teisipäev, veebruar 24, 2009

Omaalgatusliku kultuurimeedia ümarlaud

Kohtumine kultuuripartisanidega

La Fabrique Critique esitleb: kultuuripartisanide staap koguneb Kriitikavabrikus!

Neljapäeval 2,6. veebruaril kell 1700 kohtuvad Y galeriis kultuuripartisanid-relvavennad rühmitustest Artishok, Cheese, Epifanio, Metroo ja kui keegi veel elus, siis ka Müürileht. Vahetatakse luuerinfot vaenlase jõudude ja paigutuse osas, arutatakse taktikat ja koostööd.
Muidugi räägitakse ka kõige olulisemast, aadetest: miks otsustati alustada relvastatud võitlust?

Partisanivõitlust juhib Maarin Mürk (Arishok).


***

Minu, Maarin Mürgi versioon neljapäeval toimuvast (tunduvalt kuivemas sõnastuses):

Artishok on kokku kutsunud põhiliste Eesti omaalaguslike kultuuriväljaannete tegijad, et kaardistada maastikku. Mis on üldse väike meedia? Artishoki meelest on need häälekandajad, mida võiks iseloomustada suurem valikuvabadus oma ülesehituse, kajastatavate teemade ja avatus erinevate kaastööde suhtes. Paindlikus reageerimisel, sõltumatus turu / müügi survest (kuna tavaliselt osaliselt toetatud ka kultuurifondide poolt), tänu sellele reklaami vähesus/puudumine ja võimalus keskenduda rohkem sisule kui sellele, mis müüks rahvahulkadele.

Artishok ongi skeenel ringi vaadanud ja tuvastanud mõningad kultuuri häälekandjad, kellega oleks nagu rohkem ühist ja jagatud tegutsemispõhimõtteid. Tahaks nendega südamest südamesse rääkida. Miks üldse alustada uue väljaande tegemist, kellest panna kokku toimetus, kuidas leida kaastöötajaid ja kuidas seda kõike majandada. Kellele seda kõike vaja on ja kas ei piisa juba olemasolevatest kultuurilisadest suuremate väljaannete juures? Ühelt poolt tahks uurida puht uudishimust, mis on nende „legendid“ ja sünnilood, mis andis alustamiseks tõuke ja kuidas edasi on kulgenud. Teiselt poolt puht praktiliselt küsimused – millised on tugevad küljed, toimetulekuraskused (ehk ei olegi?), kas on kerge olla Eestis omaalgatuslik kultuuriväljaanne? Kuidas oma (ja omalaadsete) olukorda võiks parandada ja kuhu edasi areneda?

Ümarlaua taga istuvad Cheesest Ahto Külvet (ja Tiit Lepp), Epifaniost August Künnapu ja Tim Kolk; Metroost vastas küsimustele Paul Pihlak ning loodetavasti saadab ka Tartu oma kultuurileht Müürilill kellegi kaasa rääkima. Modereerib kokkukutsuja Artishok Maarin Mürgi kehastuses.


vt edasi - soojendusküsimused ümarlaudsetele:
Küsimused, mille saatsin laiali ümarlauda kutsututele:
Andmed (tahaksin kokku panna väikese ülevaatliku tabeli):

 • millal loodud
 • asutajad
 • praegune toimetus
 • juriidile vorm (MTÜ, osaühing vms)
 • ilmumissagedus
 • tiraaž
 • hind
 • levitamine / levitaja
 • rahastusallikad
 • pressikaart?
 • eeskujudVäljaandest endast – sünnilugu, põhjused. Ülesehitus, struktuur.
 • Kuidas ja miks alustasite? Mis olid konkreetsed põhjused uue väljaande loomiseks?
 • Millest olete lähtunud oma väljaande ülesehitusel / formaadi valikul?
 • Kas peate ennast niššiväljaandeks / kuidas seda nišši kirjeldatakse? Nišš pole siin mõeldud kuidagi negatiivse tähendusvarjuga, vaid lähtub pigem eeldusest, et omaalgatuslik väljaanne on ellu kutsutud lähtudes mingist konkreetsest situatsioonist, vastusena sellele.
Enda positsioneering laiemalt.
 • Mis vahe on omaalgatuslikul meedial ja nö ametlikel kultuuriväljaannetel? Kas Eesti väiksuse juures saab üldse mingist erinevusest nö väikese meedia puhul rääkida?
 • Kuidas positsioneerite enda väljaannet Eesti üldisel ajakirjandusmaastikul? Suhtes nii ametliku meedia kui teiste omaalgatuslikega.
Meeskond, autorid, rahastamine.
 • Kui suur on teie toimetus? Püsivate kaastöötajate ring? Kas püüate tekitada / hoida mingit regulaarset autorite ringi? Kuidas leiate endale juure uusi autoreid – kas võtate ise ühendust või tullakse ise pakkuma oma artikelid?
 • Miks eelistatakse just teile kirjutamist? Või kirjutavad need, kes lihtsalt kirjutavadki nagunii – nii omaalgatuslikesse kui ka teistesse väljaannetesse?
 • Kuidas rahastate?
 • Kas maksate oma autoritele? Kui jah, siis kas kokkuleppeliselt või nt tähemärkide alusel? Kas teie honorarid on tõusnud alates asutamisest?
 • Kui te ei maksa, kas see mõjutab kuidagi ka teile kaastöö tegemist?
 • Kui suure osa teie ajast võtab selle väljaandega tegelemine? Kas elatate end sellega ka ära?
Tõstame pilgu enda tegemiste juurest üles...
 • Kas turg on täis või mahuks siia veel selliseid väikseid väljaandeid? Oskate ise pakkuda, millest on puudus (valdkond, mis näiteks teid ennast huvitab, aga ei ole veel piisavalt kaetud?).
 • Kas näete veel kasutamata resursse? Arenguvõimalusi väikese meedia jaoks üldisemalt?
 • Kui palju hoiate just teistel samalaadsetel ettevõtmistel silma peal?
 • Kas näete mingit vajadust sarnaste profiilidega häälekandjate mingiks tihedamaks koostööks / dialoogiks? Nt regulaarne selline ümarlaud? Midagi liidu sarnast?
 • Kontaktid sarnaste ettevõtmistega piiri tagant? Analoogiad?
... ja suuname tulevikku
 • Arenguplaanid? Milline oleks ideaalplaan / ideaalkuju? Millised on veel kasutamata võimalused?
 • Mis on selle väljaande tugevuseks?
 • Võimalikud ohud, takistused, hirmud, nõrgad kohad?
 • Majanduslangus ja teie?

NB! kui kellegi tuleb veel küsimusi, kommentaare olemasolevatele küsimustele vms, jätke palun julgelt tagasisidet kommentaaridesse - kõik võtan arvesse!

Kommentaare ei ole: