kolmapäev, november 28, 2012

Teeme, teeme uue skeene

Margus Tamm kirjutab näitusest "Eesti kunstiskeenede arheoloogia ja tulevik"
KUMU 19.10 - 3.12.2012
Kuraatorid: Eha Komissarov, Kati Ilves, Rael Artel, Hikka Hiiop

Vt. ka Maarin Mürk. Segadus skeenemetsas.
Hanno Soans. Pärnakas, Tartlane ja Tallinlane kunstisaalis.Kui kõik A-d on B-d 
ja C on A, 
siis järelikult C on B. 

Kui kõik skeened on väljad 
ja Jevgeni Zolotko on skeene. 
siis järelikult Jevgeni Zolotko on väli. 


KUMU lubab ülevaadet eesti kaasaegse kunsti tegevustest ja arengutest. See on väga suur lubadus ja sestap on näitusel koguni neli kuraatorit, kes on KUMUsse kureerinud erakordse hulga töid noorema ja keskmise põlvkonna kunstnikelt. Et tegemist on ülevaatega, on esindatud ka väga erinevad žanrid ja meediumid: maal, videokunst, installatsioon, performance jne. Lisaks on eraldi hoolt kantud selle eest, et kaardistatud saaks ka väljaspool Tallinnat aset leidev kunstielu.

Arusaadavalt ei võimalda nii suuremahuline kaardistustöö üksikteostele või -kunstnikele keskendumist, vaid see nõuab üldistusi, abstraktseid kategooriaid. Kaardistatavaks algühikuks pakutakese uusmõistet “skeene”, mis kuraatoriteksti sõnul on “tuletatud P. Bourdieu kunstiväljateooriast, kus väli kujutab endast suhteliselt sõltumatut universumi, mis paratamatult on seotud teiste aladega”. Peab küll ütlema, et tegu on selgitusega, mis on ühtaegu napp ja segadust tekitav. Pierre Bourdieu teadupoolest kõneles väljadest - näiteks kunstiväli - ja väljal opereerivatest agentidest, kuid ta ei kõnelenud skeenedest (ingliskeelses kultuuriruumis kasutatakse kultuuri kontekstis mõisteid scene ja field mõnikord sarnaselt, kuid Bourdieu enda tekstide ingliskeelsetes tõlgetes kasutatakse sõna scene vaid tähenduses “stseen”). Sestap jääb arusaamatuks, mida kuraatorid “skeene” all silmas peavad ning mismoodi suhestub antud termin Pierre Bourdieu teoreetilise raamistikuga. Kuivõrd kuraatoritekstis rohkem sisulisi selgitusi ei jagata, jääb “skeenede” tõelise olemuse avamine näituse enda hooleks.

Ekspositsioon on jaotatud sektsioonideks, mida hoiavad koos (siis oletatavasti “skeensid” tähistavad) sildid. Kõrvutades tähistusi on neis aga väga raske leida läbivat ühisosa - “Tartu tekstikunst” või “Pärnu plahvatus” viitavad justkui lokaalsetele koolkondadele, “Sekkuv kunst” ja “Uuriv kunst” erinevatele strateegiatele, “Glamuurne vasakpoolsus” pigem elustiilile, “Köler Prize” staatusele (aga kuhu on jäänud Kristjan Raua preemia, Wiiralti stipendiumi, Sadolini preemia jmt skeened?), nimetused nagu “Vanad uudised” jäävad täiesti krüptilisteks, ülejäänu kontekstis aga kõige kummmastavamalt mõjub viimane saal, kus tutvustatakse kaasaegse kunsti restaureerimise ja konserveerimisega seotud probleeme. Kokkuvõttes tuleb järeldada, et peamine, mis “skeenesid” ühendab, on see, et nad kõik on... sildid.

See järeldus võib tunduda ummikuna, kuid avab tegelikult uue perspektiivi antud ekspositsiooni käsitlemiseks. Tuleb jätta kõrvale ootus leida “skeenele” mingit muud sisulist tähendust, peale selle, et “skeene” tähistab üht museaalset ühikut. Seejärel tuleb pöörata ümber ning alustada ekspositsiooni vaatlemist näituse lõpust, kõige viimasemast saalist, restauraatorite-konservaatorite juurest. Ja voila! Ongi perspektiiv paigas. Korraga omandab seni kaootilisena tundunud ekspositsioon loogika. 


Väidetavalt moodustab nähtamatu tumeaine enamuse universumi massist, päris kindlasti kehtib see väide muuseumi-universumi kohta. Jalutades KUMU näitusesaalides, on kerge unustada, et muuseumi keldrites, kogudes ja hoidlates on kordades rohkem kunsti, kui see, mis silmale vaatamiseks välja pandud. Näitused on vaid nähtav osa tegevusest, muuseumiinstitutsiooni võibolla isegi fundamentaalsem funktsioon on kogumine, konserveerimine ja arhiveerimine. Kuraator-konservaator-restauraator Hikka Hiiopi koostatud äärmiselt huvitav väljapanek keskendub kaasaegse kunsti reastaureerimise ja hoiustamise probleemidele, näidates ilmekalt, kuivõrd dünaamiline ja loominguline tegevus on konserveerimine – sest paralleelselt uute kunstipraktikate tulekuga uuenevad ka museaalsed arhiveerimispraktikad. Ja võib arvata, et kohati museaalsed praktikad ka ennetavad kunstipraktikaid.

Enne kui kunsti saab hakata hoiustama, tuleb see kunstiväljalt eristada ja kinni püüda. Nagu teada, on nimetamine on üks esmaseid sümboolse omistamise viise. Kui eelpool oli juttu üsna juhuslikena mõjuvatest nimetamistest-sildistamistest, siis kogumise perspektiivist on tegu pragmaatilise taktikaga – kui silte võimalikult palju pilduda, siis mõni ikka täkkesse läheb, mõni silt ikka külge jääb. Hiljem saab ju kord kättesaadud materjali ümbernimetada, ümberjaotada või ka registrist maha kanda.

Tänapäeval ei korraldata muuseumi kogude täendamiseks enam sõjakäike – nagu seda tehti muuseumiinstitutsiooni sünni ajal, imperiaalajastu Euroopas. Röövretked on asendunud uurimisekspeditsioonidega: kuraatorid käivad välitöödel, suhtlevad Pärnu, Tartu või Londoni hõimudega, värbavad kohalike hulgast usaldusväärseid agente jne. Enne, kui skeenele sõita, oleks aga hea omada mingitki kaarti välises artworldis orienteerumiseks. Esmane kaart ei saa paraku olla väga täpse mõõdistustöö ja vaatluse tulemus – sest neid minnakse alles tegema -, vaid see põhineb institutsioonisisestel eeldustel, varasemate vaatlusandmete analüüsil, subjektiivsetel oletustel ja ka soovmõtlemisel. Ehk siis, tegu on psühhogeograafilise kaardiga.

Kui vaadelda skeene-näitusel väljatoodud geograafilisi eristusi, siis võib hakata aimama KUMU psühhogeograafilise kaardi kontuure. Kõige arvukamalt on üles märgitud Tallinnas tegutsevaid “skeenesid”, seejuures peaaegu kunagi ei mainita Tallinnat nimetustes – sest “Tallinn” on seesama, mis “siin”. Seejärel tuleb Tartu, kus on eristatavad kaks skeenet, ühe skeenega järgnevad Pärnu ja London ning lõpuks Amsterdam, kes kuulub pooleldi ühe Tallinna skeene alla. Reaal-geograafiliselt on näiteks Pärnu ja Londoni käsitlemine võrdsete ühikutena absurdne, psühhogeograafiliselt võib see aga olla täiesti adekvaatne.

Kui rääkida veel kaugetest maades, nagu Pärnu, siis üsna tähendusrikkalt on sealne kunstielu sildistatud “Pärnu plahvatusena”. Esmapilgul võiks sellele sõnastusele vastu vaielda: plahvatus viitab pigem kaosele, samas on (või nüüdseks juba pigem oli) ju Pärnu kunstielu üks pareminiorganiseerunuid. Lisaks kunstnikele, kelledest suurem osa olid vähemalt mingil ajal seotud rühmitusega NonGrata, tegutses Pärnus sõltumatu kunstikool, oli mitu galeriid, oma kunstikriitikud, ning nagu KUMUski näha – oli Pärnu kunstielu jõudnud sellisele korrastatuseastmele, et suutis hallata isegi oma kataloogi- ja publikatsioonitööstust. Vaadates Pärnu kunstielu aga pealinna muuseumi seiukohalt, oli tegemist kontrollitavast kultuuriruumist väljapool asetseva ning arusaamatuks jääva nähtusega. Pärnu kunsti eksponeerimist KUMUS võiks võrrelda seega Juri Lotmani kirjeldusega olukorrast, kus võõrsemiootiline element tõmmatakse kultuuriruumi – misjärel toimub semiootiline plahvatus. “Pärnu plahvatus” on KUMU seisukohalt seega aus situatsioonikirjeldus.

Edasi. Nagu märgiti avakõnes, on “Tartu Ülikooli maaliosakonna”-skeene niivõrd suures mahus esindatud seetõttu, et kool lõpetab oma tegevuse. Ja tõesti, tartlaste kohal on silt daatumiga 1988 - 2013. Hetkel on küll alles 2012 ning ajakirjanduse andmetel ülikooli rektoraadis üksnes arutati maaliosakonna tulevikku, dekaani kinnitusel läheb kõik vanaviisi edasi ja uute õpilaste vastuvõttu ei katkestata. Kuid vähemalt KUMUs on TÜ maaliosakonnale juba ots peale tehtud. Kuraatori läbematus on mõistetav – nagu laps, kes ei suuda ära oodata, millal tohib avada kingipakki. Sest museaalsest aspektist on lõpp sama, mis lõpetatus, väljasuremine on viimistluse ülim aste, terviklikkus ja täius.

