neljapäev, september 27, 2012

Kunstiajalooliste, -teoreetiliste ja -pedagoogiliste lõputööde kroonika 2012

Järjekordne ülevaade möödunud õppeaastal kaitstud kunstiteoreetilistest lõputöödest. Kajastatavate osakondade arv muudkui laieneb: seekord lisanduvad nimekirja ka Eesti Humanitaarinstituudis kultuurantropoloogia ja linnakorraldamise alal ning Tartu Ülikoolis semiootika alal kaitstud tööd, mis seostuvad kunsti ja visuaalkultuuri teemaga. Samuti Eesti Kunstiakadeemia doktorikool, kust on pärit kaks kogu nimestiku kolmest doktoritööst. Ülevaate on koostanud Elnara Taidre.

Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduste instituut

BA

-Anni Jürgens. A. M. Lutheri vabriku mõjutused väljaspool Eestit. Juhendaja: Kaia Lehari. Retsensent: Karin Paulus

-Keiu Krikmann. Arenguid Eesti graafilises disainis: infograafika 1966-1989. Juhendaja: Kaia Lehari. Retsensent: Karin Paulus

-Kadri Laas. Kunstiteoste deponeerimisest natsionaliseerimiseni aastail 1939–1945 ja nende restitutsioon alates 1991. aastast Eestis. Juhendaja: Maria-Kirstiina Soomre. Retsensent: Juta Keevalik

-Sandra Nuut. Moe identiteet 1990. aastate Eestis. Juhendaja: Kaia Lehari. Retsensent: Maarin Ektermann 

-Karin Pastak. Postmodernse identiteedi representatsioonid Ene-Liis Semperi videokunstis. Juhendaja: Anu Allas. Retsensent: Mari Laanemets

-Mari Ribeiro Varandas. Tallinna kaupmehepere rõivatus 1752.–1775. aastate varaloendite alusel. Juhendaja: Piia Ehasalu. Retsensent: Krista Kodres

-Helen Sivonen. Elitaarne ideaal: Pärnu KEKi Kuldne kodu kui elukeskkond Eesti NSV-s. Juhendaja: Mart Kalm. Retsensent: Karin Nugis

-Merilin Talumaa. „Kivilinna bluus” 1980. aastate Eesti foto taustal. Juhendaja: Virve Sarapik. Retsensent: Andreas Trossek

MA 

-Maria Jäärats. Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Eesti kunstikirjutuse diskursused 1944-1948. Juhendaja: Virve Sarapik. Oponent: Linda Kaljundi

-Ragne Nukk. Interstanding konverentsid kohalikus ja rahvusvahelises kontekstis. Juhendaja: Sirje Helme. Oponent: Heie Treier

-Gregor Taul. Monumentaalsed moondumised Vabaduse väljakul 2001–2011: monumendid ja skulptuurid. Juhendaja: Ingrid Ruudi. Oponent: Virve Sarapik

PHD 

-Eva Näripea. Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Juhendajad: Virve Sarapik, Mart Kalm. Eelretsensendid: Ewa Mazierska, dr Michael Goddard. Oponent: Ewa Mazierska (kaitstud sügisel 2011)

Eesti Kunstiakadeemia doktorikool

-Reet Aus. Trash to Trend – Upcycling in Fashion Design. Juhendaja: Harri Moora. Eelretsensendid: Joan Farrer, Martin Pärn. Oponent: Joan Farrer (kaitstud talvel 2011)

-Ivar Sakk. Monograafia „Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” kontseptualiseerimine. Juhendaja: Mart Kalm. Eelretsensendid: Virve Sarapik, Merle Talvik. Oponent: Marcel Bencik

Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja eriala 

MA

-Kaja Glikman. Disainiõpetus Soome ja Eesti üldhariduskoolis. Juhendaja: Merike Rehepapp. Retsensent: Krista Aren

-Agnes Kato. Kriitilise mõtlemise arendamine gümnaasiumi kunstitunnis. Juhendaja: Annely Köster. Retsensent: Eve Kiiler

