neljapäev, jaanuar 21, 2010

TÄHENDUSTE RÕHUTATUD PUUDUOLEK


Kiwa „Wildlife documentaries“ Draakoni galeriis 11.01.-23.01.2010.


Tekst: chaneld:or


„Wildlife documentaries“- see kõlab ametlikult ja usaldusväärselt, umbes nii nagu mõni Animal Planet`i saade või loodusfotograaf Sven Začek`i näitus välismaal. Viimasel juhul oleks galeriiseintel tõenäoliselt fotod saaki tabanud jäälinnust, händkakust, hundipesakonnast metsas, jne. „Wildlife documentaries“ autoriks on aga Kiwa, kes oma pressitekstis teatas, et talle meeldib metsik loodus, seal reisimine ja selle salvestamine, aga ta ei ole see, kes teeks loodusfotode/videote/helide näituse.


Näitusel on eksponeeritud mustvalged tekstimaalid, kus jookseb äratuntavatest keelemärkidest koosnev arusaamatu kood. Kontseptsioonis on autor selgitanud, et koodi moodustab teatud arvutiprogrammi tõlgendus reaalselt eksisteerivatest looduspiltidest, videotest ja helisalvestistest. Selliseid tõlgendusi võib näha näiteks siis, kui avada tekstitöötlusprogrammiga mõni pildifail. Nii võib tavaline passipilt muutuda pikaks tekstiks, mille sissejuhatus on selline: „Ų˙į˙žExifMM“. Kiwa nimetab seda protsessi funktsionaalseks valeinterpretatsiooniks, mille tulemusel tekib arusaamatu tekstiräga, mis on niisama mõistetamatu nagu metsik loodus, mida sellegipoolest võib uurida ja imetleda. Tõepoolest – naudinguprintsiip on näitusel vägagi kohal. Tekstiräga tekitab tekstinaudingut, mida kiwalikult krüptiline steriilsus teadlikult võimendab, ja mida kinnitavad oma fotodega näitusel kaasa löövad Toomas Volkmann, Alan Proosa ja Toomas Thetloff. Volkmanni fotol on Kiwa tekstimaaliga seotud elitaarne ja dekadentlik erootiline vihje, Proosa fotol immitseb tekstirägast välja poeetikat, kultuslikku melanhooliat, Thetloff loob oma fotoga aga korda ja kehtestab võimu – kaost külvav tekstiräga on lihtsalt üks pilt seinal. Need kolm teost justkui võtavad enda peale kõik näitusega kaasnevad ihad, selleks, et vaataja neisse liigselt ei takerduks.

Funktsionaalne valeinterpretatsioon – kas ei väljenda see mõiste mitte teadlikku valetamist olukorras, kus tõde on aimatav? Aga mis on valetamine? See on lihtsalt üks tõlgendusviis, mille mõõdupuuks on tõde. Ja see on omakorda mudeli vastavus originaalile, nagu kõneles Tartu vabamõtleja Jaan Lüsi möödunud sügisel Vaal Galeriis Kiwa kuraatorinäituse „Hall signaal“ avamisel. Küsimus on selles, kuidas selle mõõdupuuga ümber käia! Kas otsida mooduleid ja imperatiive kultuuriloost, leides näiteks panmetaforismi või kaotatud metanarratiivi, mille ekspluateerimine näib Eesti kaasaegse kunsti puhul paiguti kohustusliku hea maitse hulka kuuluvat. Kahtlemata on see olnud vajalik püssirohi kunstimaailma võimupositsioonide ja ühiskondliku mõttemaastiku ümberkujundamiseks. Kuid „Wildlife documentaries“ puhul on tegemist millegi muuga, mistõttu ei tohiks end väga segada lasta Kiwa varasemast loomingust ega üldse stiiliajaloost – mõnikord on kunstiteosest olulisem see, millele kunstiteos viitab.

Selle näituse puhul näivad kunstiteosed viitavat usalduse küsimusele väga fundamentaalses võtmes. Fookuses ei ole mitte lõuendil eksponeeritud koodid, vaid maalidele lisatud selgitused selle kohta, mis need koodid tegelikult tähendavad. Kohati väljendab seda tegelikkust ainult vorm- näiteks installatsioon-gloobus, millel on maakaardi asemel seesama mustvalge kood, mis maalidelgi. Kiwa teravnurksust võibki seekord kasutada infoühiskonna vastu, kus igal sekundil paisatakse maailma nö arusaadavas keeles ja kõrgele tõeväärtusele apelleerivat informatsiooni. Näiteks on maailmas praegu majanduskriis, seagripp tõstab varsti jälle pead, teadlased kutsuvad kunstlikult esile Suure Paugu, jne. See on jooksev informatsioon, mis tugineb vankumatutele tõdedele inimese ja maailma olemuse ning ülesehituse kohta. Need tõed toimivad rahulikult edasi, kuigi mingi osa kultuuriteooriast kuulutas nad juba ammu muinasjuttudele sarnanevateks lugudeks ja metanarratiiv lasti põhja juba kolmkümmend aastat tagasi. Aga keel polegi võimeline muud peale lugude moodustama, see on tähenduslikkuse lõks, millest teadlikult konstrueeritud koodide kaudu välja ei murra – iga uus keeleliselt määratletud konstruktsioon, olgu ta nii alternatiivne kui tahes, on järjekordne kood-mõistatus. Eespool tsiteeritud Jaan Lüsi sõnul aitab keele vastu matemaatika, küllap siis selle keeleliselt väljendamatu osa. Küllap aitabki keelelõksude vastu kõik see, mis keeleteadvusest väljapoole jääb. Näiteks seesama väljendamatu metsik loodus, millega Kiwa tegeleb. Nüüd on aga küsimus selles, kumb on rohkem tähenduslikkuse lõksus – kas Kiwa või näiteks loodusfotograaf Sven Začek? Viimase puhul tundub lõksuteooria olevat kunstlikult genereeritud ja täiesti üleliigne dramaatika – nii mõnigi paradokside käes vaevleja võiks mõista, et mõnikord on jäälind lihtsalt jäälind, ja ongi kõik. Seesama jäälind ongi pääsetee meie keelesüsteemist – temaga kohtudes ei pea me mõtlema Charles Darwin`ile ja Carl Von Linné`le. Tõtt-öelda ei pea me tema kohta isegi „jäälind“ ütlema, vaid me võime wittgensteinlikult vaikida. Teadupoolest austab seda vaikust ka Kiwa.

Kontseptsiooni kohaselt püüdis Kiwa funktsionaalse valeinterpretatsiooni meetodil tekitada kaose, milles tähenduslikkus lõpeb. On küsitav, kas ja kuidas see kaos tekkis, samuti ei saa olla kindel, et kaos ja eespool mainitud vaikus on üks ja sama asi. Ühest küljest on Kiwa tekstimaalides olemas lausa karjuv, ülevõimendatud tähenduslikkus. Selle külje kasuks räägivad kunsti metafoori olemasolu, tugeva kontseptualiseerituse fakt, tööde visuaalsus ja teatud esteetilise imperatiivi järgimine ning Volkmanni, Proosa, Thetloffi tööde kohalolu. Teisest küljest on tegemist tähenduslikkuse karjuva puuduolekuga, mida kohtab ka varasemates Kiwa teostes – näiteks „Tähestikus ilma A`ta“, milles ei ole väljendatud ilma A`ta tähestikku, vaid hoopis sellist, kus A asemel on tühi koht ehk A rõhutatud puuduolek. Tekib küsimus, kas tähenduse puuduolek on hoopis rõhutatud tähendus? Selgust võib otsida 2004. a suvel Rael Artel Gallery`s teostatud Andreas W kuraatoriprojektist „Puudumise kohalolu“. Katkend Andreas W näitusekontseptsioonist – „…ja just puudumine on see, mis ilmub nagu ületeravustatud intensiivsus, räägib pikalt, segaselt ja arusaamatult“ – meenutab Kiwa tekstiräga, mis on tähendusetu ja ülevõimendatult tähenduslik ühekorraga. Kiwa tegeleb justkui puudumise kartograafiaga (nt alternatiivkartograafiline võte gloobusel), tühikumustrite genereerimisega. Samas loovad need mustrid uut kultuuriteksti ja on küsitav, kas nende abil on võimalik ületada dualistlik barjäär sümboolse kultuuri ja looduse vahel.

Piisaks vaid ühest jäälinnu nokalöögist, et saata tagasi kultuurikihtide vahele see tekstiräga, mis püüab end tähenduslikkusest lahti rebida. Nii võiks ka Kiwa teosed muutuda kultuuriliseks makulatuuriks, kui selle tekstiräga hulgast ei immitseks üht teatavat eluvett, mille moodustab inimlik intuitsioon. Nõnda näiteks ilmutab end ühel maalil koodi vahelt värviline katkend Johann Köleri maalist „Truu valvur“. Seda ei pannud sinna arvutiprogramm, vaid orgaaniline inimene, mis sest, et katkend on oma kontekstist masinliku toorusega välja rebitud, sümboolse kultuuri survel ikoonistatud ja julmalt ülejäänud märkide hulka arvatud. Valiku tegi siin loodus, võimalik, et iha kaasabil. See annab Volkmanni, Proosa ja Thetloffi kaasatusele järjekordse varjundi. Kiwa andis siin mõista, et juhul, kui ta peaks jäälinnu nokalöögile alla jääma, ja kui tema näituse puhul on tõesti tegemist kõigest kultuuriga, võib leiduda keegi, kes kasutab seda kultuuri oma pesamaterjalina või pildina seinal. Kunsti paradigma ei suuda end lahti rebida keelest niikaua, kui pole lõplikult vabanetud niigi hõredaks õõnestatud kunsti metafoorist. Seni on tähenduse puuduolek sümboolse kultuuri hulka kuuluv nähtus.

Voldi lahti / Unfold

KUNSTNIKUD, KURAATORID JA VÕIM

Kati Ilves kirjutas essee kunstimaailma võimumehhanistmidest (kuraatorluse aluste kursuse raames KTIs):

Dear, never forget one little point. It's my business. You just work here.
Elizabeth Arden oma abikaasale


Kunstimaailmas kehtib sümboolne kord. Oma hierarhia ja süsteem nagu ilmselt veel paljudes teistes sfäärides, mida ma pole pädev kommenteerima. Lisaks riigi põhiseadusele ja mõningatele ühiskondlikele kokkulepetele ning sotsiaalsetele kirjutamata reeglitele, saab rääkida institutsionaalsetest jm reeglitest, mis on üsna loogilised kui neid pikemat aega praktiseerida ja empiiriliselt kogeda. Samas täiesti hoomamatud kui süsteemist väljas olla. Mul on tihti üsna keeruline seletada Maria Arusoo postkaartide point’i neile, kes: a) ei tea, kes on Maurizio Cattelan või Charles Saatchi (selle saab siiski üsna kiiresti selgeks teha); b) a-st lähtuvalt ei tea, miks on oluline, et Maria on Maurizio embuses või Charlesiga taksot jagab. Maria portreteerib
iseennast võimustruktuurides, määretledes süsteemis olijate staatuseid ning tutvustades mingis mõttes ka “õnnestumise know-how’d”.


Art world - just nimelt ingliskeelse nimetusega – koosneb kunstnikest, kuraatoritest, kriitikutest, kunsti müüjatest/vahendajatest ja teistest (kes iganes siia alla klassifitseeruvad, kuid keda ma ei puuduta selles tekstis). Eesti “kunstimaailm” on suurema süsteemi läbimängimine väiksemate ressurssidega kohalikes omapärades (Kultuurkapital näiteks). Ajakirja Time endine kunstikriitik Robert Hughes on kirjutanud lustaka luulevormis teksti pealkirjaga The SoHoiad: or, The Masque of Art (1984) (1), kus ta avab 1980ndate New Yorgi kunstiskeenet. Et tegu on tavapärase ühiskonnakriitilise satiiriga, tulistab Hughes’i kiviheitemasin nii kriitikute, kuraatorite kui kunstnike kapsaaedade suunas. Situatiooni universaalsust arvesse võttes pole luulevormis teksti mõtet isegi tsiteerida, arvatavasti leiab sellele ekvivalente ka kohalikust ringkonnast. Võib lihtsalt ära märkida, et mainitud luuleread olid epiloogiks tema artiklitekogumikule (Nothing If Not Critical) (2), kus ta analüüsib kunstnikke ja nende keskkondi/töösid “Caravaggiost Komari ja Melamidini”, paisates sekka ka mõne rahastamist või muud problemaatilisemat puudutava artikli. Kuna tegemist on universaalse mehhanismiga (kunstimaailmas on tinglik kord), siis kõlab loogiliselt küsimus: kuidas jaotub võim?

Suhtes kunstnik versus kuraator on a priori võim kuraatori käes. Seda just kontekstis, kus kunstniku eesmärgiks on saada rahvusvaheliselt eksponeeritud biennaalikunstnikuks, sest muidu võiks rääkida ka Tauno Kangro Kalevipoja-saagast ja arutleda, kas siin on võim seadusandlikke ja täidesaatvaid organeid esindavate inimeste käes või kuivõrd skulptuuriprojekt demokraatlikke huve teenib. Aga kuna tegemist on niikuinii poliitilise tellimusega ning kunstiküsimust kui sellist see ei puuduta, siis vaatamata sellele, et ka puht juriidikale toetuv analüüs võiks huvitav olla, tuleb see kõrvale jätta. Niisiis: Boris Groys kirjutab essees On the Curatorship (3)Duchampi näite põhjal, et ainult kunstnik saab omistada mingile objektile kunstiväärtust ning jääb selle väite juurde pidama ka teksti lõpus, olles kirjeldanud kuraatorite tegevust üsna sarnaselt kunstnike omale. Kuraatori tegevus on loov, sest mistahes kontekstualiseerimine on subjektiivne; ja siit algab ka selle problemaatika.
Kuraatoril on võim panna kunstiteos konteksti ning anda sellele nii kas uus või siis lisatähendus. Nii tehes käitub kuraator nagu DJ ehk kunstnik kui toetuda Nicolas Bourriaud tekstidele (4). Kuraator monteerib – mida suurem on näitus, seda rohkem. Kahtlemata ülevaatenäitustega stiilis “Sõda ja rahu” või “Elu ja armastus” (5) monteeritakse palju. Kolmsada kakskümmend viis tööd kahesaja kuueteistkümnelt kunstnikult ühe pealkirja all on montaaž – ja ka vägivaldne kultuuriline akt. Samas eksponeerimine pole minu teada kunstnikele enamasti probleemiks. Pigem mitteeksponeerime, mis toimib samadel mehhanismidel – mingi töö välistatakse, kuna
kuraatori meelest ei sobi konkreetne töö sõja ja rahu konteksti, vaatamata sellele, mida kunstnik arvab või missugune on tema taotlus olnud.

Situatsiooniga, mida kirjeldab Groys (6) – avalikkusele/kunstitarbijale ei meeldi kuraator
kui segav faktor, kes filtreerib nende võimalikku otsest ja vahetut kogemust – tuleb nõustuda. Kuraator, kasutades oma võimu, võib kergelt ära võtta kunstiteoselt ja kunstnikult kõik teised võimalikud viisid enese ja oma töö(de) eksponeerimiseks. Olles paigutanud töö konkreetsesse žanri, on ehk keeruline seda hiljem sealt vabastada. Näiteks: Eestis on kaks (nais)kunstnikku, kes rohkemal või vähemal määral ajavad sama rida, need on: Kristina Norman ja Tanja Muravskaja (7). Pean siin silmas nende rahvusküsimustel põhinevat loomingut. Kindlasti saab nii Muravskajat kui Normanit võrrelda veel teiste kunstnikega ja mitte omavahel, lähtudes teistest
aspektidest, aga seesugune klassifikatsioon ja diskursusesse surumine tundub ka neile endile sobivat. Paar kuud enne Veneetsia biennaali, kuhu Norman viis teadupärast Pronkssõduri kullatud jäljendi ning arhiivid kohalikest sotsiaal-poliitilistest avalikest situatsioonidest, avas Muravskaja Tallinna Linnagaleriis üsna samasse teemasse sobituva näituse “Lucky Loosers”. Ma ei ole väga tuline konspiratsiooniteooriate fänn (et mitte öelda – kohati põlgan neid üsna kirglikult), kuid antud juhul mulle tundus, et tegemist oli läbimõeldud käiguga – kes iganes art world’ist, olles külastanud Veneetsias Eesti paviljoni, oma pilgu päritoluriiki pöörab, lootuses “leida veel midagi “samast teemast””, peab avastama Tanja Muravskaja ning tema värskelt
eksponeeritud tööd. Oli see siis juhuslik või konkreetne ajastus, aga strateegiliselt sooritas Muravskaja eesliini taga suurejoonelise vangerduse. Kusjuures siin võttis kunstnik pigem arvesse kuraatorite võimalikku nägemust.

Tegelikult on ju küüniline öelda, et kuraator on jumal ja kunstnik tema töövahend. Ja nii põhjendada ära ka Elizabeth Ardeni tsitaat teksti alguses, stiilis: baby, ma armastan sind küll, aga ära unusta hierarhiat. Tugev vastuargument on loomulikult see, et kunstniketa ja kunstiteosteta poleks ka kuraatoreid. Samas on seesugune demagoogia täiesti mõttetu.

Kuidas võim siis ikkagi jaotub? Toetudes Gilles Deleuze’i mõttele, mida Bourriaud Postproduction’is analüüsib – kuraatoreid on vaja, et kogu selles infomüras, nimede, fragmentide jms tohutus segaduses orienteeruda. Kunstnikul on võim luua mitte millestki midagi, nagu tegi Duchamp pissuaariga, ehk olla definitsiooni autor. (8) Kuraator asetab selle üleüldisemasse konteksti. Aga nagu juba enne öeldud: see ei olegi enamasti probleem. Tavaliselt tekib probleem ressursside jagamisel ja sellel puhul on üldse hea, kui ollakse kuhugi kategoriseerunud. Sest ilma heade soovituskirjadeta teatavasti stipendiume ja raha ei saa. Soovituskirjadega jõuame muidugi tagasi algusesse Maria Arusoo postkaartide juurde. Et mitte seda teemat nii ühekülgseks jätta, justkui kuraatorid sünniksid, elaksid ja sureksid hõbelusikas suus, kopeerin siia ühe lõigu kolleegi (Art History magistrant SAIC’is (School of the Art Institute of Chicago)) blogist, kes lisaks kunstikriitikale kirjutab ka totakaidhumoorikaid Q&A rubriike:

Q: I am an aspiring (female) curator. I would like to put on shows of artists’ work, however, I have slept with about a dozen artists in the Chicago area and none of them want to speak to me after our drunken nights of passion. How can I be a curator when all of these male artists aren’t friendly with me? (9)

Tahaks vastata talle Marco Laimre sõnadega: “pole oluline, kuidas sa näituse kokku
saad või mida sa selleks teed, tähtis on, missugune on resultaat”. (10)
(1) Hughes, Robert. Nothing if not critical: selected essays on art and artists. Alfred A. Knopf, New York, 1991: 403-413
(2) Hughes, Robert. Nothing if… Alfred A. Knopf, New York, 1991

(3) Groys, Boris. Art Power. The MIT Press, Cambridge 2008: 43-52
(4) Bourriaud, Nicolas. Postproduction. Lukas&Sternberg, New York, 2002: 13-20
(5) Näidetena valitud pealkirjad ilukirjandusklassikast pole juhuslikud, vaid võiksid illustreerida Bourriaud mõtet, et 20ndal sajandil on kõik kultuuris toimuv montaaž.
(6) Groys, Boris. Art… lk 45

(7) Tegelikult oleks võinud siia lisada ju veel mõne, näiteks Eleonore de Montesquiou,
aga kuna tegemist on näitlikustava üldistusega, siis jätan targu teised nimetamata.
(8) Bourriaud, lk 25

(9) http://hereisafantasylikenowhereelse.wordpress.com/2009/11/11/dont-­‐be-­‐a-­‐crying-­‐gallerina/
(10) Eravestlusest, 2009


Kasutatud kirjandus:
- Bourriaud, Nicolas. Postproduction. Lukas&Sternberg, New York, 2002
- Groys, Boris. Art Power. The MIT Press, Cambridge, 2008
- Hughes, Robert. Nothing if not critical: selected essays on art and artists. Alfred A. Knopf, New York, 1991

Internetimaterjalid:
http://hereisafantasylikenowhereelse.wordpress.com

Voldi lahti / Unfold

SEMINAR "KODANIKUPOSITSIOON TÖÖ/SUHTES"

Tallinna Kunstihone 4. saalis,

reedel, 22. jaanuaril kell 11.30 -16.00
sissepääs näitusepileti hinnaga 35/20
Töötutele tõendi ettenäitamisel tasuta

22. jaanuaril algusega kell 12.00 toimub Kunstihoones kahe põhiettekandega seminar, mis kannab pealkirja "Kodanikupositsioon töö/suhtes". Seminari,mils toimub koostöös Ametiühingutega, lühidalt kokku võetud lähteplatvorm võiks olla järgmine: Valitsev neoliberaalne ideoloogia käsitleb ühiskonda eelkõige ettevõtjate ühiskonnana, see tähendab need kes ei ole rahul oma töö, palga, sotsiaalse toimetuleku vms peaksid "virisemise" asemel hakkama ettevõtjateks. Justkui iseensestmõistetevalt on ettevõtlikkus kui iseloomuomadus samastatud ettevõtlusega. Ühiskondliku värvispektri kitsendamine ning redutseerimine sellisele tasemele on aga ohtlik tendents, sest viib käsitluseni justkui ei oleks eneseteostus "mittekapitaliseeritud" eluvaldkondades - näiteks kunstnikuna või poemüüja, luksepa või ükskõik, millises muus eluvaldkonnas sama väärtuslik kui äris, nö iseenda peremehena. Seega peaksid ka palgatöölised leppima mitte proportsionaalselt vähema osaga hüvistest, vaid mastaapselt vähema osaga. Palgatöötaja staatus pole sellises ühiskonna mitte näiteks ärisoone puudumine, mis on lihstalt üks inimlik omadus, vaid oma olemuselt inimese vaba valik, sest kõik võivad hakata ettevõtjateks. Selle seminari raames võiksiki arutleda teatava kodanikupositsiooni üle, väga erinevate osapoolte vahel, mis võiks viia loovinimese kui palgatöötaja positsiooni (taas)väärtustamiseni ühiskonnas.

Seminari kava:

Reede 22. jaanuar 2010
kell.11.30-12.00 kogunemine, avasõnad: Anders Härm
kell 12.00-12.45 põhiettekanne politoloog Oudekki Loone

"Renditud inimene: töökontseptsioon hiliskapitalismis"

Neoliberaalne majandussüsteem nihutas ettevõtte väärtuse mõõtmise tootmislikult aluselt finantsilisele alusele ning tõi kaasa töökonseptsiooni individualiseerumise ja ettevõtjakesksustumise ning ametiühingute võimupositsiooni languse. Paljud seni ametiühinguid toetanud poliitilised parteid orienteerusid poliitikates keskklassile, majandust ülalhoidvaks klassiks näis muutuvat finantsteenused. Võetakse kasutusele renditööjõud – ka riikides, kus see pool sajandit on olnud illegaalne, nagu Itaalia - , ajutisus tööjõuturul näib muutuvat normiks. Samas aga aina arvukamaks muutuv prekariaat, ajutine tööjõud, kaotab aina enam ligipääsu sotsiaalsetele garantiidele ning ilma poliitilise ja ametiühinguliku esindatuseta jääb ta nõrgemaks pooleks tööjõuläbirääkimistes. See toob kaasa küsimuse õiglasest ühiskonnakorraldusest, sellest, kui palju destabiliseerib ühiskonda enamuseks muutuv prekariaat: ning jõuame ringiga tagasi rohkem nii poolteist sajandit tagasi kirjutatud argumendini proletaarlastest ja kodanlusest.

