reede, jaanuar 08, 2010

Artishok küsib Nooruse galeriilt

Nooruse galerii sissevaated, J. Zolotko

Tartus on juba mõnda aega tegutsenud uus galerii, linna keskpunktis asuv NOORUS. Maarin Mürk proovis teada saada, mis seal toimub ja millised on uue näitusepinna sihid ja ootused. Jevgeni Zolotko, kes on Nooruse üks galeristidest (kes teine on, ei selgunudki), saatis intervjuuküsimused aga edasi Tartu Kõrgema Kunstikooli rektorile Vallo Nuustile ning tema vastuseid ja väljavõtteid põhikirjast saategi järgnevalt lugeda.

***

Paar saatvat mõtet:
kui Noorus avati, tundus see väga suur asi. Eriti olukorras, kus EKA galerii saatust (vähemalt avalikkusele teadaolevalt) ei olegi maja ehitamise ajaks ära otsustatud ning hetkel tundub küll, et süstemaatilisse galeriitegevusse jääb selleks perioodiks pigem auk. (järgmise intervjuu mõte!)

Olles äsja töötanud EKA galerisina, huvitas mind väga, kuidas toimib üks teine kooli galerii, millised on otsustamispõhimõtted, rahastus, mida sellega taotletakse, millised on ambitsioonid jnejne. Intervjuust ma seda kätte ei saanud, selles mõttes on kahju, et galerist ise ei vastanud ühelegi küsimusele, vaid saatis need edasi "kõrgemale" poole. Kuid eks see ka näitab midagi ja väljavõtteid põhikirjast intervjuuvastustena on ka huvitav muidugi lugeda...Kuidas oma kooli galerii loomise mõte alguse sai? Kas algatus tuli tudengkonna või kooli admnistratsiooni poolt? Kuidas galerii loomisprotsess on kulgenud, alates idee tekkimisest kuni uste avamiseni?
Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) OMA galerii vajadusest on räägitud aastaid nii tudengite kui ka õppejõudude hulgas. Küllap oleks galerii avatud juba varem, paraku on Tartus vähe selleks sobivaid pindu.

Niisiis on TKK juba mõni aasta silmad lahti hoidnud ja galeriiks sobivaid ruume otsinud. Mõte avada galerii just nendes ruumides Riia 11 tuli juhtkonnal, kes alustas ka 2008. aasta lõpul läbirääkimisi linnavalitsusega (ruumid kuuluvad linnale).

Kuna TKK-l on linnaga head koostöösidemed, siis õnnestus saada galerii ruumid 5 aastaks tasuta kasutada ja kevadel 2009 sõlmiti linnaga ka vastav rendileping.

Ruumid remonditi kooli ja toetajate rahaga ning 15. juunil 2009 toimus avamine.

Galerii nimi Noorus juba iseenesest sunnib küsima mingi sõnastatud manifesti või statemendi järele; mis on Nooruse eesmärgid ja ootused?
Kuna Riia 11 ruumides tegutses aastaid kauplus Noorus ja linlased tunnevad neid ruume selle nime järgi, siis polnud ka põhjust galeriile uut nime otsida.

Miks üldse teha eraldi ühe kooli galerii; Tartus eksponeerimisvõimalusi ka noortele ja alles alustavatele kunstnikele peaks ju jätkuma?
Vastupidi – Tartus pole ühtegi nii avarat näitusepinda, nagu seda on Nooruse galerii, see on Tartu suurim. Pealegi on oma galerii igale kunstikõrgkoolile hädavajalik.

Väljavõte galerii kasutamise eeskirjast:
2. Galerii tegevuse eesmärk
2.1 Galerii tegevuse eesmärk on tutvustada TKK üliõpilaste, töötajate ja akadeemiliste koostööpartnerite loomingut ning rikastada seeläbi Tartu ja Eesti kunstielu.
2.2 Galerii on TKK avalik väljund linnaruumi ja propageerib loomet ning kunstiharidust.
2.3 Galeriis korraldab TKK näitusi ja muid loome ning kunstiharidusega seotud üritusi.
2.4 Galeriis korraldatakse erandkorras ka külalisnäitusi ja üritusi.
2.5 Galeriis on müügipunkt, kus müüakse TKK üliõpilaste töid, TKK trükiseid
ja TKK sümboolikaga esemeid.

Kuidas Noorus toimib; kas sellel on oma galerist (galeristid), kuidas need leiti; kas on olemas mingi koolipoolne;nõukogu, kellega galerist oma valikud kinnitab jne?
Galeriis töötab 2 galeristi, kes valiti avaliku konkursi korras ja kes mõlemad on TKK vilistlased.

Galerii töökorraldusest saab kõige parema ülevaate järgnevast eeskirja väljavõttest:
3.2 Galerii igapäevast tööd korraldab galerist, kelle tööd juhib arendusjuht.
3.3 Ekspositsioonipinna taotlejad esitavad hiljemalt 1. märtsiks arendusjuhile taotluse, näituse portfoolio ja muu vajaliku informatsiooni. Rektoraat otsustab, kas näituse kunstiline tase on piisav TKK esindamiseks avalikus linnaruumis.
3.4 Kõik TKK erialaosakonnad ja üldainete osakond korraldavad aastas vähemalt ühe, eelistatavalt üliõpilastööde, näituse ning esitavad taotluse eeskirja punktile 3.3 kohaselt. Näituse korraldamisega seotud kulud kaetakse osakonna eelarvest. Osakondadel on õigus korraldada ka ühisnäitusi.
3.5 Näitusteplaan koostatakse aastaks ja selle kinnitab rektoraat, kuhu kutsutakse kaks üliõpilasesinduse liiget, hiljemalt 1. aprilliks.