-Katri Smitt. Meedia-aabits nooremale koolieale. Juhendaja: Kadri Ugur. Retsensent: Merit Karise

-Reet Talimaa. Kunstikasvatuse küsimused eelkoolieas ja esimeses kooliastmes. Juhendaja: Raivo Roosmaa. Retsensent: Edna Vahter Tallinna Ülikooli kunstihariduse osakond MA

-Keio Kanarbik. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine ja selle mõju õpitulemustele. Juhendaja: Krista Aren 

-Jaanika Kask, Külli Vihmar. Kunstinäitus kunstiõpetuse õpikeskkonnana. Juhendaja: Anu Purre

-Anneli Laasi. Kunstnikud ja matemaatika, matemaatikud ja kunst. Juhendaja: Renee Aua

-Julia Matšigina. Kunstitunnid ja hindamine üldhariduskoolis. Juhendaja: Linda Elken

-Anne-Ly Raid. Kaasaegse kunsti õpetamine installatsiooni näitel põhikooli kolmandas astmes ja gümnaasiumis. Juhendaja: Anu Purre

-Maie Reinomägi. Nägemispuudega laste õppimisvõimaluste laiendamine Kumu kunstimuuseumi kunstiharidusprogrammide kaudu. Juhendaja: Anu Purre

-Marika Ristmäe. Kaasaegse kunsti sotsiaalsus kunsti- ja inimeseõpetuse aine ühendajana. Juhendaja: Heie Treier

-Aneli Teder. Joonistamise ülesanded I-IV klassile 2011. aasta riiklikust õppekavast lähtuvalt. Juhendaja: Linda Elken

-Margus Sild. Põhikooli kunsti õppekirjandus Eestis ja Soomes 2000–2012. Analüüs ja rakendatavus kunstitunnis. Juhendaja: Sofi Arshas

-Jelena Sildam. Maakunst ja selle integreerimise võimalused kunstiõpetuses. Juhendaja: Tiiu Kirsipuu 

-Anna-Maria Vaino. Väikelaste loov arendamine läbi lõimitud muusikalise ning kunstilise tegevuse. Juhendaja: Tiiu Kuurme


Eesti Humanitaarinstituut (valik EHI-s filosoofia, kultuuriteooria, sotsiaal- ja kultuurantropoloogia ning linnakorraldamise alal kaitstud lõputöid, mis haakuvad kunsti, arhitektuuri ja/või visuaalkultuuri problemaatikaga)

BA 

-Laura Liventaal. Esteetilise taju astmed. Juhendaja: Andres Luure

-Jaak Soova. Auricular City: Sonic Dwelling in the Urban Environment of Tallinn. Juhendaja: Carlo A. Cubero

-Laura Tahk. Moskva 1980. aasta olümpiamängude purjeregati mõju Tallinna linnaruumile ning linna kuvandi loomine olümpiamängude lähiaastatel välja antud fotoalbumites. Juhendaja: Helen Sooväli-Sepping

-Juhan Raud. Teisiku motiiv filmis: süsteemse klassifikatsiooni katse. Juhendaja: Hasso Krull

-Liis Vahter. Kolga mõisa pärandilisus ja väärtuspõhise korraldamise võimalikkus. Juhendaja: Helen Sooväli-Sepping

MA 

-Anneli Kalm. The Ways of Seeing in Archaeology: the Role of Visioni n Archaelogical Understanding. Juhendaja: Erki Russow, Patrick Laviolette

-Liisa Kaljula. Karm stiil Tallinnas: Kaasaegsuse ideoloogia hajumine sulaajastu eesti kunstis. Juhendajad: Boris Bernstein, Marek Tamm

-Kadri Koppel. Tallinna uus raekoda – jätkusuutliku linnaarengu sümbol? Administratiivhoone projekti kriitiline analüüs. Juhendaja: Helen Sooväli-Sepping

