esmaspäev, jaanuar 31, 2011

Ununenud märkmeid ühest möödunud aasta maalinäitusest

August Künnapu maalinäitus “Arhitektid ja pärismaalased” Parikase majas 2.–19. november 2010. Kujundaja Urmas Luure.

Näitusevaade

August Künnapu näitus on olnud huvipakkuv mitmel põhjusel. Muuhulgas tähistas see kesklinna uue – kas ajutise või püsiva, näitab aeg – galerii tekkimist, mille ruumi iseloom pärineb ajaloolisest eluruumist ning erineb nii valge kuubi kui kultuuritehase esteetikast. Künnapu elavad, avatud maalid haakusid selle keskkonnaga väga hästi, tuues esile selle soojuse ja inimlikkuse. Kirjutab Elnara Taidre.

Seejuures ei jäänud väljapanek liiga koduseks/kodukootuks, vaid püsis professionaalsete eesmärkide juures. Näituse kujunduses on arvestatud vana maja ruumide kontekstiga, luues hea kohaspetsiifilise ekspositsiooni. Eriti hästi mängisid välja vanadele ustele maalitud tööd: need paigutatigi uste kohale, pakkudes mängulist paralleeli arusaamale maalist kui “aknast maailma”. Antud juhul on maal ukseks kunstimaailma, mis justkui kutsub siseneda. Samas, vaatamata väljapaneku visuaalsele terviklikkusele, mis peaks justkui viitama ka sisulise osa homogeensusele, jäi viimane üsna mitmeplaaniliseks. “Neutraalsete”, puhtmaalilis-ruumiliste probleemide kõrval kerkisid ka poliitilis-ideoloogilised küsimused, millele ei pruugi ühetähenduslikku vastust leida.

Näitusevaateid

Vaatamata sellele, et Künnapu kahe maalisarja tegelased – arhitektid ja pärismaalased – kuuluvad täiesti erinevatesse maailmadesse ja hierarhiatesse, on kunstniku taotluseks olnud käsitleda neid võrdsetena – erinevate, kui võrdselt tähtsate kultuuride esindajatena. Põhiliseks vahendiks oli siin Künnapule omane maalikäsitlus: naivistlik, kartmatult eredaid värve kaasav kujutamisviis tekitas isegi küsimuse, kumba kahest grupist on näidatud eksootilisemana. Kas aborigeenid, kelle näomaalingud ja värvikad aksessuaarid on Lääne vaataja jaoks üsna ootuspärased, või hoopis arhitektid, kes justkui peaksid – vastandina kunstnikele – olema tõsised väljapeetud tegijad, mitte ekstsentrilisevõitu karakterid?

Konstantin Melnikov. 2002

Hans Scharoun. 2002

Oleks huvitav teada, mida arvaks selle näituse kohta mõni postkolonialistliku visuaalkultuuri uurija – kahe maalisarja koosluses on üsna palju erinevaid tähenduskihte, muuhulgas see, kuidas me tajume “teisi” (kultuure). Seejuures “teised” on siin nii arhitektid kui pärismaalased – esimesed pärinevad Esimesest maailmast (või on vähemalt seal läbi löönud), teised aga Kolmandast. Eesti kunstnik kuulub aga kuhugi vahepealsesse tsooni, postsovjetlikku Teisse maailma. Ta kujutab nii Lääne arhitekte kui Aafrika traditsioonilise kultuuri esindajaid fotode järgi, üritades luua kontakt “modelliga” kellegi teise vahendatud dokumendi järgi.

Nuubialane. 2010

Siinkohal kerkibki probleem, mis teeb kunstniku püstitatud eesmärgi keeruliseks: Lääne arhitektidest on tehtud portreefotod, mis keskenduvad inimesele ja tema isikule, aafriklaste fotod kujutavad aga endast poolsajandit tagasi kogutud etnograafilist materjali. Kuna pärismaalaste fotojäädvustuste autoriks on Leni Riefenstahl, toob see tõik sisse kolonialistliku pilgu – ja Susan Sontagi sõnul lausa fašistliku esteetika – probleemi. Individuaalsuse probleemi rõhutavad ka tööde pealkirjad: me tunneme arhitektide nimesid, samas kui aafriklastest modellid jäävad meie jaoks anonüümseteks, “üheks paljudest” Nuubija piirkonna elanikest.