Paneel 12.45 -13.30 (moderaator Anders Härm)
Harri Taliga, Eesti Ametiühingute Keskliit
Airi Triisberg, kunstiteadlane
Raul Eamets, majandusteadlane

Küsimused: 1. Kas töötaja ebakindlus põhjustab majanduse ebakindlust? Ajutise tööjõu psühholoogia 2. Ajutisus ja fleksibiilsus uue töölepinguseaduse kontekstis 3. Prekariaat ja kultuur


Paus 13.30 -14.00

kell 14.00 -14.45
põhiettekanne sotsioloog Marju Lauristin

Nelikümmend aastat tagasi ennustas USA sotsioloog Daniel Bell. et sinikraede aeg hakkab infotehnoloogia leviku ja teenusmajanduse arengu tõttu otsa saama.
Erinevalt maadest, kus tehnoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne struktuur muutusid aegamööda ja olid ka kultuuris loogiliselt seostatud teatud väärtuste ja ideoloogiatega, on meie postsotsialistliku ühiskonna sotsiaalne struktuur veel kristalliseerumata, täis ebaloogilisust ja eri aegadest pärit tükke. Tänapäeval tunneb end Eesti ühiskonnas alamkihti kuuluvat sinikraedega koos ka kõrgharitud muuseumitöötaja, lasteaednik või poeet. Meie väärtused on vastuolulised ja ei ühildu käitumisega. Inimeste ebavõrdsuse astmelt sarnaneme Inglismaaale või Ameerikale, olles neist kaugel maas ettevõtlikkuse poolest. Tahame kiiremini jõuda infoühskonda, säilitades sama ajal talupojaühsikonnast pärit suletust ja alalhoidlikkust. Uuringud näitavad, et kihistumismustrit Eestis ei määra niivõrd see, millist tööd sa teed, kui see, mis rahvusest ja kui vana sa oled, mida sa tarbid ja milliseid jäätmeid tekitad. Selles kontekstis võib sinikreaede laul kõlada eestlase kõrvus ka nostalgiliselt - äratades igastust selle järele, et inimese koht ja perspektiiv ühiskonnas oleks selge ja üheselt hinnatav. Eestis viimasel ajal tehtud uuringud näitavad, et meid ähvardabki tabada stagnastioon, et ühiskond hakkab hanguma teatud kihtidesse veel enne, kui ta on jõudnud oma arengus välja postkommunistlikust segipaisatusest ja saavutanud väärtussüsteemis ja elukorralduses uue, küpse tasdeme.


15.00-16.30 paneel (moderator Anders Härm)

Allar Jõks, jurist, endine õiguskantsler
Heido Vitsur, majandusteadlane
Eiki Nestor, riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

Küsimused: 1) kuidas tõsta eesti inimeste kodanikuteadvust? Kas nad on selleks valmis? Kas nad tahavad seda? 2) Kas seadusandlusega annab muuta mentaliteetivõi kinnistab seadusandlus üksnes kehtivaid norme? 3) Mida teha?

Voldi lahti / Unfold

pühapäev, jaanuar 10, 2010

Kollaažist, postmodernistlikust kollaažist ja „antikollaažist“

Elnara Taidre kirjutab Sven-Erik Stambergi näitusest "Mõned kollaažid: Best off. 2475“ galeriis Metropol alates 19.12.2009Kollaaž* on oma meediumi ja meetodi poolest alati fragmentaarse olemusega: see koosneb kildudest, sarnastest või erinevatest detailidest, mis on ühendatud teatavaks kunstiühikuks, kohati terviklikuks, kohati rõhutatult heterogeenseks ja vastuoluliseks. Erinevalt vitraažist või mosaiigist, mille aluseks on samuti pildi „tükkidest“ kokkupanemine, ei taotle kollaaž reeglina teise, „tervikliku“ meediumi (maali, seinamaali) mõju, ühtlase sileda pinna illusoorsust. Erinevad (reaalsuse) fragmendid ja tähenduskihid ongi kollaaži põhiomaduseks; kollaažile sarnaneb assamblaaž, kuid siin tulevad mängu juba kolmemõõtmelised elemendid, mis pole enam reaalsuse fragmentide kujutised, vaid reaalsuse fragmendid ise. Samas kollaaži efekti on omakorda taotlenud näiteks maal, muuhulgas „modernistliku montaaži“ meetodi kaudu, ent ainult maali enda vahenditega, luues oma homogeense pildiruumi erinevaid fragmente, tähenduskihte ja -tasandeid.
On üsna loogiline, et kollaaž kerkis esile 20. sajandi algul, muutudes meelisvahendiks neile, kes soovisid deformeerida (kujutatavat) reaalsust: nii kunstimõiste kui -meetodina on selle modernismi ajalukku toonud kubistid, eelkõige Pablo Picasso ja George Braque. Kõige enam haakus kollaaž ehk dadaistide ja sürrealistide taotlustega, võimaldades rõhutada teadvuse/reaalsuse katkendlikkust, irratsionaalset ja irreaalset aspekti. Tuntud on Max Ernsti kollaažid ning koguni kollaaž-romaanid, kus teaduslike väljaannete reprod, vanad gravüürid ning kataloogi- ja reklaamikujutised olid oma algsest kontekstist välja lõigatud, nii sõna otseses kui kaudses mõttes, ning asetatud uude olukorda, saavutades sellega absurdse efekti (http://tothewire.files.wordpress.com/2009/09/max_ernst_collage_listonosz_cheval_19321.jpg).


Eesti kunsti lähiajaloos on kollaaži stiilipuhtamaid viljelejaid olnud Olav Maran ja Andres Tolts. Nõukogude (klants)ajakirjalõigetest moodustatud kollaažid mõjusid Marani teostuses sürreaalselt ja õõvastavalt („20. sajandi grimasse“, 1965: http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-646/?searchtype=complex&author_ids=383&offset=12 ), Toltsi puhul aga jaburalt ja pilavalt („Hermeliin“, 1967: http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-1225/?searchtype=complex&author_ids=386&offset=31 ). Mõlemad on katsetanud ka nõukogude „mustrikandjate“ kompositsioonidesse ühendamisega: Marani „Teejoomine“ (1962:http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-2579/?searchtype=complex&author_ids=383&offset=8 ) on rõhutatult „dekoratiivne“, töö enamik kujutistest on moodustatud tolleaegsete tapeetide ja teiste materjalide lõigetest, tuletades meelde nõukogude ajal levinud kleidikanga mustreid ja võlts-pidulikku vakstukultuuri.