-Liis Laine. Pärand ja miljöö kui Pärnu linnaruumi identiteedi vari: linna eripära kujundaja ja ajaloolise mälu esindaja. Juhendajad: Helen Sooväli-Sepping, Tiina Peil

-Madle Lippus. Osaleva planeerimise võimalikkusest Põhja-Tallinna Kalasadama planeeringu näitel. Juhendaja: Tarmo Pikner

-Ulrika Rosenblad. Loomemajandus ja selle roll piirkonna arengus Kalamaja näitel. Juhendaja: Helen Sooväli-Sepping

-Anneli Porri. Kohandav esteetika kaasaegses kunstist: teooria ja tõlgendus. Juhendajad: Tiina Kirss, Tõnis Kahu

-Erik Vest. Esindusvõimu roll linnaruumi planeerimisprotsessis Tallinna linna näitel. Juhendajad: Tauri Tuvikene, Liis Ojamäe

Tartu Ülikooli kunstiajaloo õppetool 

BA

-Liisi Pabstel. Juhan Muks: Tartu, Pariis, Viljandi. Juhendaja: Tiiu Talvistu. Retsensent: Tõnis Tatar

-Marie Vellevoog. Installatsioonikunst Eestis 1990.aastate esimesel poolel Jüri Ojaveri, Jaan Toomiku ja Ando Kesküla loomingu põhjal. Juhendaja: Sirje Helme. Retsensent: Indrek Grigor


Tartu Ülikooli Semiootika osakond (valik lõputöid, mis haakuvad kunsti, arhitektuuri ja/või visuaalkultuuri problemaatikaga)

BA

-Iie-Mall Püüa. Tähendusloome linnaplaneerimise protsessis. Tallinna Kalaranna näitel. Juhendaja: Tiit Remm. Retsensent: Anu Haamer

-Rauno Saidla. Muusika ja pildi suhe filmis: võrdlev analüüs René Clairi Entr’acte näitel. Juhendaja: Katre Pärn. Retsensent: Maarja Saldre

-Liina Sieberk. Neli Georgit: Georg Otsa biograafiate, filmi ja muusikali võrdlus transmeedialisest perspektiivist. Juhendaja: Katre Pärn. Retsensent: Maarja Saldre

-Tiiu Tali. Ülejõe pargi ja selle planeeringu rütmianalüüs Tartu Postimehes 2011 a. ilmunud artiklite põhjal. Juhendaja: Tiit Remm. Retsensent: Anu Haamer

-Liina Zereen. Sotsiokultuurilise reaalsuse konstrueerimine A. Le Coqi reklaamides. Juhendaja: Katre Pärn. Retsensent: Priit Põhjala

MA

-Mohamed Gamal Abdelmeged Elmaayergy. Marketing Semiotics of Bottled Water: „Aura“ Bottled Water as a Case Study. Juhendaja: Jelena Grigorjeva. Retsensent: Gleb Netchvolodov

-Mirjam Männik. Intersemiootiline tõlge luulest animatsiooni „Musta lae” näitel. Juhendajad: Silvi Salupere, Elin Sütiste. Retsensent: Peeter Torop

-Julia Popova. Social Nostalgia for Soviet Times in Russian TV Serials Depicting the Era of Stagnation. Juhendaja: Andreas Ventsel. Retsensent: Maarja Saldre

-Sigita Tamošauskaite. Memory in the Photographic Landscape Representations: The Case of Soviet Memory in Vilnius. Juhendaja: Kati Lindström. Retsensent: Tiit Remm


Tartu Ülikooli Filosoofia osakond

BA (3+2)
Taavi Remmel "Kunsti ajaloolise ja „hegelliku“ lõpu käsitlus Arthur C. Danto kunstifilosoofias". Juhendaja: Ülo Matjus. Retsensent Janar Mihkelsaar

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

EKA muinsuskaitse tööd ka:

MA - http://www.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=1070

BA - http://www.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=1060