Nuubia härra. 2010

August Künnapu alustas 1990. aastatel juba tol hetkel endale tähelepanu tõmmanud maalimismaneeris, mida üldjoontes kasutab tänaseni – jõuline nii värvide kui maalimismaneeri poolest, naivistlik, kuid hästi balansseeritud, ühteaegu nii dekoratiivne kui psühholoogiline. Tema portreed inimestest ja loomadest on empaatilised ja väljendusrikkad, kujutatava objekti valik – põhimõtteliselt demokraatlik. Künnapu töötab reeglina sarjade formaadis, mis võimaldab keskenduda ühele teemale; teemade valik on väga lai – sõbrad ja tuttavad, perekond, muusikud ja sportlased, vana ja kaasaegne arhitektuur jne. Oma maalide kaudu kunstnik justkui uurib ja avastab maailma, pannes eri kildudest kokku oma maailmapilti.

Nuubia nooruk

Pärast diskussiooni maali surma teemadel eelmise sajandi lõpul on Künnapu lähenemine tagasitulek maali juurde, mõnes mõttes uusmodernistlik käsitlus, mis rõhutab oma meediumi omapära. Pärismaalaste sari, aga ka maskidele pühendatud näitus eelmise aasta kevadel Art Depoo galeriis toob esile kunstniku huvi teema vastu, mis on olnud modernistliku maali oluliseks inspiratsiooni allikaks umbes sada aastat tagasi. Ka kubistid, nende hulgas Picasso tundsid huvi traditsioonilise kultuuri vastu: Aafrika maskide ja skulptuuride esteetika sai uue kunsti keele üheks aluselemendiks. Künnapu pärismaalastele pühendatud sari on mõnes mõttes tagasitulek juurte juurde – etnograafiliste ja antropoloogiliste objektide maailma modernistliku maali sajandipikkuse kogemuse vaatepunktist. Kunstnik sooritab seda talle omase empaatiaga, justkui soovides oma heatahtlikkusega ületada representatsiooni ideoloogilisi vastuolusid.

Näitusevaade

Voldi lahti / Unfold

kolmapäev, jaanuar 26, 2011

EKKMi teooriaklubi esimene salvestusKõigepealt meeldetuletuseks EKKMi pressiteade, seejärel mõned kommentaarid esimese salvestuse kohta ning lisaks veel pilte-sotsiaalset kroonikat (kohal käis Maarin Mürk):

Alustab EKKMi Teooriaklubi

esimeses vestlusringis osalevad: Minna Hint, Marge Monko, Taavi Talve
Küsimusi esitab: Airi Triisberg
...
Käesoleval KOLMAPÄEVAL, 26 jaanuaril kell 19.00 alustab tegevust EKKMi Teooriaklubi. Teooriaklubi on telesaatelaadne platvorm, kus aktuaalseid kunstiteoreetilisi ja kunstipoliitilisi ning kunsti sotsiaalseid probleeme käsitletakse talkshow formaadis, mis tehakse hiljemalt nädala jooksul peale salvestust kõigile kättesaadavaks EKKMi kodulehe www.ekkm-came.blogspot.com vahendusel.

Esimese viie saate keskmes on eelmise aasta jooksul kunstnikkonna hulgas lahvatanud diskussioonid kunstitöötajate töötingimuste, sotsiaalsete garantiide ja organiseerumismudelite teemal. Vestlusringid lähtuvad nende diskussioonide käigus sõnastatud probleemidest, püüdes temaatikat avada laiemale avalikkusele ning kaasata loometöötajate prekaarset olukorda puudutavasse debatti lisaks kunstipraktikutele ka erinevate valdkondade loomeliitusid, ametühinguid ja poliitilist eliiti.
Kaasaegne kunst keskendub sageli sotsiaalse ebavõrdsuse ja ühiskondlike võimusuhete analüüsimisele, kuid kunstiteoste loomise ja eksponeerimisega seotud majanduslikud aspektid on harva avaliku diskussiooni objektiks.