Tolts liikus hiljem hoopis assamblaažide juurde, kasutades oma jaburate objektide taustana ornamendirohket sitsikangast, tapeeti, linoleumi jne (http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-817/?searchtype=complex&author_ids=386&offset=33 ). Nõukogudeaegse meediapildi ja visuaalkultuuri ühendamine veidraks, irooniliseks kaleidoskoobiks toimis paratamatult selle dekonstrueerimise, seestpoolt õõnestamisena. Kuigi omal ajal pidid need tööd kehastama antiesteetilist nõukogude tegelikkust, siis praegu, aja möödudes, mõjuvad nad peaaegu nostalgiliselt ja liigutavalt. Kollaažil oli „tahvelkunsti”, st mittemonumentaalkunsti hierarhias teine staatus kui maalil või graafikal, eriti nõukogude kontekstis: seda eriti ei hinnatud ning see kuulus pigem iseenda jaoks tehtud kunsti hulka, mis oma poolprivaatse iseloomu tõttu oli jälle vabam. Iseseisvusajal on samuti pigem „sahtlisse“ kollaaže teinud Valeri Vinogradov: tundub, et tema kui maalija „tõsise“ loomingu kõrval olid nutikate luulevormis kommentaaridega varustatud naljapildid (kunsti)poliitilistel teemadel vaid – vähemalt esialgu – kitsale ringile näitamiseks mõeldud mänguks (http://digikogu.ekm.ee/ekm/search/oid-4534/?searchtype=complex&author_ids=71&offset=7 ). Paradoksaalsel kombel said Vinogradovi kollaažid mingil hetkel rohkem kriitikute ja kuraatorite tähelepanu kui tema „põhitööd“: lisaks sotsiaal-kriitilisele aspektile on nende vooruseks kommunikatiivsus, „kõrge kunsti“ elitaarse maigu puudumine ja vabastav iroonia, mis on sageli suunatud iseendale.

Just kollaaži suhteline pretensioonitus, suuremast kohusetundest vabastamine ongi julgustanud Sven-Erik Stambergi liikuma kollaaži juurde. Kollaaž võimaldab saavutada soovitud tulemust ka ilma virtuoosse maalimisoskuseta, pealegi kulub selle teostamisele tunduvalt vähem aega, mis lubab oma ideid kiiremini ellu viia. Stamberg tegeleb kollaažiga 1990ndate lõpust, kõik tema tööd on teostatud käsitsi, kaasaegseid arvutitehnoloogiaid ignoreerides. Ta kasutab nii enda tehtud kui „leitud“ fotosid, ajakirjapilte ja kunstireprosid. Ühtlasema mulje saavutamiseks esitab ta vahest lõpptulemusena kopeeritud või skaneeritud ja seejärel väljaprinditud pilti. Kusjuures siin tuleb esile üks huvitav nihe – Stambergi töid võiks tinglikult jaotada kollaažideks ja „antikollaažideks“.

Osa tema kollaažidest jätkavad sürrealistliku absurdi, dekonstruktsiooni liini: kompositsioonid on rõhutatult jaburad, esitades veidraid tegelasi ja motiive. Süžeed on seotud sageli kassidega, kes toimetavad selles omamaailmas tõsiselt ja kohati lausa müstiliselt, kuid siin võib kohtuda ka imelikku hiigelseent või mõnda inimest autori tutvuskonnast – loomulikult kõige veidramas kontekstis. Nõnda viibib Stuudio 22 liige Meelis Salujärv, kes kunagi Stambergile kollaaži võimalusi tutvustaski, inglite või apostlite seltsis, teda ümbritsevad Kuku klubi piletid või geomeetrilised ornamentaalsed märgid. 

Sorgest ehk Margust Tiitsmaast on aga valmimas mahukam kollaažitsükkel: seeria „Lugusid Markusest“ kujutavad teda pilvede vahel futuristlikus aparaadis lendamas, lõunamaises aias valgustust saamas või kohviku Belle Arti ees kõnniteed pühkimas, kusjuures viimase tegevuse juures kroonib teda pärjaga klassikaliselt kaunis muusa. Galerii Metropol kujutab endast üksikut väikest ruumi, mis tingib ka vastavaid eksponeerimisvõtteid ja -esteetikat: tuba mitmesse ritta asetatud piltidega meenutab mitte klassikalist galeriid, vaid kuriositeetide kabinetti – sellele mängivad loomulikult kaasa ka kollaažid ise oma kummaliste vaadete ja jaburate süžeedega. 

Teine grupp Stambergi kollaaže on aga oma loomu poolest konstruktiivsed, üritades taasluua visuaalset terviklikkust, ideaalse pildiruumi illusoorsust. Selline eesmärk on vastuolus kollaaži põhimõttega, mis rõhutab groteski ja fragmentaarsust, mistõttu on tegu pigem „antikollaažiga“. Need tööd võiksid tegelikult olla ka maalid, kus reaalsuse ülimalt täpne kujutamine tekitab teatavaid tajunihkeid, tuues kaasa metafüüsilise reaalsuse efekti. Piltide sugestiivsust võimendab veelgi kompositsioonide sümmeetrilisus, mis teeb nad ühtaegu nii loogiliseks kui unenäoliseks. Kõnealustes kollaažides tuleb üsna tugevalt esile paralleel nn metafüüsilise maaliga: sarnane õhkkond on saavutatud sarnaste visuaalsete vahenditega. Rida korduvaid motiive Stambergi kollaažides seostuvad samuti metafüüsilise maali ikonograafiaga – tühjad maastikud ja kummituslikud hooned, magritte’ilikud pügatud puud ja põõsad, klassikalise arhitektuuri elemendid ja antiikskulptuurid mõjuvad kummastavalt ja ajatult.

Ka Stambergi „antikollaažide“ teostuse täpsus ja perfektsus räägib vastu kollaaži fragmentaarsele printsiibile. Pigem tuleb meelde miniatuurmaali žanr, mille puhul alati tekitab imetlust tehnika täiuslik valdamine, mis võimaldab sellise väikese reaalsuse, omaette mikrokosmose loomist. Kuid samas on siis ka heale miniatuurile omast monumentaalsust, mis mängiks välja ka kujutiste suurendamise. Metafüüsilise atmosfääri saavutamiseks postmodernismi ajajärgul ei ole tingimata vaja maalida originaalpilti. Hea (nii tehnilise kui sisulise, ajaloolise) materjali tunnetus lubab taasluua kummalise pildiruumi tsitaatidest, valmiskujutistest ja -kujunditest, ühendades neid uueks tervikuks, uute tähendustega uueks reaalsuseks.


* Kunstileksikonide definitsiooni järgi tuleb mõiste kollaaž prantsuskeelsest tegusõnast coller – liimima, kleepima. See on kunstitehnika, mis kasutab erinevaid juhuslikke valmismaterjale (paber, tekstiil, ajaleheväljalõiked jms) ning väiksemaid „leitud objekte“, monteerides neid samale tasapinnale.
Voldi lahti / Unfold

reede, jaanuar 08, 2010

Artishok küsib Nooruse galeriilt

Nooruse galerii sissevaated, J. Zolotko

Tartus on juba mõnda aega tegutsenud uus galerii, linna keskpunktis asuv NOORUS. Maarin Mürk proovis teada saada, mis seal toimub ja millised on uue näitusepinna sihid ja ootused. Jevgeni Zolotko, kes on Nooruse üks galeristidest (kes teine on, ei selgunudki), saatis intervjuuküsimused aga edasi Tartu Kõrgema Kunstikooli rektorile Vallo Nuustile ning tema vastuseid ja väljavõtteid põhikirjast saategi järgnevalt lugeda.

***

Paar saatvat mõtet:
kui Noorus avati, tundus see väga suur asi. Eriti olukorras, kus EKA galerii saatust (vähemalt avalikkusele teadaolevalt) ei olegi maja ehitamise ajaks ära otsustatud ning hetkel tundub küll, et süstemaatilisse galeriitegevusse jääb selleks perioodiks pigem auk. (järgmise intervjuu mõte!)

Olles äsja töötanud EKA galerisina, huvitas mind väga, kuidas toimib üks teine kooli galerii, millised on otsustamispõhimõtted, rahastus, mida sellega taotletakse, millised on ambitsioonid jnejne. Intervjuust ma seda kätte ei saanud, selles mõttes on kahju, et galerist ise ei vastanud ühelegi küsimusele, vaid saatis need edasi "kõrgemale" poole. Kuid eks see ka näitab midagi ja väljavõtteid põhikirjast intervjuuvastustena on ka huvitav muidugi lugeda...Kuidas oma kooli galerii loomise mõte alguse sai? Kas algatus tuli tudengkonna või kooli admnistratsiooni poolt? Kuidas galerii loomisprotsess on kulgenud, alates idee tekkimisest kuni uste avamiseni?
Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) OMA galerii vajadusest on räägitud aastaid nii tudengite kui ka õppejõudude hulgas. Küllap oleks galerii avatud juba varem, paraku on Tartus vähe selleks sobivaid pindu.

