laupäev, juuli 18, 2009

Kunstiajalooliste, -teoreetiliste ja -pedagoogiliste lõputööde kroonika, aasta 2009

Parafraseerides Mart Kalmu legendaarset küsimust - kuhu kaovad kunstiteadlased - annab järgnev postitus ülevaate MILLEGA TEGELEVAD NOORED KUNSTITEADLASED. Ja noored kunstipedagoogid ka, kui järelkasvu kasvatajad. Igal aastal omandab kunstiteoreetilise hariduse terve hulk noori, aga kas nad tegelevad kaasaegse või vanema kunstiga? Kujutava või tarbekunstiga? Kaovad kõik arhitekuuri uurima? Elnara Taidre uuris järele ning koostas nimestiku, millest siis igaüks ise võib järele vaadata, kui palju noori teoreetikuid teda huvitava teemaga parajasti tegeleb. Et kuhu siis järelkasv suundub. Ja kes seda järelkasvu juhendab.

TLÜ Kunstiosakonnas kaitstud bakalaureusetööd (NB! töödel pigem praktiline, kui teoreetiline iseloom):

- Kristiina Ainsoo. Erilised inimesed. Juhendaja: Margot Kask. Retsensent: Kai Kaljo.

- Darja Gerstle. Savivormid “Vaasid mummudega”. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Tiiu Kirsipuu.

- Reena Laur. Dekoratiivvormid “Teokarbid”. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Kadri Jäätma.

- Kairi Kubja. Maalid “Muusika ja vein”. Juhendaja: Renee Aua. Retsensent: Lilian Mosolainen.

- Mirja Marks. Taas uus. Juhendaja: Krista Aren. Retsensent: Heie Treier.

- Julia Matšigina. Sotsiaalsed probleemid. Juhendaja: Kai Kaljo. Retsensent: Margot Kask.

- Kairi Orro. Vitraaž. Juhendaja: Sofi Aršas. Retsensent: Renee Aua.

- Anna Stužina. Noore suitsetaja pihtimus. Juhendaja: Kai Kaljo. Retsensent: Margot Kask.

- Kadri Uuk. Dekoratiivvormid. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Kadri Jäätma.

- Eve Allsoo. Vitraažlamp. Juhendaja: Renee Aua. Retsensent: Sofi Aršas.

- Anne Hiielaid. Ruut, rütm ja vorm. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Kadri Jäätma.

- Maila Juns-Veldre. “Kujutletav teeõhtu” keraamika. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Tiiu Kirsipuu.

- Jaanika Kask. Graafika. Juhendaja: Margot Kask. Retsensent: Linda Elken.

- Kadri Lindre. Komplekt lauanõusid. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Tiiu Kirsipuu.

- Maris Roost. Mäng. Juhendaja: Margot Kask. Retsensent: Kai Kaljo.

- Gerly Tutti. Keraamika “Vaasid”. Juhendaja: Jaana Kormašov. Retsensent: Tiiu Kirsipuu.

- Külli Vihmar. Maal. Juhendaja: Renee Aua. Retsensent: Orest Kormašov.

TLÜ Kunstiosakonnas kaitstud magistritööd:

- Ane Albert. Õppimine läbi internetimängude. Juhendaja: Kai Kaljo, MA. Retsensent: Linda Elken.

- Kristel Ilisson. Multikultuursus üldharidusliku kooli kunstiõpetuses. Juhendaja: Orest Kormašov, MA. Retsensent: Heie Treier, PhD.

- Kaisa Kuusik. Sotsiaalne meedia ja foto. Juhendaja: Orest Kormašov, MA. Retsensent: Kai Kaljo, MA.

- Maiga Lints. Kujundustööd üldhariduslikus koolis ja sellega kaasnevad probleemid. Juhendaja: Krista Aren. Retsensent: Margot Kask.

- Liia Leppik. Huvihariduslike kunstikoolide õppekava: vajadused ja võimalused. Juhendaja: Anu Tuulmets. Retsensent: Linda Elken.

- Ülle Lepiku. Ornamendi roll kunstiõpetuses. Juhendaja: Margot Kask. Retsensent: Krista Aren.

- Mari Makkonen. Hannele Perinteisen leikkikentän muuttaminen ekologisemmaksi vaihtoehdoksi. Juhendaja: Orest Kormašov, MA. Retsensent: Renee Aua.

- Mariliis Ruttu. Kunstiajaloo õpetamise probleeme üldhariduskoolis: meetodid ja õppematerjalid. Juhendaja: Anu Tuulmets. Retsensent: Linda Elken.

- Marju Kondratjev. Saviste kätega läbi elu. Juhendaja: Orest Kormašov, MA. Retsensent: Tiiu Kirsipuu.