EKKMi teooriaklubi esimene vestlusring keskendub kunstiväljal valitsevatele materiaalsetele tingimustele, kaardistades olukorda kunstniku vaatenurgast. Millised on kunstnike töötingimused? Mil määral põhineb kaasaegse kunsti valdkond tasustamata tööjõu ekspluateerimisel? Milline näeb välja kunstniku tööpäev? Kuidas kujutavad kunstitöötajad ette head elu?

Jaanuari lõpus ja veebruaris toimub EKKMi baaris kolmapäeviti kokku 5 vestlust. Kõik salvestused on avalikud, kuid kuna kohtade arv EKKMi klubis on piiratud, tuleb end osalemiseks eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks saatke e-mail aadressil: anders@kunstihoone.ee NB! palume külalistel mitte hilineda, hilinejaid salvestusele ei lasta

Lugupidamisega,
Teoorikalubi team

Autor ja saatejuht: Airi Triisberg
režii, kaamera, heli, montaaž: Reimo Võsa-Tangsoo & Indrek Köster
graafiline disain: Indrek Köster
produtsent: Anders Härm

Stuudiokujunduses on kasutatud Marge Monko fotot ”Ma ei söö lilli”, 2009 594 × 841 mm, värvifoto/ C-type print ja Kai Kaljo fotoinstallatsiooni ”Mida rohkem ma töötan seda vaesem ma olen”, 2006 25 fotot 360 x 270 mm.


-----------------------------------------------------------

Kõik tõsi. Vestluseks olid üles rivistunud MHint, TTalve ja MMonko; neid küsitles ja modereeris ATriisberg, uksed pandi täpselt kell 7 lukku, kaamerad surisesid ning AHärm istus, klapid peas ning keeras nuppe. Umbes tunni aja pärast keerati uksed jälle lahti ning esimene salvestus oligi pidulikult lõppenud.

Paar kommentaari:
- Teooriaklubiks asja nimetada on võibolla liig. Vähemalt tänane salvestus oli puhtalt telesaade-vestlussaade, kus erilist teooriat kuskilt ei paistnud (va saatejuhi sissejuhatuseks tehtud viide Marxi töötajate-küsitlusele, mille juurde hiljem enam tagasi ei pöördutud. Ja MLaimre üritas avatud küsimuste voorus nõuda asjadele teoreetilisemat lähenemist (kui ma nüüd õieti aru sain, vähemalt mainis ta mitu korda sõna "teooria"), aga siis oli juba liiga hilja). Õigem oleks vähemalt esimest viit saadet, mida juhib ATriisberg, nimetada näiteks Kunstitöötajate Klubiks - teemadering tõukub ja on otseselt seotud ca aasta koos käinud rakukesega, mis on püüdnud kergitada arutelu kunsti kui töö teemadel. "Klubi" oleks nüüd natuke konkreetsema ülesehitusega jätk kunstitöötajate küsimustes kokkusaamistele, mida ühtlasi ka salvestatakse. Kunstitöötajate Klubiks ümbernimetamine ei välistaks muidugi võimalust kaasta ka mõni teooria/teoreetilisem lähenemine, aga praegu on Teooriaklubi lihtsalt sellisena mõnevõrra eksitav.

- (Telesaate) formaadist.

Kõigepealt tuleb öelda, et muidugi ma saan aru, et see oli esimene kord jne.