Niisiis on TKK juba mõni aasta silmad lahti hoidnud ja galeriiks sobivaid ruume otsinud. Mõte avada galerii just nendes ruumides Riia 11 tuli juhtkonnal, kes alustas ka 2008. aasta lõpul läbirääkimisi linnavalitsusega (ruumid kuuluvad linnale).

Kuna TKK-l on linnaga head koostöösidemed, siis õnnestus saada galerii ruumid 5 aastaks tasuta kasutada ja kevadel 2009 sõlmiti linnaga ka vastav rendileping.

Ruumid remonditi kooli ja toetajate rahaga ning 15. juunil 2009 toimus avamine.

Galerii nimi Noorus juba iseenesest sunnib küsima mingi sõnastatud manifesti või statemendi järele; mis on Nooruse eesmärgid ja ootused?
Kuna Riia 11 ruumides tegutses aastaid kauplus Noorus ja linlased tunnevad neid ruume selle nime järgi, siis polnud ka põhjust galeriile uut nime otsida.

Miks üldse teha eraldi ühe kooli galerii; Tartus eksponeerimisvõimalusi ka noortele ja alles alustavatele kunstnikele peaks ju jätkuma?
Vastupidi – Tartus pole ühtegi nii avarat näitusepinda, nagu seda on Nooruse galerii, see on Tartu suurim. Pealegi on oma galerii igale kunstikõrgkoolile hädavajalik.

Väljavõte galerii kasutamise eeskirjast:
2. Galerii tegevuse eesmärk
2.1 Galerii tegevuse eesmärk on tutvustada TKK üliõpilaste, töötajate ja akadeemiliste koostööpartnerite loomingut ning rikastada seeläbi Tartu ja Eesti kunstielu.
2.2 Galerii on TKK avalik väljund linnaruumi ja propageerib loomet ning kunstiharidust.
2.3 Galeriis korraldab TKK näitusi ja muid loome ning kunstiharidusega seotud üritusi.
2.4 Galeriis korraldatakse erandkorras ka külalisnäitusi ja üritusi.
2.5 Galeriis on müügipunkt, kus müüakse TKK üliõpilaste töid, TKK trükiseid
ja TKK sümboolikaga esemeid.

Kuidas Noorus toimib; kas sellel on oma galerist (galeristid), kuidas need leiti; kas on olemas mingi koolipoolne;nõukogu, kellega galerist oma valikud kinnitab jne?
Galeriis töötab 2 galeristi, kes valiti avaliku konkursi korras ja kes mõlemad on TKK vilistlased.

Galerii töökorraldusest saab kõige parema ülevaate järgnevast eeskirja väljavõttest:
3.2 Galerii igapäevast tööd korraldab galerist, kelle tööd juhib arendusjuht.
3.3 Ekspositsioonipinna taotlejad esitavad hiljemalt 1. märtsiks arendusjuhile taotluse, näituse portfoolio ja muu vajaliku informatsiooni. Rektoraat otsustab, kas näituse kunstiline tase on piisav TKK esindamiseks avalikus linnaruumis.
3.4 Kõik TKK erialaosakonnad ja üldainete osakond korraldavad aastas vähemalt ühe, eelistatavalt üliõpilastööde, näituse ning esitavad taotluse eeskirja punktile 3.3 kohaselt. Näituse korraldamisega seotud kulud kaetakse osakonna eelarvest. Osakondadel on õigus korraldada ka ühisnäitusi.
3.5 Näitusteplaan koostatakse aastaks ja selle kinnitab rektoraat, kuhu kutsutakse kaks üliõpilasesinduse liiget, hiljemalt 1. aprilliks.

Y galerii, mis on ametlikult vist jätkuvalt maaliosakonna galerii, on ennast kehtestanud iseseisva näitusepaigana, kus ei ole palju nn kohustuslike osasid programmi sisse kirjutatud. EKA galeriis jällegi on osakondade korraldavate näituste eelisbroneering väga selgelt paigas. Kui palju vabadust on Noorusel oma programmi koostades?

*Vt vastus eelmisele küsimusele.*

Kuidas valitakse näituseprojektid? Kas Noorus on rangelt TKK näitusepind või kuulutatakse ka seal välja avatud taotlusvoor, kuhu kõik soovijad võivad kandideerida?

*Vt vastus üle-eelmisele küsimusele.*

Nn kooligaleriiga käib alati juures natuke skepsist seal eksponeeritavate näituseprojektide ja teoste asjus; kergelt üleolev maik on ka sõnal „koolitöö“; juures. Kas olete selliste eelarvamustega kokku puutunud, kas see on teie jaoks üldse küsimus ja kuidas sellele reageerida?
Ei ole sellise skeptilise suhtumisega kokku puutunud ja ei arva, et see oleks probleem. Iga kõrgkooli missioon peaks olema avalikult näidata, millega selles koolis tegeletakse. Näiteks TKK diplomitööde kaitsmiste komisjonidesse kuuluvad igal aastal tunnustatud kunstnikud välismaalt, kes on kinnitanud meie üliõpilastööde kõrget taset.

Kaasaegne galerii on järjest rohkemaktiivne kohtumispunkt, laboratoorium jnejne. Kas ka Noorusel on plaanis mingit kõrvalprogrammi edenedada? Kohtumised kunstnikega, ümarlauad, kontserdid vms?

Galeriis toimunud näitused:
*15. juuni-31. juuli diplomitööde näitus “Lend 2009”*
*5.-30. august TKK meedia- ja reklaamikunsti osakonna juhata Jaanus Eensalu*
* fotograafika näitus “Nägu ja poos”*
* 4.- 27. september tekstiiliosakonna näitus “KIRI-KIRI”*
* 1.-31. oktoober skulptuuriosakonna ning Soome Saimaa Rakenduskõrgkooli*
* Kaunite Kunstide osakonna ühisnäitus “Diskussioon”*
*3.- 29. november TKK õppejõu Toomas Kalve “Kunstiliste Fotopiltide Näitus”*
*27. november. - 5. detsember TKK mööbliosakonna tudengi Karl Annuse Uruguay'd*
* tutvustav fotonäitus*
*9.- 27. detsember mööbliosakonna näitus “ Mööbium”*

Workshop’id, loengud jne:
*- TKK diplomitööde avalikud kaitsmised*
*- tekstiiliosakonna näituse “KIRI-KIRI” raames toimunud töötuba*
*- Milvi Martina Piir romaani “Liblikad janus” esitlus*
*- Teele Straussi ja Sveta Bogomolova VJ töötuba*
*- Karl Annuse Uruguay-teemalise fotonäituse raames Uruguay filmiõhtud*
*- tekstiiliosakonna külalisõppejõu Hanna Kermani loeng sisekujundusest ning taaskasutatavatest materjalidest*

Kuidas positsioneerub teiste Tartu näitusepindade kõrval: Lastekunstikooli galerii, Y, Kunstimaja? Kas erineb neist millegi poolest?

(küsimus jäetud vastamata)

Majanduslanguse tingimustes uue galerii avamine on kooli poolt mõnevõrra ootamatu. Kuidas moodustub Nooruse eelarve: kui palju sealt proportsionaalselt panustab kool, kui palju linn, Kultuurkapital, kas on mingit koostööd sponsoritega? Mitu inimest on palgal: kas lisaks galeristile on olemas näiteks ka töömees? Kas näituse tegemise eest küsitakse kunstnikult ka mingit (kasvõi sümboolset) renti?
Galerii Noorus on TKK galerii ja selle halduskulud maksab TKK. Kultuurkapital toetab vastab esitatud projektidele. Sel aastal on galerii saanud toetust Kultuurkapitalilt ja Hasartmängumaksu Nõukogult. Sponsorid toetasid ruumide remonti. Aasta lõpus eraldas ka linnavalitsus märkimisväärse summa galerii akende vahetuseks.

