kolmapäev, jaanuar 01, 2014

Kunstiajalooliste, -teoreetiliste ja -pedagoogiliste lõputööde kroonika 2013

Ülevaade möödunud õppeaastal kaitstud kunsti-, arhitektuuri- ja visuaalkultuuriteemalistest lõputöödest. Ülevaate on koostanud Marika Agu ja Elnara Taidre.

Eelmiste aastate kroonikad vaata: 
Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduste instituut 

BA
- Elise Eimre. Rühmitus „Tallinfilmi sürrealistid“ 1986-1986: hübriidsed kunstivormid. Juhendaja: Virve Sarapik. Retsensent: Margaret Tali

- Eva-Erle Lilleaed. Paroodia, pastišš ja iroonia: postmodernismi retoorilised võtted Priit Pärna varase loomingu näitel. Juhendaja: Virve Sarapik. Retsensent: Andreas Trossek

 - Marten Esko. Eksistentsialism Kaido Ole kunstnikufilosoofias ja loomingus aastatel 1992– 2010. Juhendaja: Katrin Kivimaa. Retsensent: Kädi Talvoja

- Tiiu Parbus. Erika Nõva ja moodne kodu sookriitilisest aspektist vaadatuna. Juhendaja: Ingrid Ruudi. Retsensent: Katrin Kivimaa

- Minni Hein. Tõnis Vindi loomingu visuaalsetest inspiratsiooniallikatest. Juhendaja: Katrin Kivimaa. Retsensent: Anu Allas

- Helen Ikla. Kunsti ja teaduse süntees Otto Pius Hippiuse evangeelse kirikuehituse teoorias. Juhendaja: Krista Kodres. Retsensent: Kristina Jõekalda

MA
- Annika Toots. Isiklik foto kui mälu 1990. aastate eesti kunstis. Juhendaja: Virve Sarapik. Retsensent: Ingrid Ruudi

- Triin Loks. „Naine võtab vähe ruumi“: Liina Siibi kunstiprojekt kui sotsiaalne analüüs. Juhendaja: Katrin Kivimaa. Retsensent: Reet Varblane

PhD
- Sirje Helme. Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis = Problems of Post-War Modernism and Avant-garde in Estonian Art. Juhendaja: Jaak Kangilaski. Eelretsensendid: Mari Laanemets, Lolita Jablonskiene (Vilniuse Rahvusgalerii). Oponent: dr Lolita Jablonskiene

Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond 

BA
-Triin Aare. Haapsalu Jaani kiriku altari uuringud ja konserveerimiskontseptsioon. Puitskulptuuri „Kristuse ristimine“ konserveerimine-restaureerimine. Juhendaja: Hilkka Hiiop, Merike Kallas. Retsensent: Kristina Aas

-Eva-Maria Aitsam. Alevist aedlinnaks. Keila väikeelamute tüpoloogia ja kaitsevõimalused Arnold Väli looming näitel. Juhendaja: Oliver Orro, Kirsi-Merilin Põldaru. Retsensent: Anna-Liisa Sikk

-Lea Laidra. Kalvi Aluve Kuressaare piiskopilinnuse uurija ja restaureerijana. Näide teaduslikust restaureerimisest Nõukogude Eestis. Juhendaja: Anneli Randla. Retsensent: Sille Sombri

-Ott Mahlapuu. Jalgrataste ajalugu kuni II maailmasõjani. Jalgratta restaureerimine ja konserveerimine. Jalgratta „Kurmark” restaureerimine. Juhendaja: Merike Kallas, Hilkka Hiiop, Helmut Välja. Retsensent: Heiti Kulmar

-Grete Nilp. Kunstimälestiste restaureerimine nõukogude ajal. Juhendaja: Hilkka Hiiop, Anneli Randla. Retsensent: Kaisa-Pia Pedajas

-Grete Ots. Klappköites Tallinna Suurgildi pennišafferite arveraamatu restaureerimine. Juhendaja: Marian Habicht. Retsensent: Triin Jänes

-Triin Ploom. Ühe redeltugitooli taassünd: taust ja rekonstruktsioon. Juhendaja: Hilkka Hiiop, Annes Hermann. Retsensent: Mariliis Vaks

-Maarja Ruut. Alev ja tema väärtused. Asulatüübi kujunemine, linnaruumiline analüüs ja väärtustamise problemaatika nelja Raplamaa alevi näitel. Juhendaja: Lilian Hansar. Retsensent: Kristo Kooskora

-Hanna Selvet. Valve Pormeistri varajane looming. Nõukogude maastikuarhitektuuri restaureerimise problemaatika. Juhendaja: Maris Mändel. Retsensent: Tiit Nurklik

-Marie Vinter. Näiteid nukkude restaureerimisest Eestis ja Prantsusmaal. Juhendaja: Heige Peets, Ruth Paas, Patricia Dal Prà. Retsensent: Eva Tammekivi

-Helen Volber. Meediakunstisäilitamiseproblemaatika. Raoul Kurvitz, "Pentatonic Color System" (1994/1999). Juhendaja: Annika Räim, Hilkka Hiiop. Retsensent: Karoliine Korol

MA
-Mariliis Vaks. ERMi kogudesse kuuluvate kohtukullide konserveerimismudel. Juhendaja: Kurmo Konsa. Konsultant: Küllike Puhkva. Retsensent: Heie Peets

- Sille Siidirätsep. Kirikuvalgustuse areng ja restaureerimine Eestis. Niguliste kroonlühtri konserveerimine. Juhendajad: Isabel Aaso-Zahradnikova, Rein Kaur. Retsensent: Aive Viljus

- Johanna Lamp. Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid. Keskaegse ehitusplastika polükroomiast. Juhendajad: Hilkka Hiiop, Anneli Randla. Retsensent: Merike Kurisoo

- Kärt Pauklin. Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni „Visiidid” näitel. Juhendajad: Hilkka Hiiop, Margit Pajupuu, Alar Nurkse. Retsensent: Vilja Sillamaa

- Elle Lepik. VÄIKE MUINSUSJUTT. Pärandiõpe üldhariduskoolis kunsti tundide kaudu. Juhendaja: Riin Alatalu. Konsultant: Edna Vaher. Retsensent: Piret Viirpalu

- Anu Seidla. Muinsuskaitseameti kuvand ajakirjanduse põhjal. Kuvandi muutumine ajas 1996.,2001. ja 2007. aasta Postimehe ja Eesti Päevalehe näitel. Juhendaja: Riin Alatalu. Retsensent: Kais Matteus 

PhD
- Urve Sinijärv. KUNST JA LOODUS PARGIS. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel. Juhendaja: Juhan Maiste. Konsultandid: Jaan Liira, Merit Otsus. Eelretsensendid: Kristiina Hellström, Kalev Sepp. Oponent: Juhan Maiste

- Riin Alatalu. Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986-2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis. Juhendaja: Mart Kalm. Eelretsensendid: Jaak Valge, Tamás Fejérdy. Oponent: Tamás Fejérdy

- Hilkka Hiiop. Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod. Juhendajad: Sirje Helme, Anneli Randla. Eelretsensendid: Heie Treier, Kirsti Harva

Eesti Kunstiakadeemia doktorikool 

- Kärt Ojavee. Active Smart Interior Textiles: Interactive Soft Displays (Nutitekstiilid interjööris. Aeglaselt muutuvad pehmed ekraanid). Juhendaja: Maarja Kruusmaa. Eelretsensendid: Thomas Hollstein, Lena Berglin. Oponent: Thomas Hollstein

Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja eriala

MA
- Silvia Reinpuu. Disainiteemalised haridusprogrammid „Alguse asi“ ja „Mööblimängud“ põhikooli kolmandale astmele ETDM-is“. Juhendaja: Anu Purre. Retsensent: Reeli Kõiv

- Kalli Kalmet. Huvikooli õppekava vastavus kõrgkooli ootustele (maali ainekava näitel). Juhendaja Anneli Porri. Retsensent: Epp Pilv

- Jane Raud. Looming õppekavas. Põhikooli kunstiõpetus kui lõimiv ja lõimitav õppeaine. Juhendaja: Einike Pilli. Retsensent: Eve Kiiler

- Maarja Selli. Riiklikust õppekavast õpilaskeskse „Kunst“ õppeaineni üldhariduskooli gümnaasiumi näitel. Juhendaja Anneli Porri. Retsensent: Kristi Laanemäe

- Kadriann Soosaar. Visuaalne kultuur ajalooõppes: kaasaegsed praktikad koolis. Juhendaja: Anneli Porri. Retsensent: Tiina-Mall Kreem

Tallinna Ülikooli kunstihariduse osakond

MA
- Hiis, Ivika. Installatsioonikunsti õppimine projektõppe abil põhikooli I ja II astmes. Juhendaja: Eve Kiiler

- Galina Zaitseva. Netikunsti õpetamine II ja III kooliastmes. Juhendaja: Kristi Laanemäe

- Nele Šverns. Füüsilise õpikeskkonna roll nüüdisaegses õppeprotsessis. Juhendaja: Krista Aren

- Katrin Topkin. Howard Gardneri didaktiliste soovituste rakendamisvõimalusi lihtsustatud õppekava kunstitundides. Juhendaja: Tiiu Kuurme

- Katrin Talvi. Õpilastööde kureerimise ja juhendamisega seotud dilemmad Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaali Eksperimenta! näitel. Juhendaja: Heie Treier

- Liis Pari. Soostereotüüpide käsitlemise võimalustest põhikooli III astme kunstitunnis. Juhendaja: Heie Treier

- Maris Oosalu. Kommunikatsioonitehnoloogia muuseumis. Audiogiid algkooliealisele lapsele Kumu püsiekspositsiooni näitel. Juhendaja: Piret Sepp

- Ekaterina Mikityuk. Visuaalse kirjaoskuse arendamine põhikooli teises ja kolmandas astmes. Juhendaja: Linda Elken

- Jekaterina Kurtšikova. Kunstiõpetuse tunni probleemidest seoses vene kooli üleminekuga eesti keelele. Juhendaja: Orest Kormašov

- Kärt Hennoste. Trükigraafika tehnikate kasutamine kunstitundides. Juhendaja: Kai Kaljo

Eesti Humanitaarinstituut (valik EHI-s filosoofia, kultuuriteooria, sotsiaal- ja kultuurantropoloogia ning linnakorraldamise alal kaitstud lõputöid, mis haakuvad kunsti, arhitektuuri ja/või visuaalkultuuri problemaatikaga) 

Kultuuriteooria

MA
- Madli Mihkelson. Kuidas analüüsida hübriidkujutist? Visuaalse tähendusloome (tõlgendamis)võimalustest 1980. aastate Eesti plakatite näitel. Juhendaja: Daniele Monticelli. Oponent: Mihhail Lotman

Kultuuriteadus

BA
- Reili Lehis. "Maastiku" mõiste ja selle muutumine Denis Cosgrove´i töödes. Juhendaja: Hannes Palang. Oponent: Kadri Semm

- Triinu Välja. Muuseumikeskkond külastaja kogemuse kujundajana. Rannarahava Muuseumi näitel. Juhendaja: Helen Sooväli Sepping, Triin Siiner. Oponent: Anu Printsmann

- Sandra Leušina. Magalate kujutamine – Reis Sügisballidest tegelikkusesse. Juhendaja: Rein Veidemann. Oponent: Eneken Laanes

- Mari-Liis Suvi. Eesti ajaloost läbi Malle silmade. Juhendaja: Aili Aarelaid. Oponent: Rein Veidemann

- Marianne-Sandra Kukk. Homoseksuaalsus Nõukogude Eestis ja selle järellainetus kaasajal. Juhendaja: Aili Aarelaid. Oponent: Jaan Lahe

- Alice Podelsky. Eesti maastikunarratiivid. Lood puude lehekülgedel. Juhendaja: Hasso Krull. Oponent: Marju Kõivupuu

- Henn Laidra. Adaptsiooniprobleemid koomiksist filmini: analüüs „V nagu veritasu“ koomiksist ja filmist. Juhendaja: Piret Peiker. Oponent: Tõnis Kahu

 - Eveli Pettai. Väärtfilmi kategooria väljakujunemine Eesti filmikriitikas aastatel 2000-2010 ajaleht Eesti Ekspress kultuurilisa "Areen" näitel. Juhendaja: Tõnis Kahu. Oponent: Rein Veidemann

- Kertu Viira. Musta kehalisuse eitusest. Juhendaja: Piret Peiker. Oponent: Tiina Kirss.

-Kaisa Tooming. Disaini tähendused kultuurikontekstis: Eesti disainituru dilemma. Juhendaja: Aili Vahtrapuu. Oponent: Hasso Krull

Linnakorraldamise õppetool

MA
- Epp Vahtramäe. "Tööstusalade taaselavdamise sotsiaalkultuurilised mõjud Telliskivi Loomelinnaku näitel"

- Mart Uusjärv. Kõrghoonetest tulenevad muutused ja sotsiaalsed mõjud Tallinna Maakri piirkonnas 

Sotsiaal- ja kultuurantropoloogia õppetool

BA
- Liis Brit Pertelson. Forming Femininity on Body Beautiful.

- Liis Turu. Constructing Queer Female Identities in Estonia.

MA
- Kirsika Olev. Guided Tours in a Storied City: Exploring the Storyscapes of Tallinn.

Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo õppetool

BA
- Keiu Eesalu. Ajaloolised mõjutused Mao Zedongi maalikunstis kujutamisele aastatel 1949-2000. Juhendaja: Katja Koort. Oponent: Laur Kiik

- Liine Toomse. Inimese kujutamine varases islami sakraalses ja profaanses arhitektuuris. Juhendaja: Helen Geršman. Oponent: Inna Ossiptšuk

-Alisa Ivanova. Jaapani traditsioonilise esteetika väljendusviisid Miyazaki Hayao filmides. Juhendaja: Maret Nukke. Oponent: Margit Juurikas

Tartu Ülikooli kunstiajaloo õppetool 

BA
- Maris Ilves. Geomeetriline abstraktsionism Eesti kunstis. Juhendaja: Reet Mark. Retsensent: Õnne Reinup

- Airi-Kairi Kaasik. Lord Elgini marmorid Tartu Ülikooli kunstimuuseumis. Juhendaja Juhan Maiste. Retsensent: Anu Ormisson-Lahe

- Gertrud Kikajon. Paul Reets kui kunstikriitik. Juhendaja: Tiiu Talvistu. Retsensent: Tõnis Tatar

- Annegret Kriisa. Johann Wilhelm Krause raamatulaenutused Tartu ülikooli raamatukogust aastatel 1806 – 1826. Juhendaja: Anu Ormisson-Lahe. Retsensent: Eda Tursk

MA
- Triin Pukk. Hruštšovi sulaaja mõjud Moskva ja Tartu kunstielus (1956–1964). Juhendaja: Jaak Kangilaski. Retsensent Tõnis Tatar

- Triin Tulgiste. Eesti 1960ndate kunstiuuendus kui enesekolonisatsioon: Visarite näide. Juhendaja: Jaak Kangilaski. Retsensent: Kaur Alttoa

PhD
- Mari Nõmmela. Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Voldemar Vaga kunstiajalookirjutuses 20. sajandi II poolel. Juhendaja Jaak Kangilaski. Retsensent: Pertti Grönholm (Turu Ülikool)

Tartu Ülikooli Semiootika osakond 

BA 
- Mia Kesamaa. Kaljo Põllu ja Andres Toltsi pop-kunsti analüüs postkolonialistlikust vaatepunktist. Juhendaja: Silvi Salupere

- Peeter Juhkam. Antitekstist teise tekstiks: subkultuuri tekstide ennetamine linnaruumis. Juhendaja: Tiit Remm

- Kadri Rood. Aegluse poeetika filmis. Juhendaja: Peeter Torop - Taavi Tamula. Naiskarakterite representatsioon videomängudes: diakrooniline analüüs. Juhendaja: Katre Pärn

- Mari Männa. Tegelase portreteerimine kirjanduses ja filmis: Mati Undi ja Veiko Õunpuu "Sügisballi" näitel. Juhendaja: Ülle Pärli

2 kommentaari:

ingridruudi ütles ...

Armsad Elnara ja Marika, kõigest hoolimata kaitstakse kunstiajaloo- ja visuaalkultuuriteemalsi lõputöid ikka veel ka EKAs!

ARTISHOK ütles ...

Armas Ingrid, see info oli siin algusest peale olemas, kuid peidetud ühe väikese programmeerimisvea tõttu! Elnara