On huvitav, et isegi olles nö omade keskel, siis valitud formaat - mängime telesaadet - annab vestlusele teatud tooni ette. Vestlus tundus kammitsetum ja alalhoidlikum kui sellises intiimses atmosfääris võinuks oodata. Meediumitundlikus tegi ettevaatlikuks, kuigi võinuks eeldada, et nii põletavate küsimuste puhul on arutelu või küsimustele vastamine isiklikum/poleemilisem/aktiivsem/kirglikum vms. Mulle tundus, et päris mitmed küsimused oleksid võinud olla enne salvestust kodutööna ära küsitud-vastatud ning lihtsalt infona näiteks seinale projetseeritud (a la mitmel näitusel eelmisel aastal osalesid, viimase näituse kulu-tuluarvestus, mitmel juhul oma näitusepraktikas oled saanud endale töötasu, kui palju kulub aega päevatööle vrs kunstipraktikale jne). Loomulikult on samuti märgiline, kui ettevaatlikke vastuseid neile küsimustele anti, kuidas saatejuht pidi kohati vastuseid kangutama ning kuidas mingit väga konkreetset isiklikku infot väga ei tulnudki (jah, ma ootasin isiklikku infot, natuke "paljastusi" tulude-kulude kohta, kuna osalevad kunstnikud olid kutsutud justnimelt case studydena).
Mis näiteks täna ei tulnud kuigi palju jutuks (näitustel osalemise/tegemise tasustamise ja stipendiumite kõrval), olid näiteks enesetäiendusvõimalused - kui palju on olnud võimalik olla residentuurides, külastada Kulka toetusel näituseid jms, mis oleks natuke tekitanud rubriiki "uudiseid positiivse poole pealt".

- Mida teha kogu selle masendava olukorra juures? Ehk nagu saatejuht lõpuks küsis: millised oleksid teile meeldivad töötingimused? Välja käidi kaks varianti: MMonko pooldas pikemaajalisi stipendiumeid (näiteks kaks aastat) ja MHint näitustega kaasnevaid töötasusid, nt kaheks kuuks enne näitust. Pikaajaliste stipendiumite süsteemist on Kunstitöötajate initsiatiivgrupis päris palju räägitud, samas ei oleks ka see lahendus puhas taevamanna - tulles näiteks kaheks aastaks töölt ära, näriks mind hirm tuleviku ees ilmselt juba esimese aasta lõpus. Mis siis kui sa ei suuda end selle priviligeeritud aja jooksul piisavalt üles töötada? Pealegi suudaks Eesti kunsti rahastus heal juhul pikaajalisi stipendiumeid välja pakkuda ainult mõned ja need saaksid tõenäoliselt juba etableerunud kunstnikud, kes ehk ka muidu hakkama saaksid. Võibolla oleks lahendus mitmekesisemalt struktureeritud pikaajalised stipendiumid - nt kunstitudengitele, emerging kunstnikele ja mid-career kunstnikele eraldi? Kogu kunstitöötajate teemaga ongi küsimus ka näiteks mida üldse nõuda, mida tahta? Kuidas tagada see, et kui praegu suudetaks mingi energia kokku võtta ja sünergiline laine tekitada - et ei küsitaks pealtnäha õigeid asju, mis pikemas perspektiivis oleksid aga lühinägelikud ja toodaksid olemasolevat vildakat asjade korraldust kerge nihkega, aga siiki praktiliselt muutumatult edasi?
Selles mõttes tundus mulle MHindi näituste kaudu tasustamise süsteem päris mõistlik - üks esmaseid asju, mida Eesti kunstirahastuses ümbervaadata tuleks, oleks nagunii kogu galeriisüsteemi ja näitusepraktikate rahastamine.Järgmiselt saatelt ootakski võibolla rohkem tempokust ja rohkem infot. See esimene saade oleks aga hea näidata eelkõige kunstimaailmast väljaspoole. Nagu ATriisberg lõpuks mainis, siis olles viimase aasta jooksul vestelnud erinevate loomevaldkondade esindajatega loomingust kui tööst, tuleb tal alalõpmata vastata üllatunud küsimustele, et mismõttes kunstnik ei saagi peaaegu kunagi oma töö eest tasu, hea kui nulli jääb. Ja MHindi näide, et ükski näitleja ei maksa peale, et ta saaks kuskil teatris mängida ning olles liikunud oma loominguliste huvidega hetkel rohkem filmi poole, siis eelarvete vahe nö kunsti-filmidega on pärisfilmidel ca 10 korda - kuna päris filmis saavad tasud kõik tegijad. Kas Eesti näitlejad, muusikud jt kultuurivaldkondade esindajad (rääkimata poliitikutest, avalikust võimust ja erasektorist) ei tea, kuidas siinses kunstimaailmas asjad on (kui teavad, siis vabandust muidugi)? Et kunst on siin põhimõtteliselt vaprate vastupidajate eksklusiivne hobi, millega tegeletakse päevatöö kõrvalt? Kui nad ei tea, aga nüüd teada saavad - kas tekib mingi solidaarsus? Et kui leitakse näiteks ERSOle kohe 5 miljonit, et kust see raha tuleb (kuuldavasti tuli kultuuripealinna projektide arvelt)? Ma
jah unistan solidaarsusest. I have a dream. Selline kollektiivne. Aga et see kõigepealt juhtuks ka kunstivälja enda sees, tulebki asjadest rääkida ja võimalikult avatult-avalikult. Jaksu EKKMile järgnevateks kolmapäevadeks!Kai Kaljo, krestomaatiliste tööde "Luuser" ja "Mida rohkem ma töötan, seda vaesemaks ma jään" autor.