Nagu eespool öeldud, on palgal 2 galeristi. Jooksvat abi saab TKK personalilt, sest galerii on kooli osa.

Väljavõte eeskirjast:
*Galerii kasutamise eest tasumine*
*4.1 TKK üliõpilastele, töötajatele, akadeemilistele koostööpartneritele ja Tartu linna-valitsusele on ekspositsioonipinna kasutamine tasuta. Kõik muud kulud katab näituse korraldaja.*
*4.2 Punktis 2.4. nimetatud näituste ja ürituste puhul otsustab galerii kasutamise hinna rektoraat.*

Millised on järgmised näitused?
*2. – 31. jaanuar tekstiiliosakond „ÖÖÜlikool”*
*4. – 28. veebruar Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond*
*1. – 21. märts meedia- ja reklaamikunsti osakond („Minu Köök”) - ME *
*22. märts – 11. aprill maalingute osakond „Underaction”*
*12. – 30. aprill üldainete osakond*
*1. – 16. mai tekstiiliosakond „Mood.Performance.Tants”*
*17. mai – 10. juuni nahadisaini osakond*
*14. juuni – 31. juuli diplomitööde näitus „Lend 2010”


Voldi lahti / Unfold

neljapäev, jaanuar 07, 2010

IN GRAAFIKA 2010 PRINTMAKING IN 2010


MENTAL DISCHARGE IN GRAAFIKA 2010 PRINTMAKING IN 2010

Avamine laupäeval 9. jaanuaril kell 13.00!

Kui viimaste aastate ING põhinäitused on järjekindlalt eksponeerinud ambitsioonikate ja vastuoluliste nimetustega kunstnikerühmitusi Ameerika avarustest, siis tänavuaastane festival pöörab pea taas Õhtumaa ebautoopiate suunas.

Prantsusmaal tegutsev ja Marseille´s peakorterit pidav Le Dernier Cri kamikazegrupp ühendab võrgustikuna ülemaailmset kunstnikegängi, mis on spektrum särisevaid talente kontinentideüleselt. Pealuud, veristamine, meditsiiniline õudus ja vägivald on õudusttekitavalt esileküündivad tolle kunstivabriku produktsioonis. Raevukas, metsik vibreeriv kaootiline elu pulseerib läbi igast prindikorrast, mis nad trükipressi alt läbi tõmbavad. Raamatud, koomiksid, momograafiad, print-medium kunstiobjektid ja
lipulaevana ajakiri Hopital Brut. Staatilisele kunstile lisanduvad videoteosed ja animatsioonifilmid - metsik audiovisuaalne turmtuli meeltmurdvas okulaarses palistuses. In Graafika alapealkirjaks ongi seekord kirjutaja Marinus de Ruiter´i Le Dernier Cri käsitlusest pärinev termin [Obsessions on Paper – Mental Discharge], mille
eestikeelne tõlge võiks olla vaimne vabanemine, mahalaadimine, tühjakslaadimine. Sedasorti fenomeni esindavad eelkõige ING peaesinejad ja sedasama otsitakse ka kodumaisest kunstist kõikvõimalikes avaldumisvormides. Festivali kodumaiseks peaesinejaks on seekord üllatuslikult Eduard Wiiralt. Soome helilooja Juhani Komulainen on kinnisideena jälitanud (ja omandanud) Nelly Stulz´i omandusest pärinevat kunstniku Pariisi perioodi varajaste unikaalsete joonistuste ja kavandite kollektsiooni, millest valdav eesti publik pole kuulnudki. Nelly Stulz oli ühtaegu nii Wiiralti metseen kui armuke ja kahtlemata elu suurim armastus. Siin ei ole tegemist
”kaamli” ega ”muhu tüdrukuga” vaid selle keerulise suhtedraama mentaalsete vaimupeegeldustega - pöördeliste momentidega eesti kunsti alustalades. Peeter Allik toob Pärnusse Kursi koolkonna kuulsusrikka ajaloo aukirjad ja ordenid. Irooniline (?) kogum ühiskondlikust tunnustusest, mille väärtust ei kajasta metalli ega karra sisaldus,
vaid nendesse manatud sõna. See raske sümboolne taak sunnib terveid põlvkondi üksteise järel rügama vaimse proletariaadina kehval kultuuripõllul ja see enesehävituslik mahalaadimine on üle nii ema- kui alalhoiuinstinktidest. Vaimne tasakaalutus ei ole mingi viimase aastasaja trend – juba ürgaegadest saati on inimene oma madalaid kirgi välja elanud käelise tegevuse kaudu. Loit Jõekalda üle kogu maailma
kogutud kivijoonised on kahtlaselt sarnased tänapäeva õhtulehe teemadega - krimi-kroonika ja pornograafia ei ole mitte inimkonna arenguga kaasnenud pahed vaid aegade algusest meid saatnud kirjeldamatu tung võimu, vägivalla ja suguühte ja nende kolme
igasuguste vahevormide kombineerimise järele. Kirvega pähe ja naine siia! Kunagised edelaeestianarhistid noore kunstikirjutaja Marian Kivila dirigeerimisel uurivad "discharge" nähtust läbi nihestatud inimpsüholoogia - luulud, paranoiad, vandenõuteooriad, maavälised olendid ja vaimsed hälbed, subjekti-objekti suhte ähmastumine - see kõik on ammendamatu kunsti kanaliseeringu allikas. Ladina- Ameerika carloscastanedaliku pärandi transformatsiooni sealsesse nüüdiskunsti
esitleb “Chile Voodoo” eksootiline ekspositsioon, masside mässu Marko Nautras, setu hironymousboschilikke piltmõistatusi Toomas Kuusing. Lisaks noortesektsioonid, klassikute paraadid, satelliitnäitused üle Pärnu, nüüdismuusikalised performanced ja PNP + ING kontserdid, loengud, sümpoosiumid.


info ja festivalibussile registreerumine:
http://www.schoenberg.ee/SB_060_Arhiiv/ARH_PNP_2010/PNP_2010_KUJUNDUS/index.htm


AJAKAVA

9.1.2010 SUUR FESTIVALIPÄEV. Näituste avamine, eribuss Tallinnast Pärnusse

IN Graafika + Pärnu Nyydismuusika Päevade avamisralli ajakava

11.00 festivali eribuss väljub Tallinnast G.otsa tanavalt, Estonia poolsest otsast. Kohustuslik eelregistreerimine festivali kodulehel või academia@nongrata.ee

13.00 Pärnu Kunstihall - Le Dernier Cri + Kutikuti "Mental Discharge"
14.00 Pärnu Muuseum - Eduard Wiiralt
15.00 Pärnu Linnagalerii ja Kontserdimaja - Marko Nautras +
Noortesektsioon "Respekt"
16.00 Endla Teater - Klassikute paraad
16.30 Pärnu Keskraamatukogu - Ürgkunst
17.00 TÜ Pärnu Kolledz - Luul 2010
18.00 Pärnu Kunstihallis PNP kontsert-etendus. Arnold Schönberg
”Pierrot lunaire”, op. 21. Repoo Ensemble / Pärnu Ooper
19.00 Pärnu Kunstnike Maja - "Kursi Koolkond Ordenid, Aukirjad ja Medalid"
Toomas Kuusing "Originaalid ja koopiad"

11.-31.1.2010 kell 11.00 Pärnu Vanalinna Põhikool. Multimeediumitöötuba. Fookuses MAX/MSP, UPIC, Tee ise! - muusikainstrumendid, inimhääl nüüdismuusikas, helisüntees. Töötoa raames toimuvad kell 19.00 avalikud proovid ja kontserdid. Töötoaga on seotud haridusprogramm.
22.-24.1.2010 kell 11.00 Pärnu Kunstnike Maja. Sümpoosion SKOLASTIKA. Brian Ferneyhough

Pärnu Nüüdismuusika Päevad + In Graafika 2010 toimub järjekordse ühisfestivalina. Kavas on loengud, kontserdid, töötoad, näitused, diskussioonid, etendused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised.

Lisaks modernistlike muusika- ja aktuaalsete kunstinähtuste eksponeerimisele süvenetakse analüüsides ja sünteesides modernistliku muusika, teatri, tantsu ja visuaalsete kunstide süvastruktuuridesse.

Toimub sümpoosion, millel muusikateadlased, filosoofid ja teoloogid Eestist ja välismaalt arutlevad skolastika ja skolastilise maailmapildi üle inglise helilooja Brian Ferneyhough' kompostitsioonitehnika näitel.

Kolmandat korda toimub erinevate kunstialade esindajaid ühendav multimeediumitöötuba, mille oluliseks osaks on haridusprogramm Pärnu koolide õpilastele. 11.-22.1.2010 toimuvad demonstratsioonid, mille ajaline maht on 60 minutit ja millel osaleb kaks klassitäit õpilasi (ca 60 õpilast). Kokku toimub 8 demonstratsiooni kuni 480-le õpilasele. Aktiivsematest õpilastest moodustatakse töörühm, mis osaleb multimeediumitöötoas koolivälisel ajal. Eelmiste aastate kogemust
arvestades kujuneb õpilaste töörühma maksimaalseks suuruseks kuni 12 õpilast. Töötoa tulemuseks on eksperimentaalse vokaalprojekti “Sopran nüüdismuusikas” proovid ja etendused 23.-31.1.2010. Ühiselt jätkatakse Vikipeediapõhise elektroonilise muusika tehnoloogia käsiraamatu koostamist. Fookuses on helisüntees ja muusika visuaalse
prgrammeerimise süsteem MAX/MSP.

Pärnu Nüüdismuusika Päevade materjale avaldab muusikateaduslik toimetus Scripta Musicalia. Operatiivne info leidub Eesti Arnold Schönbergi Ühingu kodulehel http://www.schoenberg.ee. Samas on diskussiooniks avatud Eesti Arnold Schönbergi Ühingu foorum.

Info
www.schoenberg.ee
www.nongrata.ee

Voldi lahti / Unfold

teisipäev, jaanuar 05, 2010

Tiitlita

Andreas Trossek teeb oma kriitikudebüüdi Artishokis, rääkides KRISTA MÖLDERi ja PACO ULMNANi isiknäitustest Tallinnas.


Krista Mölder

Paco Ulman

Tere, lapsed, täna räägiksin paari sõnaga fotonäitustest, mida olen viimasel ajal Tallinnas külastanud ja mis on mulle ühel või teisel põhjusel meeldinud. Et enamasti on need põhjused taandatavad mõisteni “ruum”, siis kirjeldan järgnevalt näituseid lähemalt just sellest vaatenurgast.

Kuni 9. jaanuarini 2010 on Draakoni galeriis näha Krista Mölderi isiknäitus, mille pealkiri on ”Igavus pole naudingust kaugel”. Krista Mölder on fotokunstnik, kes oma töises elus muu hulgas tegelenud kartograafiaga, nii et pole üllatus, et näituselt näitusele kordub tema töödekehandis teatav marcelproustilik kaardistamise ja aja kulgemise-tabamise-jäädvustamise sümptom, mis saadab fotot kui formaati ilmselt viimsepäevani. Kinnituseks tsitaat pressitekstist: “Aeg piltidel kulgeb pikalt, on pigem seisundilaadne, võimaldades kogeda kohalolu, (olemas) olemist või hoomata kihistusi ja nende teket.” Kes veel pärast selle meditatsiooni läbiseedimist elus on, selle seljatab pressiteksti lõpetav tsitaat ammusurnud prantslaselt Roland Barthes’ilt, kes muljetab igavuse ja mõnu teemadel. Jah, see on teatud mõttes vana hea elitaarne modernismitraditsioon, näitus, mis vajab aega nii endas kui enda ümber – ühesõnaga, luksus, aega ja eruditsiooni nõudev külluslikkus. Igal eksponeeritud fotol on kindlasti konkreetne põhjendus, pildil on n-ö oma lugu ja kindlasti on pilt ka sobivas kontseptuaalses raamistuses teiste omasugustega, aga see kõik ei tundu minusugusele pealiskaudselt kiirustavale vaatajale lõppkokkuvõttes kuigi oluline. Mis oluline tundub ja mis on see, mille mina siit näituselt enda jaoks välja noppisin, on ühe teatava ruumikogemuse markeerimine. Parema väljendi puudumisel võiks seda kokku võtta sõnadeahelaga “siin-aga-samas-ka-seal”. See oleks ehk kirjeldatav nagu mingi silmalihaste harjutus, kus pilt kinnistatakse esmalt mõnele lähemal asuvale objektile või pinnale, ent tajutakse sama pilgu “raames” ka selle objekti taguse ruumi sügavust. Või siis vastupidi: pilk on fokuseeritud ruumisügavusse, ent samas on selgelt tajutav ka lähemal asuv pind või objekt. Mõlemal juhul on ruumisügavuse taju justkui kahetasandiline, sest kusagil vahepeal moodustub silme ette “ekraan”. Näiteks näituse isiklik lemmikpilt näituselt, kus ühe kalmistu raudbetoon-arhitektuur, suvised varjud ja valgused kaadrisse sattunud ruumisügavuse kiht-kihilt üles joonistavad.

Krista Mölderi näitusest veidi kauem, kuni 29. jaanuarini 2010 on Moodsa Valgustuse näidistesaalis Rävala pst 7 avatud Paco Ulmani kümnest fotost koosnev ekspositsioon. Näitus kuulub Ki wa koostatud näitusesarja “Minimalism 2009“ koosseisu ja ilmselt seetõttu on ka selle pealkiri napp – “Untitled”. Paco Ulman on arhitekt, kelle kahe aasta tagust debüütnäitust siin samas otse üle tänava asuvas endises Projekteerijate majas Rävala pst 8 oli mul au koostada ja aidata üles panna, nii et ainuüksi tema uusima isiknäituse kohavalik mõjus igatahes toreda siseringi-naljana. Kuiva keel-põses-huumorit tõutavad ka näituse saatesõnad, mille autorid Andris Feldmanis ja Livia Ulman nendivad pikemalt keerutamata, et “läbivaks kujundiks on siseruumidesse pagenud või tunginud pilv.” Ja nii ongi: valge sutsu- või pilvepussakas seismas keset toasoojust nagu mingi isetekkeline paranähtus ei-tea-kust. Alguses ei oskaski nagu sellise lapsikusega kuidagi adekvaatselt suhestuda, sest kas peaks kriitik viitama esmalt näiteks Magritte’ile, ja üldse, kes lubas sellist mängulist ning absoluutselt ebasotsiaalset, institutsionaalse kunstielu reeglite peale vilistavat kunstnikupositsiooni? Siiski, eri kaadrite kokkusulatamine kui vahend võimatute olukordade testimiseks reaalses ruumis oli teema, millega mängis Paco Ulman ka oma eelmisel isiknäitusel “Tallinnas” 2009. aasta kevadel Hobusepea galeriis. Ja teiseks, see renoveerimisprahist täidetud siseruum, kuhu need pilvjad “ilmastikunähtused” sisenenud on, on fotograafi enda projekteeritud. Niisiis peaaegu et vana hea totaalne kunstiteos, keskkond kui Gesamtkunstwerk, mäng, mille nimi on Maailmade Ehitamine. Ainult et mitte veatul valmiskujul, vaid protsessifaasis, tsipa lõdvemas katsetusjärgus.

Voldi lahti / Unfold