduressursid (liikuvad poed, talud, aiamaad, metsad, põllud) ja rakendadakse neid ressursse hoolikalt ja loovalt sümpoosionil osalejate toitlustamiseks.

Mutopia
Juhendaja John Grzinich
Töötuba algab kohalike maastike ja struktuuride kohta mütoloogiate kogumisega.
Misjärel töötoalised lisavad neile müütidele isiklikud abstraktsed narratiivid, kasutades selleks eelnevaid teadmisi ja retkedel kogutud materjale. Need interpretatsioonid võivad sisaldada diskussioone, mänge, kohaspetsiifilisi improvisatsioone v performance'id. Töötoa lõpus peaks valmima seeria lühifilme, kus on kasutatud retkedel kogutud fotosid, video- ja helisalvestisi.

SÜMPOOSIONI AJARAAM

(E, 18.08- R, 22.08)

9:00-10:30 hommikusöök
10:30-13:30 hommikusessioon
13:30-15:00 lõuna
15:00-18:00 pärastlõunasessioon
18:30-20:00 õhtusöök
20:00- õhtuprogramm (esitlused, filmiõhtu, diskussioonid jmt)

Laupäeval 23.augustil, alates kella 15st, saab Moostes tutvuda töötubades tehtuga. Kell 18.00 algab eksperimentaalse folkmuusika kontsert Mesi kõrvadele, kus astuvad üles Launau, Lauhkeat Lampaat ja Kuupuu Soomest, Michele Spanghero Itaaliast, Riho Kall, Vaikuse Koosolek, Mari Kalkun ja Tanel Kadalip Eestist ning Bernu Rits Lätist. Launau ja Kuupuu on mõlemad saavutanud rahvusvahelise tuntuse oma ainulaadse muusikaga, kus segunevad
kaasaegne folk, neo-psühhedeelia ja vabas vormis improvisatsioon. Riiast kihutab kohale Bernu Rits, grupp kunstnikke, kes loovad muusikat isetehtud pillidel ja kui vaja siis seda elektrooniliselt töödeldes. Michele Spanghero mängib oma kontrabassil feedback süsteemi, Lauhkeat Lampaat on vennakste Antti ja Jaakko Tolvi ühisprojekt, Mari Kalkun improviseerib hääle ja Tanel Kadalipuga kontrabassil, Vaikuse Koosolek eesotsas Anna Hintsiga jätkab helide salasoppide avastamist.

AVAMAAd toetavad: Mooste Vallavalitsus, EV Kulturiministeerium, Eesti
Kultuurkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Haridus- ja
Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.


TEAVE
moks@moks.ee
Evelyn Müürsepp, tel 5 138 599Kommentaare ei ole: