esmaspäev, aprill 19, 2010

Kriitikakonkurss!
Eesti Muusikaarvustaja & TLÜ muusika osakond, Tallinna Keskraamatukogu muusika osakonna veebipäevik ja Jazzkaar kutsuvad:
kriitikakonkurss NOORTE KRIITIKUTE LUUBI ALL

22.03–07.05.2010


Võistlus viiakse läbi ajavahemikul 22.03–07.05.2010, mida raamistavad kaks suurüritust:

Eesti Muusika Päevad 22.-27.03.2010
Jazzkaar 23.04-02.05.2010

Konkursile esitatavad tööd peavad kuuluma vähemalt ühte kolmest põhivaldkonnast:
muusika, kunst, tants.

Erilise tähelepanu all on ka igasugused multimeedia ja žanriülesed ilmingud (näitus-installatsioonid, tegevuskunst, audiogalerii, tantsuteater jne).

Tööd peavad laekuma hiljemalt 7. mail.


Võistlus viiakse läbi kahes vanusegrupis:
1) noored vanuses 15 kuni 18
2) täiskasvanud alates 19. eluaastast

Võistlusel on kaks erinevat tasandit:
(A) avatud blogitasand
- oodatud on võistluse ajavahemikus toimunud mistahes muusika-, kunsti- ja tantsuürituste elamuste kirjeldused
- keel ja stiil võivad olla vabad

(B) poolprofessionaalne tasand
- oodatud on eelkõige ülalnimetatud festivalide ürituste arvustused
- oodatud on kõigi antud ajavahemikus toimuvate muusika- , kunsti- ja tantsuürituste arvustused
- keel ja stiil on oodatavalt lihvitud ja avaldamiskõlblik ka professionaalsetes ajakirjades

(A) tasandi REGISTREERUMINE
Võistlusel osalemiseks tuleb registreeruda Tallinna Keskraamatukogu Muusikaosakonna veebipäevikus aadressil http://www.keskraamatukogu.ee/muusika/blog, kus avalikustatakse täpsem registreerumisjuhis.
Palume sisestada oma muusika-, kunsti- või tantsuteemalised kirjutised Keskraamatukogu Muusikaosakonna veebipäevikusse hiljemalt 7. mail. Võistlusel osalevad kirjutised ei tohi olla varem avaldatud.

Avalikustatud kirjutisi saavad hinnata ka lugejad. Hindamisjuhisega saab tutvuda Muusikaosakonna veebipäevikus aadressil http://www.keskraamatukogu.ee/muusika/blog

(B) tasandi REGISTREERUMINE
Konkursile registreerimine toimub koos võistlustöö saatmisega. Osalemiseks tuleb saata E-mail aadressile muusikaarvustaja@gmail.com, subjekti real: NOORKRIITIK Ees- ja perekonnanimi.

Võistlusele esitatav(ad) tekst(id) tuleb lisada nii MS WORD (.doc, Word 1997/2000/2003) kui ADOBE PDF formaadis. Tekstifaili nimi peab olema: NOORKRIITIK Ees- ja perekonnanimi (mitme teksti esitamisel lisada teksti järjekorranumber). Tekst peab olema vormistatud TIMES NEW ROMAN shriftis suurusega 12 ning sisaldama esimesel leheküljel järgmised üldandmed:
Ees- ja perekonnanimi
Pealkiri
Ürituse valdkond
Teksti kategooria
Ürituse kuupäev ja toimumiskoht
Teksti valmimiskuupäev

Palume saata oma muusika-, kunsti- või tantsuteemalised kirjutised aadressile muusikaarvustaja@gmail.com hiljemalt 7. mail. Võistlusel osalevad kirjutised ei tohi olla varem avaldatud.

Võistlustööde kategooriad ja pikkused:
(A) avatud blogitasandi kirjutiste stiili ette ei kirjutata, maht peab olema vähemalt 2000 tähemärki koos tühikutega

(B) poolprofessionaalse tasandi kirjutiste kategooriad on järgmised:
B 1 Lühiretsensioon miinimumpikkusega 2000 tähemärki koos tühikutega
B 2 Keskmise pikkusega arvustus u 3000–4000 tähemärki koos tühikutega
B 3 Pikk arvustus u 6000 tähemärki koos tühikutega
B 3.1 Festivali ülevaade
B 3.2 Uuriva iseloomuga artikkel
B 3.3.Portreelugu (isikust, ansamblist, kunstirühmitusest jne)
B 3.4. Intervjuu

Ühel osalejal on lubatud pakkuda kummalgi tasandil maksimaalselt kaks teksti.

Eripakkumine kiirematele kirjutajatele:
Jazzkaar pakub huvilistele võimalust liituda selleks perioodiks veebitiimiga, mis tagaks vaba pääsu valitud kontsertidele. Jazzkaare lood peavad valmima 1–2 päeva jooksul, kuna tekstid ilmuvad festivali ajal onlain-formaadis. Veebitiimi kuulumiseks on tarvilik eelregistreerimine hiljemalt 4. aprillil aadressil: madli@jazzkaar.ee


Võistlusel on järgmised auhinnad:
(A) tasand: Kõik (A) tasandi blogitekstid (mis eetika reeglite vastu ei eksi) avaldatakse pärast ülevaatamist Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna veebipäevikus
www.keskraamatukogu.ee/muusika/blog
Erinevad tunnustusauhinnad (sh lugejate lemmik). Kontsertide ja ürituste piletid, sh. kinkepiletid. Eriauhinnad erinevates kunstivaldkondades.

(B) tasand: Kõik võistlusele esitatud (B) tasandi tekstid avaldatakse pärast ülevaatamist veebiportaalis Eesti Muusikaarvustaja või Jazzkaare veebiajakirjas.
http://muusikaarvustaja.blogspot.com
www.jazzkaar.ee
Eri kategooriate parimad tekstid avaldatakse ajakirjades Muusika ja Teater.Muusika.Kino ning nädalalehes SIRP. Eriauhinnad erinevates kategooriates. Kontsertide ja ürituste piletid, sh. kinkepileti.

Žürii põhiliikmed: Gerhard Lock (muusika, interdistsiplinaarsed kunstid), Mari-Liis Rebane (kunst, muusika), Marje Ingel (muusika), Evelin Lagle (tants), Madli-Liis Parts (muusika)
Ajakirjade poolsed liikmed: Ia Remmel (Muusika), Tiina Mattisen (Sirp, muusika), Tiina Õun (Teater.Muusika.Kino, muusika).

Vajadusel kaasatakse erialaspetsialiste. Žüriil on õigus auhinnad ümber jagada.

Võistlusel osalejaid teavitatakse tulemustest hiljemalt 01.06.2010. Noorte kriitikute konkursi tulemuste välja kuulutamine toimub TLÜ Muusikakriitika erikursuse / Eesti Muusikaarvustaja korraldatud kriitika seminari raames:
04.06.2010 Tallinna Ülikoolis.

NOORTE KRIITIKUTE KONKURSi korraldajad:
Gerhard Lock (Eesti Muusikaarvustaja / Muusikakriitika erikursus, Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakond, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) gerhard.lock@tlu.ee;
Marje Ingel (Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakond, Muusikaosakonna veebipäeviku peatoimetaja) marje.ingel@tln.lib.ee; Mari-Liis Rebane (Eesti Muusikaarvustaja / Muusikakriitika erikursus, Eesti Kunstiakadeemia) mariliisrebane@gmail.com; Madli-Liis Parts (Jazzkaare ajakiri, Tallinn 2011 projektijuht) madli@jazzkaar.ee;
Evelin Lagle (Muusikakriitika erikursus, Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Koreograafia osakond) evelinlagle@gmail.com


1 kommentaar:

Margus ütles ...

"....auhinnad:
Eri kategooriate parimad tekstid avaldatakse ajakirjades Muusika ja Teater.Muusika.Kino ning nädalalehes SIRP."

Selleks ju kriitikablogisid tehaksegi, et tegelikult tahaks kirjutada Sirpi, aga ei saa. Eksole