laupäev, november 30, 2013

Jõulukink Mihkel Ilusalt

Liisa Kaljula Mihkel Ilusa näitusest „Kuuse asemel“ Vaal galeriis 30. novembrini

Mihkel Ilus. Maandatud Jeesus. 2013
Kuidas hoida elus vanu kunstivorme, kui ei ole noori võimekaid kunstnikke, kes viitsiksid vanade vormidega jännata ja neid kaasaegsele elule ja ideedele kohasemaks muuta? Kuidas hoida võimekaid inimesi kunsti juures, kui on ilmselgelt paremaid võimalusi end teostada, tunnustust leida, hästi ära elada ja elus õnnelik olla? Kunstnik Mihkel Ilusa personaalnäitus Vaal galeriis on rõõmustav tõend sellest, et Mihkel Ilus jääb tegutsema kunsti valdkonda, ning et noor eesti maalikunst suudab ajaga kaasas käia ja popimate kaasaegse kunsti meediumide kõrval end kehtestada. Mul on olnud võimalus jälgida Mihkel Ilusa kunstnikuteed, võib vist isegi öelda, algusest peale. Kunagi, kui Mihkel Ilus õppis veel Tartu Ülikoolis, oli vaja teha Haapsalus üks Tartu maalikunsti näitus (2008), mille eesmärk oli näidata, et Kursi koolkonna kunstnikud ei ole ainsad Tartus tegutsevad kunstnikud. Hando Tamm ja Peeter Grosmann juhatasid mind toona ühe nende sõnul silmapaistva, aga väga-väga noore maalikunstniku juurde. See oli Mihkel Ilus ja samal Haapsalu näitusel esinenud Kiwa oli pärast väga õnnelik leitud uue andeka protežee üle. Olen näinud Mihkel Ilusa ühte esimestest personaalnäitustest juba suletud Rael Artel Gallerys Tartus (2010), mida kunstnik avas kutsutud külalistele võtmega ning mida peale minu nägi veel vaid käputäis inimesi. Ma ei kekka, ma tahan öelda, et mul on kohustus kirjutada, sest kõik kirjutajad inimesed, kes on olnud tunnistajaks millelegi olulisele, peavad kirjutama.

Seesama poolsalajane personaalnäitus, „Valged alustavad ja võidavad“, oli näitus, kus esimest korda astus täies hiilguses üles Mihkel Ilusa beebikristus. Kes või mis on beebikristus – beebikristus on suure pea ja väikese kehaga olevus, kes on Mihkel Ilusa senise loomingu üks leitmotiive. Beebikristus ei ole õieti Kristus, tal on Kristuse poos, ta ei ole ka õieti ristil, tal on ristil oleku poos - milles võib vabalt teisi asju teha nagu näiteks ringtantsu lüüa – tal ei ole ka õieti aupaistet, tal on palli meenutav pea ja vooklevad jäsemed, ning ta rinnahaavast võib pursata suure kaarega verd nagu tõelises splätterfilmis. Ma ei tea, miks beebikristus Mihkel Ilusat painab, ilmselt semiootilise potentsiaali tõttu ja küllap ka teatava globaalse tuhandetest ringlevatest meemidest koosneva popkultuuri sümbolina. Sest kultuuriajaloos pole vist ühtki teist märki, mis oleks sedavõrd vintsutatud ja väntsutatud, sedavõrd ekspluateeritud, sedavõrd pühitsetud ja sedavõrd teotatud. Ecce homo! Mihkel Ilusa beebikristus on niisiis meem – inimeselt inimesele leviv kultuuriline viirus, mis muteerub iga järgmise peremeesorganismiga ning kui tal on veel mingi seos Kannatajaga, siis on see seos pragmaatiline, vaja on just sellist märki, mis oleks kellelegi püha. Nii on see kummaline usjas kogu kokkuvõte ühe märgi aastasadadepikkusest elust, tõusust ja langusest, hiilgusest, läbipõlemisest ja mahakäimisest ning ilmselt huvitas ka ateistlikku Pier Paolo Pasolinit Kristuse elu ja kannatused rohkem kui Mihkel Ilusat antud juhul.

Ent see süüdimatu märkide kasutus ei viita niivõrd noore põlvkonna häbematusele, kuivõrd globaalse popkultuuri olemusele, mis käib kultuuri ajalooga ringi kui varasalvega, kust vajalikul hetkel vajalikke asju võtta. Mõni võib öelda, et Mihkel Ilus ise on sellise globaalse popkultuuri esindaja. Sellise popkultuuri, mis võtab kellegi väärtused või pühad sümbolid ja veedav nendega lõbusalt aega. Popkunstniku kõrgeid väärtusi õrritav hoiak on Mihkel Ilusa senises loomingus kahtlemata esil, kui mõelda tema penoflexiga maalitud tondodele, mis ei toimi ilma viiteta klassikalisele maalikunstile, millega kunstnik on lustlikult, ent ühtlasi eneseirooniliselt ümber käinud, maalides tondodele penoflexiga uppis alasti figuure ja sinna kõrvale „Ilus“, „Ilus“, „Ilus“. Ent võin käe südamele panna ja öelda, seekordne Vaal galerii näitus on teistsugune! Mihkel Ilus on odüsseusena läbinud hüüdvate sireenide mere ja jõudnud koju, siin ei ole enam efektitsemist või kõrgete väärtuste õrritamist sõprade lõbustamiseks või tüdrukute võitmiseks, on väljakujunenud kunstnikku juhtiv tugev sisemine intuitsioon, mis ei lähe kompromissile ka galerii ootustega tuua näitusele hõlpsasti müüdavaid objekte. „Kuuse asemel“ paistab olevat sedalaadi murrang Mihkel Ilusa loomingus, mis toetub eelnevale, näitust koos hoidev kujund on siin taaskord beebikristus, ent ka seesama revideeriv hoiak maalikunsti kui sellise suhtes, „maalikunst laiendatud väljal“, nagu ütleb kunstnik ise näituse pressiteates. Näitus koosneb vineerist objektidest, millele osaliselt on maalitud ja osaliselt jäetud maalimata, millest osad on elektroonilised seadeldised, osad jällegi mitte - ehk kõiki näitusel väljas olevaid objekte võib - aga ei pruugi - saada mingil üllataval või naljakal moel käivitada. Mõningatel puhkudel on objektide külge kinnitatud juhtmed eksitavad, nad ei vii mitte ühtegi signaali mitte kuhugi, aga lasevad vaatajal silmadega kogu aeganõudva tee juhtmete mõlemasse otsa ära teha. Mihkel Ilusa näituse teiseks läbivaks sümboliks on aga kuusepuu ja õieti on kogu see näitus üllatusena Mihkel Ilusa loomingus aset leidnud ülitoredast murrangust üks paras jõulukink. Aitäh, Mihkel! Häid jõule Sulle ka!

Mihkel Ilus. Elluäratamise masin. 2013

Mihkel Ilus. 15 jeesust domineerivad ratast. 2013

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, november 25, 2013

KOGUMIK POPULAARKRIITIKAT, VOL 3

Indrek Grigori populaarkriitika võimalikkust ja olemust uuriva artiklite sarja kolmas osa.


Taavi Talve näitusest "Onthetitle" kirjutatud artikli "See on see “moodne kunst““ (Tartu Postimees 24.07.) näol on tegemist populaarkriitika mõttes vast kõige programmilisema tekstiga käesolevas valikus, sest tekst ei ole oma ülesehituselt mitte autorile ja teosele suunatud umbisikuline kriitika, vaid püüab – avades küll ka teost ümbritsevat probleemide ringi – vastata konkreetselt küsimusele “mida teos öelda tahab?”.

Minu jaoks isiklikult on tegemist kõige vastumeelsema formaadiga, sest nii teose kui teatavas mõttes ka lugeja suhtes võetakse patroneeriv kõrvalseisja positsioon, mis taastoodab suhtumist, et kunst on justkui midagi mõistetamatut, mida peab seletama: “Kust me ikkagi teame, millal tõest saab pilge ja vastupidi? See on see küsimus, mida autor kutsub teid üles küsima, kui tulete näitusele ja loete tsitaati seinal. Ja mitte ainult siis ja seal.” Ent nagu publiku reaktsioon näitusele näitas – avamisel kõlas hüüdlausena "See on see moodne kunst!" –, on taoline selgitamine teatava määrani vajalik. Artikkel sai küll väga vähe kommentaare, aga võib oletada, et on olemas lugejad, kes taolise formaadi tänuga vastu võtavad.

Viimasele viitab ka Sirbis ilmunud Ellen Arnoveri lugejakirja tüüpi artikkel “Kellele kirjutatakse konverentsiülevaateid?” (Sirp 10.10. 2013). Konverentsi ei saa võrrelda näitusega ja Sirp on kunstikriitika seisukohalt pigem erialaväljaanne, ent siiski torkab silma, et autor sõnastab erialakeelest taandumise positiivse programmina just reportaažiliku jutustuse: “... imponeerib see, et autor on oma muljete kirjapanekul olnud täiesti vaba ülemaailmse teaduskeele survest: mitte ühtegi ingliskeelset pealkirja, terminit, tsitaati. Seekord räägiti Sirbi küljel eestlastega eesti keeles, mis muidugi ei välista, et mingis muus väljaandes toimib sama autor hoopis teisiti. Teise äärmusse kalduvad need, kes ei võta kokku, vaid klammerduvad ettekannete loetelu külge. Järgitakse üht ja sama eeskuju: konverents oli järjekorras juba …, osavõtjaid oli … riigist, ettekannetega esines neist nii-ja-nii-palju. Sissejuhatusele järgneb kõhnuke sisu, s.t lõikan-kleebin-meetodil pannakse ritta ettekandjate nimed, keda nad esindasid ja ettekannete ingliskeelsed pealkirjad.”Sama vaimukat näitusekriitika morfoloogiat ma siinkohal koostada ei oskaks, aga probleemi, et retseptsiooni näol on pahatihti tegemist pressiteate laiendatud ümberjutustusega, kuuleb tihti, ning terminite ja nimede kuhjumisest olen kahes eelmises populaarkriitika kogumikus samuti rääkinud. Arnoveri kommentaar aga viitab sellele, et hinnangulisus, mille puudumist kriitikast on erialaringkondades probleemina nähtud, ei pruugi seda olla populaarkriitika kontekstis: “... artikkel jäi meelde kui üldhuvitav kajastus tänapäeva filosoofide uurimisaladest.”


Hinnangust hoidumise probleemile pressiteate ja reportaažliku kirjelduse taha peitumises viitab Maarin Mürk kriitikaseminari üliõpilastele seatud ülesannet kirjeldades kogumiku “(TEKSTI)MASSIGA PEALE! Jass Kaselaane näitusest “Objektid väljal”” sissejuhatuses (Artishok 13.06. 2013): “Seega ei olnudki algusest peale eesmärgiks kirjutada arvustust, mida avaldada näiteks päevalehes, vaid mõte oli sundida artikuleerima oma seisukoht ning jätta selleks ka piisavalt mahtu. Tavaliselt on kriitikul kohustus kõigepealt kunstnikku/näitust tutvustada, sisse juhatada, ning kriitikast on saanud pressiteadete ümberjutustamine, nii et kirjutaja saab kuni viimase lauseni edukalt peitust mängida ning vältida igasugust oma positsiooni väljendamist.”Nii Arnoveri kui ka Mürgi artiklid (ka ülaltoodud tsitaatide näol) avavad lisaks viidatud küsimustele veel rea diskusioonipunkte, ent ruumi ja aja kukkuhoiu huvides hoidun siinkohal neisse süüvimast. Naaskem pigem seekordse artikli keskse teema, Taavi Talve hiiglaslike ruumiliste jutumärkide juurde, mis näitusesaali tinglikult ümbritsesid. Tartu Postimehe veergudel näitusele osaks saanud käsitluse populaarkriitilisus seisnes ennekõike selles, et näiteks erialaväljaandesse Kunst.ee kirjutades oleksin ma käsitlenud kirjamärkide rolli kujutavas kunstis, oleksin tõmmanud paralleele Kiwa nothingoloogiliste praktikatega ja kindlasti oleksin võrrelnud Taavi tööd Margus Tamme ristide-installatsiooniga,. Viimast ma Tartu Postimehe käsikirja algses versioonis ka põgusalt tegin, viidates tööde sarnasele vormile, aga erinevale probleemipüstitusele, kuid põhjalikuks artikliks ei olnud hetkel aega ja ruumi – neid nappis isegi põgusateks paralleelideks. See tõstatab küsimuse, kas populaarkriitika kirjutamine vähendab minu kui kriitiku tõsiseltvõetavust? Diskrediteerib mind professionaalina? Sest tegemist ei ole mitte korraliku analüüsi, vaid võrdlemisi kiiresti ja põgusalt visandatud pildiga. Asjaoluks, mis lubab väita, et populaarkriitika ei tähenda tingimata sisulist labasust, on juba nii Jass Kaselaane "Jumala hääle" kui ka Kumu "Aedade järelelu" käsitluste puhul otseselt ja kaudselt viidatud strukturaalne sarnasus populaarkriitilise ja erialalise artikli vahel. Kui Tartu Postimehest võib lugeda selgitust: “Talve on näituse pannud jutumärkidesse, tekitades sellega olukorra, kus ühelt poolt on tegemist kunstniku väitega, et see on näitus, mis tsitaadina autori suust on ju kahtlemata tõene väide. Teisalt on ta aga pannud sellesama väite jutumärkidesse – grammatiline võte, mida teadupärast kasutatakse selleks, et markeerida sõnu, millel on pilkeline tähendus,” siis Reet Varblane kirjutab 1. augusti Sirbi artiklis “Mitmeti laetud paus” märksa analüütilisemas vormis, ent sisuliselt sedasama väites: “[Taavi Talve esitas] kirjavahemärgi, pausi, tähendusliku tühemiku, aktiveerides sellega pausi sisse (aga ka vahele) jääva ruumi. Aktiveeritud tsoon omandas üheaegselt nii positiivse kui ka negatiivse tähenduse: jutumärgid tsitaadi kui tõesuse kinnituse, aga ka vastupidise tähenduse, pilkelisuse tähistusena.”

Erinevus kahe artikli vahel seisneb taas ennekõike mõiste- ja kujundikasutuse osakaalus. Kui Varblane kirjutab Sirbis, et Talve esitas kirjavahemärgi, tähendusliku tühemiku ja aktiveeris sellega näituse ruumi, siis Tartu Postimehe populaarkriitilises artiklis öeldakse, et Talve on lihtsalt pannud näituse jutumärkidesse.Kuid strukturaalsete paralleelide otsimisega võib minna veel sammu edasi ja leida neid ka Anneli Porri kirjutatud, pea kunstiteadusliku analüüsiga, mis ilmus 2011. aasta 2. Estonian Art’is, seoses Taavi Talve ja Dénes Farkase ühise, samuti kirjamärkide tähendusele keskenduva näitusega “Footnotes 2” Draakoni galeriis.

Porri alustab oma analüüsi viitega Ernst Gombrichi kuulsale joonistusele, mis kord meenutab jänest, kord parti. See Gombrichi näide on tõesti ülikuulus, ent eeldab lugejalt siiski enamat kui vaid gümnaasiumi kunstiajalootunnis õpetatut. Kuid oluline on selle kujundi juures asjaolu, et Porri toob näituse kirjeldamiseks sisse näituse suhtes täiesti kõrvalise teksti ning kasutab seda artikli keskse intriigi püstitamiseks: “Gombrich väitis, et me ei saa näha kujutist eraldi selle tõlgendusest ning et meil ei saa olla kaks illusiooni korraga samal ajal, st me näeme pildil kas parti või jänest, aga mitte mõlemat korraga. Ehitades oma töö üles esimesele väitele, lükkavad Taavi Talve ja Dénes Farkas mängleva kergusega teise seisukoha pikali.”

Olenemata sellest, et Porri alustab oma artiklit Gombrichi kritiseerimisega, annab Gombrich vaid kujundi, mille kaudu Porri illustreerib kunstiteose retseptsiooniga seotud olulist küsimust, nimelt seda, kas teose interpreteerimine tähendab tingimata teose taandamist ühetähenduslikuks (mis on Talve ja Farkase programmiliselt mitmetähendusliku teose keskne sisuline intriig).

Siinkõneleja populaarkriitiline artikkel “See on see “moodne kunst”” alustab sarnaselt Porriga kõrvalise teksti, nimelt modernismi mõiste sissetoomisega: “Moodne kunst on modernismi traditsiooni üldisem nimetus. See viitab kunstilisele praktikale, mille keskmes on hoiak, et kunst tegeleb ennekõike kunsti enesega … Seda Talve installatsioon ka ilmselt teeb … Ent samavõrd problematiseerib kunsti eneseprobleemiga kunstimaja väikeses saalis Talve näitusega ühel ja samal ajal näidatav Konrad Mägi ateljee näitus”.

Nii nagu Porri artikli keskmes ei ole Gombrichi kriitika, nii pole ka Tartu Postimehes ilmunud artikli eesmärgiks modernismi mõiste kui sellise käsitlemine, vaid püüe avada probleemideringi, mis ümbritseb Talve kirjamärkidepõhist installatsiooni: “Niisiis ei ole Talve teose keskseks probleemiks vastupidiselt Mägi ateljee näitusele esteetiline vormimäng, vaid kunstitehnikasse puutumatu sisuline küsimus – kõnealusel juhul meie arvamuste tõeväärtuse järele”.

Väljatoodud strukturaalne paralleel nende kahe, oma sihtauditooriumi poolest väga erineva artikli vahel on tõenäoliselt täielik juhus, ent mida see näide illustreerib, on tõsiasi, kuivõrd sarnane võib strukturaalsel tasandil olla populaarkriitika erialakriitikaga.


Indrek Grigor

Voldi lahti / Unfold

neljapäev, november 07, 2013

Hedonist: Naiiv

Hedonist Markus Toompere vedas jupikese juttu Tartu õllebaari Naiiv osanike Martin Maatee, Kristjan Kase ja Silver Koppeliga.

Voldi lahti / Unfold