Y galerii, mis on ametlikult vist jätkuvalt maaliosakonna galerii, on ennast kehtestanud iseseisva näitusepaigana, kus ei ole palju nn kohustuslike osasid programmi sisse kirjutatud. EKA galeriis jällegi on osakondade korraldavate näituste eelisbroneering väga selgelt paigas. Kui palju vabadust on Noorusel oma programmi koostades?

*Vt vastus eelmisele küsimusele.*

Kuidas valitakse näituseprojektid? Kas Noorus on rangelt TKK näitusepind või kuulutatakse ka seal välja avatud taotlusvoor, kuhu kõik soovijad võivad kandideerida?

*Vt vastus üle-eelmisele küsimusele.*

Nn kooligaleriiga käib alati juures natuke skepsist seal eksponeeritavate näituseprojektide ja teoste asjus; kergelt üleolev maik on ka sõnal „koolitöö“; juures. Kas olete selliste eelarvamustega kokku puutunud, kas see on teie jaoks üldse küsimus ja kuidas sellele reageerida?
Ei ole sellise skeptilise suhtumisega kokku puutunud ja ei arva, et see oleks probleem. Iga kõrgkooli missioon peaks olema avalikult näidata, millega selles koolis tegeletakse. Näiteks TKK diplomitööde kaitsmiste komisjonidesse kuuluvad igal aastal tunnustatud kunstnikud välismaalt, kes on kinnitanud meie üliõpilastööde kõrget taset.

Kaasaegne galerii on järjest rohkemaktiivne kohtumispunkt, laboratoorium jnejne. Kas ka Noorusel on plaanis mingit kõrvalprogrammi edenedada? Kohtumised kunstnikega, ümarlauad, kontserdid vms?

Galeriis toimunud näitused:
*15. juuni-31. juuli diplomitööde näitus “Lend 2009”*
*5.-30. august TKK meedia- ja reklaamikunsti osakonna juhata Jaanus Eensalu*
* fotograafika näitus “Nägu ja poos”*
* 4.- 27. september tekstiiliosakonna näitus “KIRI-KIRI”*
* 1.-31. oktoober skulptuuriosakonna ning Soome Saimaa Rakenduskõrgkooli*
* Kaunite Kunstide osakonna ühisnäitus “Diskussioon”*
*3.- 29. november TKK õppejõu Toomas Kalve “Kunstiliste Fotopiltide Näitus”*
*27. november. - 5. detsember TKK mööbliosakonna tudengi Karl Annuse Uruguay'd*
* tutvustav fotonäitus*
*9.- 27. detsember mööbliosakonna näitus “ Mööbium”*

Workshop’id, loengud jne:
*- TKK diplomitööde avalikud kaitsmised*
*- tekstiiliosakonna näituse “KIRI-KIRI” raames toimunud töötuba*
*- Milvi Martina Piir romaani “Liblikad janus” esitlus*
*- Teele Straussi ja Sveta Bogomolova VJ töötuba*
*- Karl Annuse Uruguay-teemalise fotonäituse raames Uruguay filmiõhtud*
*- tekstiiliosakonna külalisõppejõu Hanna Kermani loeng sisekujundusest ning taaskasutatavatest materjalidest*

Kuidas positsioneerub teiste Tartu näitusepindade kõrval: Lastekunstikooli galerii, Y, Kunstimaja? Kas erineb neist millegi poolest?

(küsimus jäetud vastamata)

Majanduslanguse tingimustes uue galerii avamine on kooli poolt mõnevõrra ootamatu. Kuidas moodustub Nooruse eelarve: kui palju sealt proportsionaalselt panustab kool, kui palju linn, Kultuurkapital, kas on mingit koostööd sponsoritega? Mitu inimest on palgal: kas lisaks galeristile on olemas näiteks ka töömees? Kas näituse tegemise eest küsitakse kunstnikult ka mingit (kasvõi sümboolset) renti?
Galerii Noorus on TKK galerii ja selle halduskulud maksab TKK. Kultuurkapital toetab vastab esitatud projektidele. Sel aastal on galerii saanud toetust Kultuurkapitalilt ja Hasartmängumaksu Nõukogult. Sponsorid toetasid ruumide remonti. Aasta lõpus eraldas ka linnavalitsus märkimisväärse summa galerii akende vahetuseks.

Nagu eespool öeldud, on palgal 2 galeristi. Jooksvat abi saab TKK personalilt, sest galerii on kooli osa.

Väljavõte eeskirjast:
*Galerii kasutamise eest tasumine*
*4.1 TKK üliõpilastele, töötajatele, akadeemilistele koostööpartneritele ja Tartu linna-valitsusele on ekspositsioonipinna kasutamine tasuta. Kõik muud kulud katab näituse korraldaja.*
*4.2 Punktis 2.4. nimetatud näituste ja ürituste puhul otsustab galerii kasutamise hinna rektoraat.*

Millised on järgmised näitused?
*2. – 31. jaanuar tekstiiliosakond „ÖÖÜlikool”*
*4. – 28. veebruar Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond*
*1. – 21. märts meedia- ja reklaamikunsti osakond („Minu Köök”) - ME *
*22. märts – 11. aprill maalingute osakond „Underaction”*
*12. – 30. aprill üldainete osakond*
*1. – 16. mai tekstiiliosakond „Mood.Performance.Tants”*
*17. mai – 10. juuni nahadisaini osakond*
*14. juuni – 31. juuli diplomitööde näitus „Lend 2010”


1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

4.2.1 sellised vastused ajakirjanikuharidusega rektorilt on ikka väga magedad.

4.2.2 galeristist ei sõltu Nooruses siis tõesti mitte-midagi, õigem oleks neid kahte inimest siis galerii abipersonaliks või valvuriks nimetada.