Edasi. Esmapilgul võiks kahelda, kas ühte loovisikut saab samastada skeenega – nagu on juhtunud Jevgeni Zolotko puhul. Kuid museaalsed hoiustamispraktikad eeldavad strateegilist ettenägemisvõimet – sest kes ei näe tulevikku, see elab hiljem minevikuta. Pole sugugi põhjendamatu eeldada, et aastate pärast on ühe praegusaja väljapaistvama skulptori ümber kogunenud ka hulk mõttekaaslasi ja sestap võib muuseumikogu hakata juba ette valmistama vastavat alakategooriat.

Ja nii edasi. Museaalsest vaatepunktist võiks kunstiskeenede-näituse kirjeldamist jätkata, kuid ekspositsiooni “õige lugemise” viis peaks nüüdseks leitud ja tõestatud olema.

Kokkuvõttes on tegemist huvitava ja mitmekülgset mõtlemisainet pakkuva suurekspositsiooniga. Seda võiks nimetada ka äärmuselikult kohaspetsiifiliseks teoseks, vaateks, mille laitmatut harmooniat ja perspektiivi lineaarsust on võimalik hoomata vaid ühest punktis, vaadates sügavalt muuseumi sisemusest väljaspoole. Iga teise nurga alt vaadates pudeneb ekspositsioon koost üksikuteks, kaootiliselt asetsevateks fragmentideks.
  


"Pärnu plahvatus"

 
"Tallinn-Amsterdami disainiliin"
 
"Londoni skeene"
(fotod: Kumu)
 -------------------------------------------------------------


Need kaks vaadet James Hopkinsi installatsioonile "South Park" on illustreeriva iseloomuga,
ega oma otsest seost ülalkirjeldatud näitusega

Voldi lahti / Unfold

teisipäev, november 06, 2012

Kriitik psühhoanalüüsis. GrupiteraapiaSarjast "Kriitik psühhoanalüüsis" - Grupiteraapia.
Terapeut Toomas Thetloff
Kunstnik Madis Katz
Kriitik Indrek Grigor

Salvestatud 15.10. 2012 Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kohvikus. Vestlus toimus näituseprojekti Artishoki Biennaal raames : http://www.artishokbiennale.org/

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, november 05, 2012

Segadus skeenemetsas

Maarin Mürk kirjutas 19. oktoobril Kumus avatud näitusest "Eesti kunstiskeenede arheoloogia ja tulevik" Postimehe tellimusel loo, mis ilmus paberversioonis 01. novembril 2012. Kuna lugu ei ole (veel) jõudnud netiväljaandesse, siis saab seda ka siit lugeda.
Sissejuhatuseks - näituse pressiteade: http://www.kumu.ee/et/naitused/hetkel/eesti-kunstiskeenede-arheoloogia-ja-tulevik


Kumus värskelt avatud näitus tegeleb kaasaegse kultuuri killustatusega, mida üha rohkem iseloomustab paralleelsus, protsessi- (mitte objekti)põhisus, kollektiivsus, identiteetide paljusus ja põimumine jne. Kunst libiseb institutsionaalsest haardeulatusest välja ning loomingulise tegevuse väljundiks ei ole enam ainult kunstiteosed, vaid ka elustiil, peod, muusika, niššiüritused jne. Püüdes selles segaduses mingit korda luua, on kuraatorid Eha Komissarov, Rael Artel, Kati Ilves ja Hilkka Hiiop vanu töid kontekstualiseerinud uues, „skeene“ võtmes.

Skeenesegadus
Vaatama sellele, et „skeene“ on kõnekeeles tihedas kasutuses, peaks muuseumi sktruktureerimise ja ülevaate andmisega tegelev näitus tegema rohkem pingutusi selle sildi mõtestamiseks, mitte serveerima seda nii enesestmõistavalt. Pressiteates ühe lausega viidatud sotsioloog Pierre Bourdieu väljateooria vajaks põhjalikumat lahtiseletamist, samuti näiteks skeenede toimimine popkultuuri, muusika, elustiili jms kontekstis. Kuigi Ilvese, Arteli ja Komissarovi valikute üle võib loomulikult vaielda, siis kõige irdsemalt kogu ülejäänud näituse loogika suhtes mõjub Hilkka Hiiopi kaasaegse kunsti säilitamise problemaatikaga tegelev osa. Teemapüstitus on igati oluline – kuidas tegeleda teostega, mis ongi mõeldud olema ajutised? Hiiopi restaureerimise ja konserveerimise filosoofiaga tegelev väljapanek oleks võinud olla põimitud rohkem ülejäänud skeenede sisse (sellele viidatakse pressitekstis ju kui näituse “mentaalsele nurgakivile”) või siis lahendatud täiesti eraldi näitusena, mille see täiesti välja kannaks.

Sildid külge
Skeenet võiks mõista vihmavarjuna, mille alla mahuvad erinevad isikud või grupid, kes jagavad siiski teatud arusaamasid, hoiakuid, strateegiaid, eesmärke. Seega peaksid nad üksteist kuidagi „ära tundma“, tunnistama kuuluvust mingisse kitsamasse mõttelisse ühisruumi kui lihtsalt „kaasagene Eesti kunstielu“. Kohati tundub aga, et kuraatorid on tahtnud tegeleda lihtsalt neid huvitavate kunstnike/teemadega ning nimetatud need siis „skeenedeks“ – näiteks Rael Arteli kureeritud „Vanad uudised“, mis eksponeerib rida sotsiaalsete/ühiskonnakriitiliste teemadega tegelevaid kunstnikke nagu Marge Monko, Peeter Allik, Flo Kasearu, Anna-Stina Treumund jt. Need kunstnikud jagavad küll teemaderingi, kuid ei moodusta kuidagi ühtset „skeenet“: Monko võiks paigutada pigem fotokunstnike (ühenduse) või feministliku kunsti skeenele, Treumundi LGBT-queer skeenele jne. Samuti tundub kahtlane ühe-kahe inimese nimetamine skeeneks nagu on juhtunud näiteks Eha Komissarovi kureeritud „Köler Prize`iga“, mida esindab uhkes üksinduses Jevgeni Zolotko installatsioon.

Terra incognita
Kumus skeenede vahel ringi jalutades tunnebki külastaja puudust just kuraatori valikuid ja otsustusi avavatest tekstidest. Püüdes kunstiajaloolises/museaalses plaanis käsitleda “skeenelikke” praktikaid, on enamasti kõrvale jäetud nende sotsiaalne aspekt ning keskendutud pelgalt tegevuse käigus tekkinud artefaktidele. Kati Ilvese kureeritud “Tallinn-Amsterdam graafilise disaini telg” paneb küll ilusasti näpu peale ühele eristuvale ringkonnale, kuid selle „skeenelikkusest“ on väga raske aru saada. Teadlikum osa publikust võib oletada, et Hollandi kooliga disainerid eristuvad, tegeledes eelkõige kultuuri- ja alternatiivste ürituste kujundamisega (vs reklaamibüroodes kapitalismi glamuurne promomine), esitavad kriitilisi küsimusi disaineri rolli ja ühiskondlike ootuste suhtes jne – kuid kõike seda pelgalt väljapandu põhjal ei järelda. Väga hästi on selle taustaga disainerite meelsust, hoiakuid jms avanud näiteks Kristjan Mändmaa „Sisu ja vorm“ näituse puhul artiklis „Tulevik on täna“ (Sirp, 14.06.12).

Rohkem mahla
Skeene, mis annab tervikliku ülevaate nii jagatud kogemustest kui tulemuseks olnud teostest, on Arteli kureeritud „Plahvatus Pärnus“. Tihedalt täis ruumis on loodud ülevaade omaalgatuslikust, lo-fi esteetikal baseeruvast üliaktiivsest tegevusest, kus põimus kõige lihtsamalt väljendudes elu ja kunst – elustiilid, performace, maal, graafika, sündmused, haridus jne. Kasutades seltskonnafotosid, kajastust ajakirjanduses jne, antakse edasi jagatud meelsus, mis vormistaski eraldi skeene. Pärnu oma intensiivsusega on eripärane juhtum ning kõiki skeenesid ei pea sellisel ülekülluslikul kujul tutvustama, kuid ainult artefaktide eksponeerimise puhul ei hooma vaataja jällegi seal taga olnud „skeenet“ - ka Pärnus loodu ei sarnane üksteisega vaid visuaalsel vaatlusel.

Praeguse väljapaneku põhjal jääb kuraatoritest mulje kui arheoloogidest, kes on käinud välitöödel, leidnud terve hulga asju, mis neile huvitavad tunduvad ning on need nüüd vaatamiseks välja pannud. Kogunenud Wunderkammerit on püütud kuidagi formaalselt süstematiseerida, aga läbimõeldud publiku valgustamisest on asi veel kaugel – skeened jäävad võõrale pilgule suletuks ning jääb üle oodata ainult tulevikku ja täiendavaid ekspeditsioone.

Voldi lahti / Unfold

Päeva flash!

Artishok ootab rahvusvaheliste kunstiajakirjade jõulisemat ilmnemist valikusse, siis jäävad ajakirjadest vabanenud kilod tagasilennates raamatute kanda! Nähtud Apollo.

Voldi lahti / Unfold

laupäev, november 03, 2012

Süda puperdab

Margit Lõhmuse lühijutustus
Brenda! Aja ennast üles nüüd, puder jahtub ära!
Õh, uni on, komberdan vannituppa, uksel Liz, täies mustas kleidis ja Chanelli roosa huuleläige huulte säramasl, tahab juba raamatukogusse minna. Õh ma ju alles ärkasin, oota nüüd. Vahel Liz ajab mind oma närvilisuse ja rutakusega närvi.
Mul on ikka tugev kalle flegmaatikasse. Söön putru, Liz tegi, tema tehtud puder maitseb mulle alati paremini, kui enda tehtud, panen vist liiga palju vett.
Kõnnime raamatukogu suunas, Liz´ile kõik tüübid vilistavad ja ütlevad so beautiful. Tal on kontsaga kingad ka ja pikad heledad juuksed lehvivad tuules. Kõik mehed vaatavad teda! Ja ta ise ka teab, et ta ilus on. See on eriti lahe.
Mul on prillid, suusamüts ja jopi, aga noh mis siis. Mis ma nüüd tegema pean? Mina pole vau tüdruk, nii lihtsalt on.
Tore päev, päike paistab vahelduseks ja me ei kiirusta. Mõtleme, et istume City Hall' i juures ja naudime kevadilma. Istume ja kommenteerime inimesi, stiilis Hot or Not. Liz´i lemmik mäng. A kaua ma ei viitsi. Ma tegelt üldse kunagi ei viitsi.
Täna on teisipäev, aga laupäeva tunne on, nagu lazy teisipäev. Raamatukogu arvutitel on täna midagi viga, mu postkast ei avane. Ja ma ei usu, see rokkar mulle mailinud on. Mkm. Ma arvan, et sain eile temast üle, oli ka viimane aeg. Alates tänasest ei pane ta mu südant enam kiiremini tuksuma.
Aga on kiri temalt.
Süda puperdab, pummeldab, (mina ei tee midagi) vaatan ringi. Liz mu kõrval vaatab mind. Sorry Brenda, ütleb ta, mida sina siis mõtlesid, et sa lähed tüübist lahku ja ta ei kepi enam kunagi mitte kellegiga vä? Auk on auk, tüüpidel on suva, nad ei ole nii emotsionaalsed nagu meie, naised, oleme. Ei, ei ,Liz sa ei saa aru, ma ei mõelnud midagi, ma ei mõelnud midagi, ma vist ei tahtnud teada lihtsalt ja tead sina ära sülga koguaeg, kui sa räägid. Saad aru, pidevalt on mu nägu ja käsi su tatti täis ja vaata number kahe ja kuue peal on sinu sülg, vaata! Need klaviatuurid on isegi rõvedad! Pöörasin näo ära ja vaatasin seina, sinine sein. Ei meenutanud taevast. Taevas on külm. Taevas on külm. Nii veider, kaks samasugust lauset, aga tähendused on erinevad. Või ei tea. Ah mis vahet sel on, ah ma ei suuda oma rinnakorvi taluda. Vaatan ikka sinist seina. Liz on jälle oma käe mulle õlale pannud, loeb kirja ja mõnes kohas naerab nii et tatti lendab jälle, mõnes kohas muigab. Minu justkui elutu käsi, mis on ikka veel elutu hiire peal on jälle tatipritsmeid täis. Ma ei võta kätt ära.
Ma ei talu oma rinnakorvi, oma sisemist pummelungi, see võiks ka ju välimine olla, nagu temal on. Aga ta on ju rokkar ka, mina olen suht nohik. Olen mitu korda mõelnud, et mida ta minus üldse nägi. Vittu ja tisse. Hea ikka, et need ka nohikutel on. Kuidas ma üldse ei teadnud, et mehi ei tasu üldse tõsiselt võtta? Rokkareid veel eriti. Midagi seesugust juhtub minuga nii harva, et mul kammib kohe ära. Aga ikkagi. Miks keegi ei öelnud mulle? Ah, ei ei mida ma ajan, MIDA MA AJAN, me pole ju enam koos. Ja eluga peabki ju edasi minema. Ja kõik on täiesti normaalne ja inimestel ongi vajadused. Ja mul pole üldse õigust siin solvuda, et ta mulle head naistepäeva ei soovinud. Ja ma nüüd lõpetan, ma nüüd lõpetan oma ajude nussimise. Lõpetan. Lõpp. Punkt. The End. End Of The Story. Kõik. Läbi. Fin.
A miks mina rokkar ei ole? Miks mu sees kõik põleb, ilma et väljast isegi suitseks? Ei, ei ma ei saa enam nii. Ma pean ka, ma pean ka....minema, elama ja keppima. Jah! Tõusen toolilt, ütlen Lizile, et lähen pissile.
Ja mul ongi kõik hädad. Tunnen oma rinnakorvi lõhkemas, kõrvus on tugev südametuksumine koos muu pummelungiga. Kõik olen mina. Jooksen treppidest üles, ühtegi astet ma vahele ei jäta. Mu viha on kollane. Mu iha on punane. Võtan oma rindadest kinni ja pigistan, kisun omal riideid joostes ja rahmeldades seljast ära. Ma ei peatu. Ahh ma olen juba märg ja teksadest olen ka peaaegu lahti saanud. Löön lugemissaali ukse lahti ja hüppan esimesele tüübile, keda näen oma vituga näkku ja hakkan mingeid rütmilisi liigutusi tegema, ühe käega surun ta nägu omale vittu, teisega hoian oma kauboi kaabut kinni. Tüüp pigistab mu rindu, tüüp sikutab mind kaelast. Minu, minu liigutused on juba päris intensiivsed, ma olen üllatunud, endast. Ma täiega nikun mingit suvalist tüüpi näkku, tüüp vehib nüüd kätega, ja ikka ma suudan mõelda, et oo ma üllatan ennast? Ja ma olen nii tugev, ma valitsen ta pead. Mis!!? On!?, tüüp karjub appi, ai see tüüp hammustas mind! ma pole veel lõpetanud, ma käperdan teda ja tirin teda jalgevahest. Ma armastan teda. Miks tema siis rüseleb? Ah pohhui, võtan järgmise, ei neid koolivormides tüdrukuid ma ei taha. Mehi tahan. Silman seda tüüpi, kellel on laud alati ajalehti täis ja ma kunagi pole aru saanud mida ta teeb. Ründan teda üle laua, hambad ristis, olen kiskja. Lükkan ajalehed eemale. Ta on veits ehmunud, aga juba ta tahab mind. Ta tuleb minuga kaasa, tal pole veel kõva, aga ma kohe ajan. Tõmban tal riista püksist välja ja Voilaa!!! Ongi! Ta on ennast tagasi saanud ehmatusest ja on täitsa kepilainel. Jeee! Temaga on mul päris vahekord. Sooritan rütmilisi liigutusi, sooritus soorituse järel sooritan, aga see on ikka sooritus, see ei ole nagu loomulik, see mida ma teen. Üritan teda siis ka erinevatesse poosidesse sättida, see ei taha õnnestuda, mulle tundub, et ta tahab ise peremees olla. See mulle ei meeldi. Ütlen talle, et kuule tüüp sina ei tule mind sättima! Mina tulin, mina sätin! A ma räägin hingeldades ja eesti keeles, et ta vist ei saand midagi aru. Ma lähen rahmin edasi, lähen rammin seda karguga tüüpi, kes istub tugitoolis. Istun talle kaksiratsa sülle. Mina juba ei kohmetu! See vanamehenäss on nii väike, et hetkeks tundub, et ma olen üleni ümber tema ja käperdan ja suudlen ja sooritan rütmilisi liigutusi. Ma olen nii agressiivne. Jõuan oma suu ja kätega ta prillide juurde, peast käib läbi ta prillide katki hammustamine, olen ju tiiger(äsja hakanud). Aga kuhu minu prillid jäid? Hm. Ah mida?! Kurat see vana toi lõi mind karguga just. Misasja, kas ma polegi siis kuum?
Ta ajab mind minema. Siirdun kuue arvuti poole. Sellel ussinahksete saabastega neegril on juba türa väljas. Mu ind pole kuhugi kadunud. Ühe häkilise liigutusega istun juba klaviatuuri peal, ups tüübi käed jäid alla, aga juba ta pöörab oma peopesad ja haarab mind kannikatest ja tõmbab mind sülle, kus türa juba ootamas. Jõnksutame Jamaica moodi. Nõjatun taha, hoian kätega kuvarist kinni ja päris mõnus ramm on, aga liiga iizi kuidagi tegelt. Ma olen preagu ikka liiga marus tiiger. Lähen teise tüübi juurde, istun teise klaviatuuri peale, põimin jalad ümber ta näo, paiskan vitu talle näkku. A fuck klaviatuur jäi mulle perse külge kinni, need on siin ikka päris rasvased ja kleepuvad, peaks mainima. Sooritan rütmilisi liigutusi. Tal on mõnus torkiv habe, teeb päris hästi. Nüüd ta paneb oma käe mulle sügavale putsi ja läheb ka teine käsi, mu nauding on juba päris suur. A ta hakkas rääkima!. ei, dziiiisus no! sina ole vait ja laku, ütlen ma talle. Ta võtab oma käed välja, on vait ja lakub, aga mul juba tuli, tuli roheline viha, ja temal vist heleroosa hirm, mis on vist kõige hullem. Olen käpukil laua peal, pissin, minu vastas istub üks india naine, täpiga. Kui juba siis juba. Ma istun talle pähe ja terve pea kaob mu tussu sisse. Nii veider ja naljakas, et kellegi terve pea on mu tupes, et kaotasin teadvuse vist või midagi juhtus igatahes.
Ma mõtlen minema minna. Lähen. Kõnnin läbi laudade, kõik on vaikne nagu alati, aga ähm on õhus, tunnen seda. Kes piilub vargsi, kes ei vaata üldse, neeger vaatab ja muheleb, ta sai vist ainsana paugu lahti. Kaks koolivormides tüdrukut jõllitavad mind lausa, naeratan neile. Üks tüüp kelleni ma ei jõudnudki plaksutab paar korda käsi ja pühib laubalt higi. Uh ma olen nii väsinud, nii nõrk, aga pea on seest puhtam kuidagi. Korjan reite värisedes treppidelt oma riideid, leidsin prillid ka üles. Kõnnin koju. See banjo mängija ikka veel mängib(närveldab banjoga), karjun talle, et kui sa kohe oma banjot vastu seina sodiks ei löö, siis ma kepin su ajud välja, tüüp lööb banjo vastu seina sodiks. Ma kõnnin edasi.
Liz on juba kodus. Lähen oma tuppa ja viskan pikali. Hea on olla väsinud ja rahul ja jõuetu. Võtan riided seljast ära. Ja mu kõht on kuidagi imelik. Ja mul ei ole nii pikki musta värvi tutikarvu tutijuukseid. Meenub, et ju see on siis selle India naise pea mul vitus ja need on ta juuksed hoopis. Aga mul on nii, et kui olen väsinud, siis on kõik võimalik, ka et mul on tuti karvadeks pikad mustad juuksed. Tirin juukset pidi pea välja, võtan täpi ta kahe silma vahelt ära ja viskan pea aknast alla. Õh, vastik on seda mütsu kuulda. Homme olen küll koos IRAga lehtede esikaanel, mu vulva ikkagi neelas naise pea. See on uudis! Pesen, ennast kogu värgist puhtaks ja panen täpi kahe silma vahele.
Liz, me lähem homme Indiasse.
Ei, Brenda veel parem, me lähme homme taevasse, ütles Liz. Naerame ja kaome kumbki oma tuppa.
10. märtsi öö on öö, mil briti sõdurid tapsid kaks belfastis elavat eesti tüdrukut( Brenda Pärna ja Liis Veiperi). Selle teoga näitas UK üles oma pahameelt, et Eesti IRAle relvi müüs. Eestlased Iirimaal on hirmul ja ostavad massiliselt tagasisõidu pileteid. (Esilehe uudis).
Brenda! Aja ennast üles, puder jahtub!
Liz? Kus me oleme?

Voldi lahti / Unfold

reede, november 02, 2012

Piltuudis


Kes asuvad "Vabadusekuues"? Uus, paheliselt roosa kellanupu-nimekiri paljastab esimesed viis majalist! Elu on kunst!

Voldi lahti / Unfold

neljapäev, november 01, 2012

Kaks naisterahvast abielluvad omavahel. Liivimaa anekdoot.

Anna-Stina Treumundi fotonäitusest “Lilli, Reed, Frieda, Sabiene, Eha, Malle, Alfred, Rein ja Mari” muljetab Margus Tamm.

Artikkel on valminud Eesti Päevalehe tellimusel.

Frieda ja Sabine
Anna-Stina Treumund, 2010ndad

Eha
Anna-Stina Treumund, 2010ndad

Paide naised
Jakob Livenström, 1880ndad

Talunaine
Charles Borchardt, 1860ndadEestlase nägu on enamasti üsna turd, loid, ilma märkimisväärsete näojoonteta ja kahvatu; üksnes siis, kui nad palava päikese käes töötavad, ilmub näole puna. Tütarlapsed /.../ on veidi elavamad, hoogsamad, tööd tehes rõõmsamad ja armastavad seejuures laulda, mida meessugu just eriti ei tee. Kui me tahaksime selle üle kanda Tartu ümbruse naistele, siis tuleks üht-teist maha tõmmata. Ma pole muide siin ühtegi leidnud, kes võiks end ilusaks pidada.

Karl Ernst von Baer
loodus- ja arstiteadlane, kirjeldava ja võrdleva embrüoloogia rajaja

Anna-Stina Treumund on kõige järjekindlamalt queer-temaatikaga tegelevaid noorema põlvkonna Eesti fotokunstnikke. Treumundi tööd on esimestest näitustest peale olnud tugevalt autoportreelised, kuid soovi korral võib tema loomingus näha mõningast liikumist üksikult üldisele, isiklikult ühiskondlikule – näiteks dokumentaalvideos “Women”, mis räägib Tallinnas elavatest lesbilistest emadest: või siis töödes “Woman in the Corner” ja “Together II”, mis läbi queer-prisma suhestuvad koaliku kunstiajalooga. Kunstnikutegevuse kõrval on Anna-Stiina Treumund muuhulgas organiseeinud avalikke LGBT-lugemisgruppe ning 2011 aastast on ta ka üks festivali Ladyfest Tallinn peakorraldajaid.
Et queer-temaaatika on Eesti ühiskonnas jatkuvalt aktuaalne ja oluline, näitavad kasvõi ongoing seadusandlikud otsingud ja vaidlused samasooliste paaride kooselu reguleerimise ümber. Veelgi ilmekam on, et samasoolise armastuse vastu võtavad ägedalt sõna inimesed, kellede ametipositsioon eeldaks tunduvalt paremat orienteerumist kaasaegses Euroopalikus kultuuriruumis. Või inimesed, kellesse see teema üldse isiklikult puudutama ei peaks. Üks peamis rohujuuretasandi- hirmu ja vaenu põhjuseid näib lähtuvat rahvuslikust väljasuremishirmust. Väikerahvusluse vulgaardarvinistlik loogika ütleb, et kes ei paljune, sel pole ka ajalugu. Samasoolisest armastusest lapsi ei sünni, järelikult peab LGBT olema võõrkeha, millel pole kohta rahvuskehandi ajalooteadvuses.

