reede, juuni 21, 2013

Asterisk ja suvekool

Mis on Asterisk, enam vist väga seletamist ei vaja. Kuid nüüd toimub 28. juuli - 04. august Okasroosikese lossis Tallinnas hoopis midagi sellist, mille nimi on "Asteriski suvekool". Mida see suvekool endast kujutab, keda osalema ootab jms pakilisi küsimusi küsis suvekooli korraldajatelt Elisabeth Klementilt ja Laura Pappalt meilitsi Maarin Mürk.

Suvekooli koduleht ise asub siin: suvekool.asterisk.ee
JA NB! ASTERISKI SUVEKOOLI SAAB REGISTREERUDA 24. JUUNINI!!!


Niisiis, kust ja miks tuli idee teha suvekooli?
Suvekooli idee sündis soovist panustada kuidagi Eesti graafilise disaini arengusse. Oleme paljudelt tuttavatelt välismaal kuulnud, et nad tuleksid hea meelega Eestit kaema ja miks mitte kutsuda neid külla just suvel, kui kõigil on talvega võrreldes rohkem vaba aega. Just selle printsiibiga oleme ka alati Asteriski korraldanud – kõik sünnib läbi sõprussidemete ning arvestades, et korraldame midagi nii suurejoonelist esimest korda, tunduski mõistlik alustada oma lähikonnast. Külla kutsutud õppejõud nö katse läbinud – teame, mida võime neilt oodata.

Vabandage minu eelarvamusi, aga suvekoolid minu peas seostuvad pigem ülikoolidele hõlptulu teenimisega (mõningate staarnimede kohaletoomisega, kellel on talvel liiga kiire) ja niisama mõnusalt koos rahvusvahelise seltskonnaga aega veetmisega. Ei seostu aga eriti õppimise või teadmiste omandamisega. Kuidas Asteriski suvekool erineb teistest suvel toimuvatest koolidest või kuidas ta selle formaadiga üldisemalt suhestub?
Oleme sellega täielikult nõus ning vaadates mujal maailmas toimuvaid samalaadseid suvekoole võib seda mitmel puhul ka järeldada. Sõna 'suvekool' on juba eos vastuoluline. Suvi – peamine aeg puhkamiseks, kool – põhiline puhkusevaba periood. Aga mis seal salata, mõnusalt koos rahvusvahelise seltskonnaga aega veetmisel on kindlasti nii suve- kuika ideaalis tavakoolis suur osa. Inimestega tutvumisel ning läbi vestluste õpib tihti vast isegi kõige rohkem. Me ei ole oma eesmärgiks seadnud, et peaksime kindlasti formaadilt teistest suvekoolidest erinema, kuid siinkohal tuleb esile tõsta meie suvekooli suunitlust, mis püüab rääkida graafilise disaini ja selle vormide kõrvalekalletest.

Tahtsingi just küsida, et mis on selle suvekooli sisu, kandev idee?
Suvekooli kandev idee on laiendada graafilise disaini definitsiooni Eesti kontekstis. Hollandis ning mujal maailmas oleme tutvunud mitmete eklektiliste praktikatega, mida oleks huvitav ka Eesti publikule tutvustada. Üha enam oleme näinud, kuidas erialad ja formaadid segunevad ning selle tulem ongi suuresti meie suvekooli sisuks. Soovime arutada, millne roll võiks sellistel ideedel olla Eesti disainihariduses, kuid mitte ainult. Oluline on ka mõelda, kuidas sellisted praktikad reaalselt toimida saaks ja miks need üldse olulised on.

Miks korraldate Asteriski suvekooli just Eestis? Elate-tegutsete mõlemad aastaid Hollandis, Eesti suvi meelitab koju?
>Ja kas see suvekool peaks olema natuke Eesti konteksti arvestades ka nagu järelaitamistund, arvestades väljakäidud mõtet, et disainer on rohkemat kui nö teenindav personal?
Võrreldes Hollandi nadi suvega meelitab muidugi Eesti suvi meid koju ning praktilise poole pealt on see on üks aastaaeg, mil mõlemad kindlapeale iga aasta kodus oleme. Me ei leia otseselt, et meie tegevus ja hetkene elukoht Eestist väljaspool tähendaks, et meie projektid ei oleks seotud Eestiga – aastate jooksul oleme pidevalt korraldanud Eestis Asteriski ning on ka mitmeid plaane lähitulevikuks.
Järelaitamistunniga suvekooli võrrelda ei tasuks. Pigem soovime arutada, mida on välismaailmalt õppida just Eesti kontekstis. Mida saaks reaalselt meil siin rakendada.

Mis on teile suvekooli puhul oluline, mida te ootate juhtuvat? Kas võiks olla ka mingi väljund, tulem?
Ennekõike soovime tekitada diskussiooni graafilise disaini üle, seda nii läbi arutelu kui praktiliste harjutuste. Kuna loodame kokku saada väga mitmekülgse grupi, saab ka näha, kuidas erineva taustaga inimesed koos töötavad. Loenguprogrammi abil loodame näidata, mis vormides disain maailmas eksisteerib ning millist sisu graafilisel disainil on pakkuda. Seda kõike läbi suvekooli õppejõudude Paul Ellimani, Rebecca Stephany, Joris Kritise ja Urs Lehni ja mõningate külalisesinejate.

Millised on teie enda varasemad kogemused/kokkupuuted suvekoolidega?
Nadid! Me ei ole kumbki kunagi üheski suvekoolis osalenud, kuigi huvi on olnud küll. Paraku need suvekoolid, mis meile silma on jäänud, on olnud harukordselt kallid. Sel suvel toimub Euroopas ja mujal maailmas sarnaseid koole ca 3-4 ning nede osalustasud jäävad vahemikku €1000–€4000… Kuid suvekooli formaat ise on meile väga sümpaatne ning nüüd ongi eesmärgiks luua kool, mille tingimused oleksid meie jaoks ideaalsed. Püüdsime hoida suvekooli osalustasu võimalikult madalal, et kõik saaksid seda endale lubada.

Kas mingid osad on ka avalikud, st mõeldud teistele peale registreerunud osavõtjate?
Kogu loengu- ja ettekanneteprogramm on avatud tervele linnale. Esinejate hulgas näeb kindlasti suvekooli õppejõude ning ka külalisi Eestist. Lisaks ettekannetele tahame ühe õhtu pühendada avalikule diskussioonile graafilise disaini haridusest Eestis. Aga täpsem programm on veel välja selgitamisel!

Eestis ei ole väga harjutud selliste asjade eest maksma (isetekkeline haridus ja kultuur) – kui keegi väga tahab osaleda, aga finantsiliselt ei ole võimalik, siis kas on selles osas ka läbirääkimisruumi? Samas kui selle keskne märksõna on disain, siis kas on vaikimisi eelduseks, et selles valdkonnas leiba teenival sihtrühmal on raha?

Nagu eelpool mainitud, et kui võrrelda meid ülejäänud maailma suvekoolidega, on Asteriski suvekool kindlasti odavamaim – eriti kuna ootame osalema ka palju tudengeid, peab hind olema taskukohane kõigile. Oleme ka ise kunagi Eestis tudengid olnud ning teame väga hästi, et ei ole lihtne sellist summat eraldada, kuid selliseid asju tuleb näha omamoodi investeeringuna. 
Kui keegi soovib osaleda, kuid ei saa seda omale lubada, siis tasub kindlasti meiega ühendust võtta, püüame leida lahenduse! Just see disain–raha võrdlus on miski, mis meid lausa närvi ajab. Sellel marginaalsel teljel, kus ise hetkel töötame, tundub, et on tegemist justkui paralleelmaailmadega: sa teed kas töid a) mille eest maksad üüri b) projekte, mis on su enda huvi. A'd hoiab üleval B. Selle vahesfääri olemasolu vajalikkusest ning üldse eksisteerimisest soovimegi suvekoolis juttu teha.

Mis on teie enda jaoks õnnestumise kriteeriumid selle suvekooli puhul? Mille järgi te otsustate, et üritus õnnestus väga hästi?
Selge on see, et tulemusi kui selliseid lihtne mõõta ei ole, eriti pikemas perspektiivis. Omamoodi võit on juba see, et selline asi saab toimuda ning et huvilisi leidub. Aga ennekõike loodame, et kõik osalejad, nii tudengid, õppejõud kui loenguprogrammi külalised, leiaks suvekoolist midagi kaasa võtta ning ehk tuttavategagi jagada. Ja eks natuke lõbus võiks ju ka olla.

Keda te ootate oma suvekooli osalema? Ärge palun vastakse “kõiki toredaid inimesi” :)
Suvekooli ootame osalema kõiki toredaid inimesi. Peaaegu. Oleme kindlasti keskendunud ennekõike Eesti publikule, kuid loodame, et sekka satub ka osalejaid välismaalt. Sihtgrupina oleme arvestanud graafilise disaini tudengid, kunstitudengid, noori professionaale, kuraatoreid ning kõik ülejäänud disainihuvilisi. Oleme püüdnud rõhutada, et ootame suvekooli inimesi ka teistelt erialadelt kui vaid (graafiline) disain, kuid tundub, et sellist publikut on raske kohale meelitada. Samas on neljast õppejõust kaks kunstnikud, kelle töö on küll paljuski disainiga seotud, kuid väljundiks on midagi muud. Seega loodame siiski, et info jõuab ka muu publikuni.

Mida suvekool oma osalejatelt eeldab – kui suur on koormus; kas osalemine tähendab, et tuleb lülitada enda selleks ajaks täiesti muudest tegemistest välja vms?
Parem oleks muidugi, kui saaks olla kohal kogu aja. Oleme püüdnud sellesse pikka nädalasse tuupida võimalikult palju. Workshopid algavad juba hommikul ning kestavad pärastlõunani. Ideaalis näeme, et osalejad on platsis 8 päeva hommikust õhtuni ja samal lainepikkusel.

Kommentaare ei ole: