teisipäev, märts 27, 2007

"Kaheksast viieni" täisversioon

Elnara kirjutas näitusest “Kaheksast viieni” 22. märtsil Eesti Päevalehes (artikkel asub siin http://www.epl.ee/artikkel/379165). Selguse huvides saab Artishokist lugeda ka artikli täisversiooni:
Vaalas on väljas noorte kunstnike Elis Saareväli, Katrin Koskaru ja Alvar Reisneri näitus. Kuigi autoritel meeldib esineda näitustel koos (näituseseeria “Ajukepp”), nimetada seda kolmikut rühmituseks siiski ei saa. Koostöö toimu siin mitte kollektiivse teostuse põhimõttel, vaid haakuvate ideede, ühiste teemade tasandil. Seekord sai ühisteemaks töö ning sellega seotud vägiteod, traumad ja draamad.

Esile toodud probleemil on väga tugev sotsiaalne aspekt, samas sellega tegeletakse mitte niivõrd otseselt, kasutades fakte, sotsioloogia või dokumentalismi (uurimis)meetodeid, vaid pigem metatasandil ja isegi poeetiliselt. Käsitlusse haaratakse müüdid, mis on (post)industriaalajastul tekkinud tööstuse ja tootmise fenomeni ümber, analüüsitakse vastavat retoorikat ja lavastatakse tüüpsituatsioone.

Elis Saareväli omapärane diptühhon “Majanduskasvataja” kujutab töölist, kelle terve ja treenitud keha tagab kõrge tootmise koefitsiendi, ning futuristlikuna mõjuvat seadet kuskil tsehhis. Nii töölise hüpertrofeerunud musklid kui hiiglaslik masin, mille kõrval inimene jääb üsna pisikeseks, mõjuvad üsna ähvardavalt. Nostalgilisele stahhaanovluse ja progressi retoorikale lisandub ulmeline varjund, kus legendaarsed lööktöölised ja töökangelased jääksid liiga inimlikeks. Maalil “Tee kõvasti tööd ja ole kena teiste inimeste vastu” on samuti pigem robotid kui inimesed: reas seisvad teenindajad (pagarid, ettekandjad?) kunstlikult magusate ja anonüümsete nägudega.

Alvar Reisneri “dokumentaalne” narratiiv räägib tavalisest töölisest, kes ühel päeval lasi revolvrist tuld oma tehase kohvikus. Eri suurusega lõuenditel on kujutatud tegelased, märgilised aksessuaarid (revolver, tehase tööpink) ja isegi toimumiskoha vaade koos vastavate märgistustega. Reisner ühendab hüperrealismi ja naivismi võtted, abstraktseid elemente ja kontseptuaalseid detaile: revolvri kuulide trajektoorid on märgitud lõuendile skemaatiliste punaste joonte abil. Töölise kujund selles loos on üsna tüüpiline: ta on vaid suure süsteemi mutrike, kes isegi ei tea, milleks kasutatakse detaile, mida ta päevast päeva suures hulgas toodab. Kirjeldatud intsident seostub samuti nii võõrandumise draamaga kaasaegses ühiskonnas kui ka normaalsuse ja hullumeelsuse piiri probleemiga.

Katrin Koskaru eksponeeris seekord mitte maale, vaid joonistusi. Tundub, et selline traditsiooniline ja isegi “akadeemiline” tehnika nagu joonistus hakkas köitma noori kunstnikke, näiteks Tõnis Saadoja on kasutanud hiljuti joonistuse kui (pool)dokumentaalse meediumi võimalusi (näitus “Story II: 9. detsember”). Koskaru joonistusvõtted lubavad eristada kaks kujutuste kihti, tuues efektselt sisse kahte mõttelist tasandit: pliiatsiga visandatud kujutised ja kirjad ning kustukummiga puhastatud, nagu poolenisti peidetud sõnumid ja kommentaarid. Märksõnadeks on revolutsioon (“Revolution is possible/Kes organiseerib?”), Havanna, deklaratsioonid, migrandid jne.

Kolme autori tööd mõjuvad kontseptuaalse tervikuna, luues selle juures üsna pingelise atmosfääri. Kui Saareväli visandab ängistavat perspektiivi ideaalsest töötajast, masinast ja nende kahe hübriididest, siis Reisner toob esile võimalikku “kokkujooksmist” sellise ideaalkorra juures. Koskaru aga kõnetab juba mässu süsteemi vastu, revolutsiooni retoorikat – kus deklaratsioonid ja protesti inimõiguste rõhumise vastu kõrval on pimeda masside mässu oht. Selliseid argipäeva narratiive saaks võrrelda Marko Mäetamme õõvastavate lugudega või Kaido Ole kriipsujuku seeriatega, kus “normaalne” on äärmuseni võimendatud ja tavatähendused nihestatud. Tulevad meelde ka Kafka painajalikud bürokraatiamaailmad, kus on ennast lootusetult ära kaotanud väike inimene.

Katrin Koskaru

Katrin Koskaru

Näitusevaade Elis Saarevälja tööde ja Eha Komissaroviga
(pildid Ellu Maarilt)

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, märts 19, 2007

Labürint ja igavese tagasituleku teed. Tõnis Vindi ja Ki wa ühisnäitus

Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space
9.03.-7.04.2007
Kuraator Elnara Taidre

Labürinti võiks esile tuua kui erilist motiivi nii Tõnis Vindi kui Ki wa töödes, kuid lisaks võimaldab labürint kasutada ennast ka metafoorina, et kirjeldada ja iseloomustada nende kahe autori kunstipraktikaid tervikuna. Labürindi sümboolikat on uurinud või kasutanud oma töödes kontseptuaalsel tasandil ka teised Eesti kunstnikud (Kaljo Põllu, Peeter Maria Laurits), ent Tõnis Vindi ja Ki wa ühendamise põhjuseks oli mõlema (kunsti)tegevuse kõikehaarav interdistsiplinaarsus. Tõnis Vindi graafikas läbimängitud märgiteooria ning Ki wa tekstide, helikunsti ja totaalse keskkonna idee kokkuviimine lubaks luua veelgi täiuslikuma sünteesi. Labürindi kontseptsiooni esiletoomisega üritab näitus pakkuda tõlgendust mitmekülgsele kunstiproduktsioonile ning demonstreerida selle sisemise loogika järjekindlust.

„Igavese tagasituleku” mõiste lähtub siin mitte niivõrd Friedrich Nietzsche elufilosoofiast kui Mircea Eliade teooriast, mis keskendub erinevatele mütoloogilistele süsteemidele omasele universaalsele motiivile. Viimaseks on ettekujutus ennemuistsest Kuldsest ajastust, selle nostalgiline ihalemine ja veendumus, et mütoloogilise reaalsuse tsüklilisuses on võimalik algse õnnistatud aja uus saabumine: Arkaadia või kaotatud Paradiisi tagasi-igatsus, kuninga Arthuri või eesti kontekstis Kalevi(poja) tagasituleku ootused. Labürindi kujund haakub selle kontseptsiooniga väga hästi kuna liikumine selle keskpunkti poole sümboliseerib samuti tagasitulekut alguse juurde.

Ennemuistset ideaalset aega on võimalik saada ajutiselt tagasi läbi teatud rituaalsete toimingute, mille põhiline mehhanism on sakraalse esiaja taastamine: tunnetamine ja selle reaalne läbielamine. Ki wa labürintides on nii apelleerimist postmodernistlikule teadmiste metafoorsele käsitlusele kui ka vahetu, isikliku rituaali elemente ja omailma retoorikat. Seevastu jäävad Tõnis Vindi märgiteooriale baseeruvad tööd mitte niivõrd hüpoteetilisteks, vaid tõsiselt uurimuslikeks, tema eesmärk pole illusoorne ja ajutine tagasitulek, vaid reaalne rekonstruktsioon. Mängulisem on ta labürinte kujutav sari, mis ühendab hiina numeroloogilisi printsiipe ja intuitiivseid lahendusi. Neis kahes meetodis on üsna palju ühist ning nad täiendavad teatud viisil teineteist, luues uusi ristumiskohti hargnevate tähenduste labürindis.

Näitust toetavad Tartu Linnavalitsus ja Tartu Kunstimuuseum.
Pressiteate koostas Elnara Taidre


Tere tulemast Tartusse!
------------------------

Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space
Lutsu raamatukogu kelder
Kompanii 3/5, Tartu
E-R 12-18, L 12-16
www.moskva80.com
Pildistas Indrek Grigor

Voldi lahti / Unfold

reede, märts 16, 2007

Intervjuu Vaala 2007. aasta kunstipreemia laureaadi Tanja Muravskajaga


Kas sa olid eeldanud, et võiksid saada selle preemia, või konkurents tundus sulle liiga suur?

Ei, auhinna saamine oli minu jaoks suureks üllatuseks – peaaegu sama tunne, kui võita Oscari. Sain positiivse impulsi järgmiseks pooleks aastaks.

Kas see oli su esimene preemia või oled ka varem pälvinud auhindu?

See oli esimene kunstipreemia; seni olen saanud auhindu näiteks ajakirjanduse, reklaam- ja moefoto alal.

Kasseli Documenta, kuhu sa saad sõita, keskendub dokumendile kui kunsti objektile ja -teosele. Hetkel on Tartus Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space`is just avatud Kiwa kuraatorinäitus “Tekstist masinani”, kus on väljas ka sinu projektiga seotud dokumendid.

Jah, minu eksponaatideks on mitteametlikud lepingud modellidega, kes poseerisid mulle projekti “Man`s play” jaoks: kokkulepe, et mul on lubatud kasutada tehtud fotod kunstinäitusel, kui tahaksin neid kasutada teistel eesmärkidel, pean seda modellidega eelnevalt kooskõlastama. Ma ei tahtnud käia notari juures, nagu see oleks vajalik näiteks moefoto puhul, sest modellideks olid mu sõbrad ja head tuttavad. Olen otsustanud, et nii minu kui ka modellide turvatundeks on piisav, kui inimene teeb ise lepingut – kirjutab ise oma käega ja oma sõnadega.

Olen tegelenud põhiliselt traditsioonilise fotoga, see (“Aktifotod I-V”, kuraator Kiwa) projekt on üsna ebatavaline minu jaoks. See oleks nagu minu fotoprojekti teine külg, kuna samas minu silmis ei eksisteeri need tekstid ilma fotodeta. Mina käsitlen neid tekste ja pilte kui tervikut, kuid näitusel selgus, et vaatajatel meeldis lihtsalt lugeda lepinguid. Võib-olla neid intrigeeris teatud tundmatus, nad üritasid käekirja ja kirjutamise maneeri järgi kujutada ette, kuidas võiksid välja näha minu modellid. Fenomenoloogiliselt see on päris põnev.

Kuidas juhtus, et need lepingud sattusid näitusele? Kas sa tahaksid teha veel midagi sarnast?

Rääkisime Kiwaga minu töödest, näitasin talle “Man`s Play” projektiga seotud fotod ja ka need dokumendid. Modellidega suhtlemise probleem, suhete fikseerimise ja dokumendi teema on mind huvitanud kogu aeg. Kuna kommertslikus moefotos on modelli ja fotograafi suhted väga täpselt reglementeeritud, polnud minu jaoks kunagi küsimuseks, millised peaksid olema fotograafi ja modelli suhted kunstiprojekti raames. Olen üleviinud moefotos saanud kogemust teisse valdkonda, vormistades omal viisil lepinguid. Ma ei tahtnud ehmatada inimesi ametlike paberit, vaid pakkusin sellisel intiimsel viisil fikseerida teatud omavahelist lubadust. Mulle tundus, et see on oluline, ning kui näitasin neid dokumente Kiwale, ta oli suures vaimustuses.

Mingit uut projekti ma sellel alal hetkel ei näe. Jätkan küll fikseerima oma suhteid modellidega, oma uues projektis kasutan juba veidi “kaasajastatud” lepingu vormi. Projekti dokumentaalne vorm, mis jääb näituse telgitagusesse, on olemas ja see on oluline minu jaoks, suhtun sellesse väga tõsiselt. See on minu arhiiv, mida kogun ja hoian.

Olen varem keskendunud ainult fotole, alles õppides magistratuuris hakkasin katsetama teiste lähenemisviisidega, nägema oma võimalusi laiemalt. Esimeseks kogemuseks sai plakatiprojekt “Jumal” Pärnu Rael Arteli galerii jaoks.

Millist suunda või teemat sa pead “enda omaks”?

Portree. Ma vaatan inimest. Mulle tundub, et iga minu projekt räägib inimesest, vaadeldes teda erinevate nurkade alt, tuues esile uued momendid – kord psühholoogilised, kord puhtalt välised, füüsilised, kuid see on alati inimese käsitlus. Fotograafia on minu jaoks viis läheneda inimesele – teha seda visuaalselt fikseeritud kujutise kaudu.

Oled tegelenud lavastusfoto ja kontseptuaalse portreega, sinu “Austreid” võiks tinglikult nimetada vaikeluks. Mille poolest on need žanrid huvitavad?

Arvan, et portree on minu jaoks ammendamatu teema, äärmiselt põnev uurimisvaldkond. Algul olen vaadanud alasti naist ja fantaseerinud, kuidas teda oleks võinud vaadata mees: see on hetk, kui portree teema võtab alguse minu jaoks. Seejärel, Londonis, olen vaadanud inimest hoopis teisiti, kui antropoloogilist objekti. Ma otsisin rassitunnuseid, uurisin nina ja silmade kuju jne. Neiud helesinistest kleitides viimases projektis on minu jaoks taas portree uus aspekt. Oma järgmist projekti, kus alasti noored inimesed poseerivad lippudega, käsitlen samuti kui omapärast portreede sarja.

“Austrid” olid mõned mõttes erand, mis sai teoks mingil määral mu hirmu tõttu. Olen simuleerinud päris inimese organite fotografeerimist. See on küll natüürmort, kuid eesmärgiks on see, et karpide peale vaadates mõtled ikka teise asja peale.

Kes on su lemmikud (kaasaegsetest) fotograafide või kunstnike seas? Kas on selliseid, kes oli sinu jaoks ka eeskujuks?

Olen alustanud fotograafina ajakirjanduses, tol ajal olid minu ideaalideks fotoreporterid, kes pildistasid rokk-bände nagu Annie Leibowitz. Kümme aastat tagasi kõik imetlesid Helmut Newtoni aktifotosid ajakirjades. Perioodil, kui tegelesin rohkem moefotoga, olin vaimustuses Nick Knightist, pean teda parimaks siiamaani, ta on kahtlemata novaator.

Rineke Dijkstra

Wolfgang Tillmans

Juergen Teller

Thomas Struth

Nan Goldin, Larry Clark

Sophie Calle

Hannah Starkey

Philip-Lorca diCorcia

Richard Avedon, Nadar

Irving Penn

EKA-s hakkasin uurima hoopis teistsuguseid fotograafe. Käisin sel sügisel Pariisis fotonäitustel: mulle meeldib noor hollandi fotopõlvkond, kes pildistab inimest täiesti kordumatul viisil – väga õrnalt, intiimselt, väga tähelepanelikult. Carla van de Puttelaar, Hellen van Meene, Aimee Hoving.

Kas sul on lemmikud autorid – kunstiteoreetikud, filosoofid, kellele oled toetunud oma tööde tegemises?

Kahtlemata õppemiinimum “Barthes, Burgin, Sontag, etc” peaks olema läbitud. Koolis olen BBS, käisin Tartus kuulamas vana teoreetikut Jan Jaffrey`d. Mulle olid lähedased mõned Susan Sontagi käsitlused, kuid neist oleks vaja edasi minna. Ka David Bate, kes õpetas meil, oli üsna huvitav. Kuid kõik see toimus pigem õppimise etapil ning ei olnud minu jaoks materjaliks, millest oleksin lähtunud või aktiivselt kasutanud ka edaspidi.

Kas saaksid nimetada veel mõned faktorid, mis on sind mõjutanud kunstnikuna?

Reisid. Ma arvan, et välismaal viibimise kogemus on oluline: see harib, inspireerib. Olen juba maininud Pariisi reisi ja Paris Photo`d. Olen väga palju käinud näitustel ka ajal, kui õppisin Londonis, Eestis on sellise mastaabiga fotonäitused kahjuks haruldus. On ilmselt klišee öelda niimoodi, kuid ma tõesti tulin Londonist teise inimesena.

Eestis oled näidanud oma töid Tallinas, Tartus ja Pärnus. Kas oled võtnud osa ka mõnest välismaal toimunud projektist?

Eelmisel aastal osalesin Rael Arteli projektis Poolas, see oli grupinäitus “Estonian Video Art”, mis käsitles eesti identiteeti. Selle projekti raames oli tehtud neli esimest foto “Lippude” sarjast. Alustasin kaugelt – Lauluväljakust ja rahvussümbolite demonstreerimisest, kuid lõpuks tulin tagasi oma teema, inimese juurde, kasutades taas alasti modelli. Praegu näeb see üsna lihtne välja: alasti inimene, nagu ka minu esimesel näitusel, seekord kunstnik, ja eesti lipp. Tahtsin olla lihtne, mitte pealetükkiv, mänguline, kuid samas vihjata ka rahvuskangelase kujundile.

See lipu esile toomise ja sümboli demonstreerimise viis võib tunduda isegi glamuurseks; mina lähtusin akadeemilisest retoorikast – alasti modell, draperii, valge stuudiotaust. Mäletan, kuidas ise joonistasin akte. Modellideks olen valinud noori kunstnikke, kelle tööd tundusid mulle olulised. See on “rääkiv intelligents”, kes väljendab oma tööde kaudu arvamust erinevatel, sh sotsiaalsetel teemadel. Noored nad on sellepärast, et ka Eesti Vabariik on noor – see noorus on sümboolne.

Kas saaksid rääkida oma lähiaja plaanidest – milline on järgmine näitus või projekt, kas hakkad kaitsma magistritööd sellel aastal, kuidas oled rahul õppejõu rolliga?

29. märtsil avan Linnagaleriis “Lippude” sarja; 5. septembril on näituse avamine Hobusepea galeriis, sellest ma ei tahaks veel rääkida. Vaheajal teen lavastusfotode seeria “Expectations”, taaskord inimestega, Euroopa Liidu projekti raames, mida korraldab Saksa Kultuuri Instituut. Seoses Vaala preemiaga pean järgmisel aastal tegema ka isikunäitust Vaalas.

Magistritööga loodan valmis saada sügissemestri jooksul. Algul olen mõelnud, et magistriprojekt oleks võinud saada “Lippudest”, kuid praegu arvan, et selleks saaks areneda Hobusepea projekt. Kõik sõltub sellest, kumb osutub huvitavamaks teoreetilise osa kirjutamise vaatenurgas.

Olen õpetanud Tallinna Ülikoolis, minu grupis oli 94 tudengid reklaami ja imagoloogia osakonnast – algul oli rakse, kuid lõpuks kõik olid väga rahul. EKA-s hakkan juhendama peale moefotot moeosakonna lõpetajatele stuudioprojekti kursust fototudengitele, mis keskendub portree tegemisele, see saab kindlasti väga tore olla.

Küsis Elnara

Voldi lahti / Unfold

kolmapäev, märts 14, 2007

Portretist Johannes Saal

Alljärgneva, Johannes Saali isikunäitusest inspireeritud ettekandega esines kunstniku monograafilise kataloogi “Johannes Saal. Elu metamorfoosid” esitlusel 09.03.2007 Tartu Kunstimuuseumi Viltuses majas Indrek Grigor.


Püüdes vaadelda kunstniku loomingut kui tervikut, on kõige esmasemaks ja olulisemaks küsimuseks, mis on see küsimus, millele kunstnik oma töödes püüab vastata. Mis on kunstniku nö. pealisülesandeks. Paraku ei saa me vastust sellele küsimusele mitte kuskilt mujalt, kui neist samadest töödest, mida me selle vastuse kaudu analüüsida tahaksime.

Visates kasvõi põgusa pilgu Saali loomingule torkab kohe silma arvukas, läbi aastate kulgev autoportreede sari, mida ühendab väike formaat ja identne kompositsioon.Kahel juhul on kunstnik oma näo asemel kujutanud kätt („Käsi” 1945), mis, korrates portreid nii mõõtmeilt kui kompositsioonilt, on kahtlemata samane autoportreega. Kujundliku irooniana on kunstnik ühe käe tagumisele küljele maalinud oma paleti (1945).
Siit võib teha väikese kõrvalepõike Saali ühe kuulsaima maali “Juhan Liivi portree” (1946) juurde, kus näeme nii vormilt kui formaadilt väga sarnaseid käsi.


Pikalt varrukaist välja ulatuvad sinakashallid ja kõhnad käed tungivad ühtlasest tumedast taustast tugevalt esile, moodustades nii pildi pildis. Maalilt ei puudu ka kirjaniku palett, laual lebava paberi, sule ja tindipoti näol. Kui võtta veel arvesse Saali kiindumust Liivi, keda ta nimetab oma hingesugulaseks, siis võib kõhkluseta väita, et Juhan Liivi portree on samavõrd Johannes Saali autoportree.

Teise autoportreelise jada moodustavad grotesksed figuraalsed kompositsioonid, mis algavad suurejoonelise, hullumajas kogetu ajel sündinud õlimaaliga “Värdjas” (1949), kus Saal kujutab end imestust ja nalja külvava nürisünnitusena, keda terve konsiilium uurib ja otsese mõttes puurib. Siia ilma mitte kuuluva inimlikele mõõdupuudele hoomamatu ebardliku atraktsiooni teemat arendab Saal edasi aga ennekõike joonistustes („Sõjaväe komisjonis” 1952).Teema lahenduseks on kunstniku elu lõpuperioodil sündinud “Peletis” (1962), millele Saal on lisanud kommentaari: „No mis ta peab tegema? Ta on maailma loodud ja tahab ka elada.
Siit võiks teha järelduse, et Saali loomingu läbivaks motiiviks on palve ´laske mul ometi olla`. See oleks aga siiski liiga lihtne ja ennatlik lahen
dus.

Lisaks otseselt autoportreelistele töödele on Saali loomingus domineerival kohal figuraalsed kompositsioonid. Tooksin nende seas esile kaks vastandlikku teemaarendust: maaelu vs. suurlinn.Figuuride längus ja väsinud
hoiaku ning langetatud pea poolest on tööd sarnased, küll aga on väga erinevad figuuride taustad. Viglamehe („Viglamees” 1959) taustaks on “igav liiv ja tühi väli”, samas kui poodud raamatupidaja (“Metropol” 1950-51) kõlgub elust pulbitseva suurlinna foonil.
Sarnase opositsiooni leiame ka teiste Saali meeli köitnud teemaarenduste sees. Nii vastanduvad väga intiimsed ja soojad, armastusest kantud abikaasaportreed („Abikaasa portree” 1945) Saali ideaalnaise otsinguile, keda kunstnik kujutleb suurilmaliku vambina („Suitsetaja” 1950-54). Kusjuures siin tekib vastandus ka tehnika tasandil: maal vs. kollaaž.


Mis aga kõige olulisem, me leiame sama opositsiooni ka Saali enesekujutistes, kus ühel pool on hirmul värdjas, teiselpool aga hullumeelne pianist, kelle peast purskub kogu maailma õudus (“Elu metamorfoosid” 1953).
Mis see ekskurss meile siis nüüd andis? Esmalt võib väita, et mida iganes Saal oma maalidel ka ei kujuta, ennekõike on see autoportreeline. Siit tulenevalt väidan ma teiseks, et fraas „No mis ta peab tegema? Ta on maailma loodud ja tahab ka elada.” joonistusel “Peletis”, ei ole sugugi juhuslikult, vaid teadlikult umbisikuline. Tähistades asjaolu, et Saal vaatles end ka ise kui objekti. Ning küsimus objekti Johannes Saal olemuse järgi ongi kogu tema loomingut läbivaks juhtmõtteks. Ma ei väida justkui Saal oleks eluaeg maalinud vaid autoportreid, küll aga, et ta tegeles oma loomingus läbivalt Johannes Saali portreteerimisega.Johannes Saali isikunäitus „Elu metamorfoosid” TKM-i Viltuses majas jääb avatuks kuni 25. märtsini.


(Reprod pildistas Ennistuskoda Kanut)

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, märts 12, 2007

TÕDE JA ÕGIUS

Heidsin teisal Raeli Tartu galeriis hiljuti suletud Kiwa kuraatori projektile “Tekstist Masinani” ette liigset ülevaatlikust ja keskse probleemi puudumist, mis tegi näitusest kui tervikust kirjutamise üsna keeruliseks, kuivõrd see ei olnud ka mitte mingit pidi ülevaade, vaid lihtsalt valik tekstiga mängivaid kunstiteoseid. Samas tuleb aga möönda, et tööde kvaliteet üksikult, on nii kõrge, et nad väärivad pea kõik eraldi artiklit. Seetõttu keskendungi alljärgnevalt vaid Toomas Thetloffi installatsioonile “Tõde ja Õgius”, mis käsitleb siinkirjutajat keele ja kunsti suhte juures kõige enam intrigeerivat keele normeerituse ja kunsti normituse teemat.

Suhteliselt lihtsa installatsiooni moodustavad neli raamatut: Karistusseadustik, “Tõde ja Õgius I”, “Tõde ja Õgius V” ning Õigekeelsussõnaraamat. Esmalt on selge, et I ja V on vaid piirid, mis tähistavad kogu tsüklit. Nimelt on kunstnik võtnud ette monumentaalse töö ja otsustanud uuesti köita Tammsaare “Tõe ja Õiguse”. Tekib loomulikult küsimus, milleks selline vaev? Valgust asjale heidavadki uusköiteid saatvad väljaanded. Karistusseadustik tundub esmapilgul, meenutades Pearu ja Andrese kohtuskäike, koomilise komponendina, et mitte öelda igava naljana. Samas aga viitab see juriidilise õiguse ja moraalse õigluse lepitamatule vastuolule, mida meile koolis just selle tellisega pähe taoti, tähistades nõnda hariduse traumat, mille kohaselt kirjandus on justkui tegelikkuse ekvivalent, või vähemalt veatu peegeldus, mida võib vabalt ka ümberpöörata, ehk siis vaadelda elu kui kirjanduse peegeldust. Mõelge kasvõi hariduse ühe olulisima etapi, gümnaasiumi lõpetamiseks kohutusliku kirjandi teemadele, ning selle eksami faktiga kirjalikule arutlusele kui sellisele omistatavale tähendusele. Siiani tunduvad nö. kunstidoktorid kuidagi kahtlastena, tõsine teadlane ikka KIRJUTAB dissertatsiooni (ja ega kunstidoktorgi sellest pääse). Sõna on tegelikkus ja tõde.

Karistusseadustikust oluliselt võimsam funktsioo
n on ÕS-il. Kui seaduse seisukohast on lubatud see mis pole keelatud, siis ÕS koondab eneses kõike seda mis on lubatud. ÕS sisaldab kogu tõde, kõik muu on vale. Nii omandab ka Karistusseadustik uue, üleastujat ähvardava tähenduse. Installatsiooni jõukese ei asetsegi seega mitte uusköiteil, vaid ÕS-il, mis määrab kõigi ja kõige sisu. Alles siis, kui olete õppinud õigesti rääkima, lugema, kirjutama, olete täisväärtuslik. Samas ei eelda keegi, et te peaksite valdama perfektselt akadeemilise joonistamise printsiipe. Keel on absoluutne norm kõigile ja kõigele. Nagu raha, nii on ka keel kõige ekvivalent. Kunsti hind selgub oksjonil, väärtus aga kirjutises, ühel juhul pakutakse summasi teisel juhul retoorilisi vorme. Kusjuures sõna, kuigi ka sellele on rahaline ekvivalent olemas, on rohkem väärt kui raha, sest mida parem on sõna seda suurem on summa. Võib küll juhtuda ka vastupidi, aga igal juhul on alguses sõna.

Oma uusköite kaanel eirab Thetloff ÕS-i norme kuni pärisnimeni. Jumalana korraldab ta tähed universumi mustas eetris ümber, vabastades sellega kogu raamatu, interpretatsiooni kaanonist ja lugeja tegelikkusest. Lugeja on lõpuks ometi surnud ja Tammsaare saab rahus surematust nautida, sest tema suurteos on viimaks saavutanud ise väärtuse. Sõnast on saanud teos, mille kohta võib küll taas palju sõnu kirjutada, aga teose sõnad jäävad ikka teoseks.

Kellele ülaltoodud arutlused veenvad ei tundunud, võib proovida ka pisut radikaalsemat lähenemist, võtta seinalt kõrvaklapid keelekõrva kinnikatmise
ks ja ÕS-i põlema panna. Küll siis näed…


Indrek Grigor


Voldi lahti / Unfold