Anna-Stina Treumundi fotonäituse “Lilli, Reed, Frieda, Sabiene, Eha, Malle, Alfred, Rein ja Mari” tegevuspaigaks on Eesti ajalugu: autor kasutab retrolikku visuaalesteetikat, stilistika järgi paigutuvad kujutatud stseenid 19. sajandi lõppu / 20. sajandi algusesse ning pildiallkirjadena toodud isikunimed ütlevad, et tegemist on eestlastega. Autori eelnev kunstnikutegevus ning ka antud näitust saatev tekst instrueerib vaatajat lugema piltidest välja “jutustamata lugusid”, lugusid naistest, kes “elasid meestena, kes ei tahtnud alluda ühiskondlikele normidele, naistest, kes elasid naistega”. Treumundi jutustamistehnika puhul on huvitav, et pildid ise jäävad autori ettekirjutatud tõlgenduse suhtes irriteerivalt passiivseteks: ilma taustinformatsioonita võiks kujutatud stseene pidada väikesteks poeetilisteks kuid siiski täiesti tavalisteks olmestseenideks - ilma igasuguste seksuaalsete või soopoliitliste allusioonideta. Seda enam omandavad antud stseenid kaasaantud lugemisõpetuse abil paranoilist peensust ja mitmekihilisust – juhuslikkus võimendub mitmetähenduslikkuseks, argisus peidetuseks, olmelisus intiimsuseks.

Käesoleva ekspositsiooni kõrvale on asjakohane paigutada aastatagune väljapanek Eesti Ajaloomuseumis “Silmapilkline ülessewõte. Eesti foto 1850–1912”. Tegemist oli väljapanekuga, mis ajaliselt ja geograafiliselt kattub Treumundi fotoseeriaga.
Küllap on igaühele tuttav võõristus, mis tekib lapates vanemaid suguvõsaalbumeid. Ajaloomuuseumi fotonäitus pakkus seda kõike kontsentreeritud kujul. Kui vaatlusmuljed kokku võtta, siis - kogu lugupidamise juures kallite kadunud esivanemate vastu – ajaloolised eestlased näevad fotodel välja nagu puulased ja tohtlased. Sajanditagustel nägudel väljendatud emotsioonid paiknevad skaalal unisest vaenulikuni. Enamasti ollakse lihtsalt kergelt hirmunud. Päevapiltniku püütud maarahva tuim ilme näib väljendavat pärsitud moraaliuniversumi, mis programmeeritud vaid kümne käskluse abil. Parkunud palgeil puudub mängu võlu, kramplik kehakeel välistab kahemõttelisuse graatsia.
Õnneks leiab lisaks Ajaloomuuseumis eksponeeritud masendavale visuaalsele dokumentaalmaterjalile ajalooarhiividest ka hulga sümpaatsemaid kirjeldusi. Need pärinevad peamiselt kirjalikest allikatest. Näiteks krahv Ludwig August Mellini lühilugu “Zwey Frauenspersonen heirathen einander. Eine liefländische Anekdote” (Kaks naisterahvast abielluvad omavahel. Liivimaa anekdoot) aastast 1798. Lausa päiksekiirtena mõjuvad samast ajastust pärinevad pastor August Wilhelm Hupeli kirjpandud tähelepanekud oma tööst maarahvaga, kus ta mainib muuhulgas, et “eriti pisut vanemate abielunaiste käest saab niisuguseid asju teada, mida ise küsidagi ei söanda.” Kirjalike ajalooallikate põhjal ei olegi Eesti ajalooline rahvuskehand sugugi nii tuim ja tundetu, nagu fotodelt välja paistab.
Eelnevast võib järeldada, et emb kumb, kas pilt või tekst, valetab. Nagu me teame, valetab üks pilt rohkem kui tuhat sõna.
Kui kujutada endale ette fotosessiooni 19. sajandi lõpust, siis tegemist oli küllalt vaevalise protsessiga. Pikki sekundeid või koguni minuteid kestev säriaeg, mis tipnes näkkukargava magneesiumiplahvatusega ei saanudki fotografeeritavate jaoks muud kui piinarikas ja tülpimust tekitav. Seega on põhjust arvata, et sajanditagustel portreefotodel ilmnev emotsionaalne piiratus väljendas ennekõike tehnoloogilist piiratust ja kõik, mis kahemõtteline, jäi kahe kaadri vahele.

Sinna, kaadrite vahele paigutubki Anna-Stina Treumundi fotoseeria. Treumundi retrohõnguliste fotode näol pole seega tegemist pastiššide ega ka paralleelajalooga, ammugi mitte rahvusliku ajaloo ümberkirjutamisega. Kõige kohasem oleks Treumundi tegevust nimetada rahvusliku ajaloo tihendamiseks – lavastused toovad nähtavale selle, mida nii edukalt varjavad autentsed dokumendid – poolpoosid, vihjed ja viiped, vilavad pilgud; saamiste, üleminekute ja katkestuste peenekoelise pitsi.
Pärast Anna-Stina Treumundi fotolavastuste vaatamist võib uuesti kätte võtta vana perekonnaalbumi – tõesti, see on nüüd hulga huvitavamaks muutunud.

Voldi lahti / Unfold