- Eve Ojasoo. Klassiruumi väliste tundide võimalused kunstiõpetuses Pärnu Vanalinna Põhikooli näitel. Juhendaja: Linda Elken. Retsensent: Orest Kormašov, MA.

- Heli Rohtla. Kirjaruumi mõju lapse arengule. Juhendaja: Aet Kallam. Retsensent: Heie Treier, PhD.

- Riina Sander. Elustiil ja moodsa inimese kuvand ajakirja „Huvitav žurnaal” materjalide põhjal. Juhendaja: Mirjam Peil. Retsensent: Kai Kaljo, MA.

- Alge Sard. Fotograafia kunstihariduses - vaatamine ja teadvustamine. Juhendaja: Margot Kask. Retsensent: Kai Kaljo, MA.


Tartu Ülikoolis Ajaloo ja Arheoloogia Instituudis Kunstiajaloo õppetoolis kaitstud bakalaureusetööd:

- Eeva Karelson. Maastik Jaan Grünbergi loomingus. Juhendaja: Tiiu Talvistu. Retsensent: Kersti Koll.

- Grete Kärmas. Ungari juugendarhitektuur: rahvusliku stiili kujunemine. Juhendaja: Juhan Maiste, PhD.

- Grete Nilp. Kunstikirjutus „Noor-Eesti” väljaannetes. Juhendaja: Kaur Alttoa, MA. Retsensent: Tõnis Tatar, MA.

- Liisa Perm. Tartu Kunstimuuseumi tegevus 1940-1945. Juhendaja: Juhan Maiste, PhD.

- Triin Tulgiste. Tartu Riikliku Ülikooli Kunstikabineti ja Visarite tõlgitud kunstikirjanduse tähtsus 1960. aastate teisel poolel ja 1970. aastate alguses. Juhendaja: Sirje Helme, MA.

- Merle Tõnts. Eesti kaasaegse kujutava kunsti turg: noorte autorite väljavaated võrdluses Soome ja Suurbritanniaga. Juhendaja: Reiu Tüür, MA. Retsensent: Indrek Grigor, MA.

- Piret Verte. Lavakujundaja Jaak Vausi looming Viljandi teater Ugala peakunstnikuna: „Toomas Nipernaadi” ja „Aarete saar”. Juhendaja: Tiiu Talvistu.


Tartu Ülikoolis Ajaloo ja Arheoloogia Instituudis Kunstiajaloo õppetoolis kaitstud magistritööd:

- Eero Kangor. Fotode dateerimise ja atribueerimise probleeme Tartu Ülikooli Kunstiajaloolises Fotokogus (Problems of Dating and Attribution of Fotographs in the Art Historical Photograph Collection of the University of Tartu). Juhendaja: dotsent Kurmo Konsa, PhD. Kaasjuhendaja: lektor Kaur Alttoa, MA.

- Maili Kark. Tähtvere linnosa 1930. aastate elmuprojektid LPMKO arhiivis (The Residental Projects of Tähtvere Town District of the 1930’s in the City Governments Planning- and Land Managing Departements Archive). Juhendaja: lektor Kaur Alttoa MA.

- Kristiina Tiideberg. Setu traditsiooniline maa-arhitektuur 20.sajandi I poolel Meremäe, Värska, Mikitamäe ja Misso valla põhjal (Setu traditional vernacular architecture in the first half of 20th century in Meremäe, Värska, Mikitamäe and Misso parish). Juhendaja: lektor Kaur Alttoa MA.


Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis kaitstud bakalaureusetööd:

- Helen Adamson. Märk moodsast. Rüiu eesti tekstiilikunstis. Juhendaja: Kai Lobjakas. Retsensent: Inge Teder.

- Ann Einberg. Teatritemaatika Johannes Greenbergi loomingus. Juhendaja: Mirjam Peil. Retsensent: Ene Lamp, PhD.

- Triin Hallas. Ideoloogilised mõjutused vitraažikunstile Eestis 1970. - 1990. aastate alguseni Rait Präätsi monumentaalvitraažide näitel. Juhendaja: Heie Treier, PhD. Retsensent: Juta Kivimäe, MA.

- Kati Ilves. Postmodernism ja Eesti kunstikriitika 1986-1993. Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Retsensent: Heie Treier, PhD.

- Triin Jerlei. Eesti klaasidisain 1960. aastatel: tehas „Tarbeklaasi” toodang lääne ja ida vahel. Teooria ja praktika. Juhendaja: Kaia Lehari, MA. Retsensent: Karin Paulus, MA.

- Kaija-Luisa Kurik. Vahendatud arhitektuur: arhitektuuri fotorepresentatsioon meedias ajakirjade „Ehituskunst” ja „Maja” näitel. Juhendaja: Epp Lankots, MA. Retsensent: Ingrid Ruudi, MA.


Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis kaitstud magistritööd (nii 3+2 kui 4+2 õppesüsteemis):

- Rael Artel. Rahvuslusekriitilisest kunstist endises Ida-Euroopas 2000-2008. Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Konsultant: Andres Kurg, MA. Oponendid: Eha Komissarov, MA, Katrin Kivimaa, PhD.

- Maarin Ektermann. Non Grata kui kollektiivne praktika. Kunstiajaloolised ja sotsioloogilised perspektiivid. Juhendajad: Sofia Joons, MA, Katrin Kivimaa, PhD. Oponent: Heie Treier, PhD.

- Ellu Maar. Rahvusliku ja riikliku identiteedi representatsioone 1990. aastate Eesti kunstis. Näituse „Eesti kui märk” põhjal. Juhendaja: Katrin Kivimaa, PhD. Oponent: Virve Sarapik, PhD.

- Elnara Taidre. Täiusliku visuaalse keele ja universaalse vormi otsingud. Tõnis Vindi loomingu ühest tendentsist. Juhendaja: Heie Treier, PhD. Konsultant: Virve Sarapik, PhD. Oponent: Sirje Helme, MA.


Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis kaitstud doktoritööd:

- Raivo Kelomees. Postmateriaalsus. Indeterministlik kunstipraktika ja mittemateriaalne kunst. Eelretsensendid: Heie Treier, PhD, ja Christopher Hales, PhD. Juhendaja: Virve Sarapik, PhD. Oponent: Mari Laanemets, PhD.

Eesti Kunstiakadeemia kunstipedagoogika osakonnas kaitstud magistritööd:

- Riina Georg „Waldorfpedagoogikast lähtuvad loovülesanded huvikooli kunstiõpetuses“

- Anu Hint „Kompositsiooni- ja vormiõpetuse ainekava moedisaini erialal“

- Olesja Katšanovskaja „Muuseumi- ja koolitunni ühendamise ning arendamise võimalused vene õppekeelega kunstiõpetajale“

- Riina Kivirüüt „Värviõpetus Eesti koolis ja selle õpetamisvõimalusi lastele ja noortele“

- Ene Luik-Mudist „Üldkompositsiooni ja värviõpetuse ainekava maastikuehitaja erialale“

- Ülle Metsma „Eesti kooli riietumissümboolika- areng ja suundumused“

- Carolina- Sofia Pungas „Meediakasvatus algklasside kunstitunnis“

- Anne-Kai Toht „Kunstiharidusprogramm „Lilled kunstis“ Kumu kunstimuuseumi näitusele „Floromaania““

- Aleksei Šatunov „Kunstiõppeasutuste õpilaste ja üliõpilaste nägemismälu arendamine“

4 kommentaari:

Rael Artel ütles ...

well, well well.
ja mida sellest k6igest nyyd järeldada v6iks? kus on teemavalikuid ja kunstiteaduse trende analyysiv artikkel, elnara?

Unknown ütles ...

well well ma arvan, et trendide otsimine niivõrd eklektilisest nimekirjast on äärmiselt tänamatu tegevus ja üldpildi nopib siit ikka lugeja ise kokku. pigem näitab see ülevaatlik nimekiri kui fragmenteerunud oma teemavalikud. huvitav on see, et KTIs nii usinalt tarbekunsti käsitlemisega tegeletakse, seda pole varem nagu täheldanud - aga samas, pole ka kursis kõigi varemlõpetanutega. ja et kunstiharidus saab märksa rohkem magistreid juurde kui näiteks kunstiteadus. ja kui palju on teemavalikud seoses õppetooli asukohaga - nii tuli Diana Tamme töö eelmisel aastal TLÜ alt üsna suure üllatusena.

Anonüümne ütles ...

See ei ole artikkel, vaid kroonika, mille eesmärk ongi avaldada ühes kohas akadeemilise aasta jooksul valminud tööd, mitte neid analüüsida. Et oleks mugavam saada ülevaade sellest, millega tegeletakse - potentsiaalse bibliograafia või koostöö tarbeks näiteks.

Ja mina ei ole siin mingi artikli autor (artikli kirjutamine eeldaks, et olen kõik tööd läbilugenud ning oman ülevaadet ka varem valminud lõputöödest, aga see oleks omaette uurimusteema), vaid lihtsalt nimestiku koostaja:)

Elnara

Anonüümne ütles ...

See on hea, et akadeemilise aast ajooksul valminud tööd leiavad koha ühises loetelus. Huvilised saavad sealt juba ise edasi tegutseda - lugeda, analüüsida, koostööd otsida.