Voldi lahti / Unfold

Artishoki ja AICA Eesti initseeritud kunstikriitika lugemisgrupp

Tere lugupeetavad,

Artishoki ja AICA Eesti initseeritud kunstikriitika lugemisgrupp toimub neljapäeval, 27. jaanuaril kell 18.00 MÄRZis (Olevimägi 7).

Lugemiseks esimene ümarlaud James Elkinsi koostatud kogumikust "The State of Art Criticism". Ümarlaual osalesid Guy Brett (London), Whitney Davis (University of California, Berkeley), James Elkins (University College Cork/School of the Art Institute of Chicago), Jean Fisher (Royal College of Art/Middlesex University), Boris Groys (ZKM, Karlsruhe), Timothy Emlyn Jones (Burren College of Art), Irit Rogoff (Goldsmith’s, London), Abigail Solomon-Godeau (University of California at Santa Barbara) ja Gemma Tipton (Dublin).

Märksõnadeks võiksid olla: kunstikriitika-kunstiajaloo-kureerimise omavahelised vahekorrad ja suhted, kunstikriitika õpetamine kunstikõrgkoolides/ülikoolides, hinnangust kunstikriitikas ning kunstikriitika erinevad praktikad. Tekst on päris pikk (52 lkd), nii et arutamist peaks jaguma - üldiselt võiks ehk keskenduda esimesele kahele teemale (tekstis kaks esimest alapeatükki nö).

Teksti saamiseks kirjutada
adrenaliina@gmail.com

Kohtumiseni MÄRZis!

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, jaanuar 24, 2011

Kino-glas ja kine-kunst: Kaarel Kurismaa PÖFFil

Valged tuvikesed. 1973. Von Krahlis. Foto A. Räim
Early bird gets the worm - väljapaneku kõige varasem töö esimeseks!


Viimase Pöffi põhiprogrammi (24.11.2010-05.12.2010) kuulus lisaks kinokunstile ka kohaliku kineetilise kunsti klassiku Kaarel Kurismaa teoste väljapanek Tallinna kõikides kinokohtades: Kumus, Sõpruses, Artises, Solarises, Coca-Cola Plazas, Kosmoses, Kinomajas ja Von Krahlis. A Kuna väljas oli töid ajavahemikust 1973-2010 B Kuna ennastsalgavat ülessättimistööd nõudev näitus vältas vaid kümme päeva C Kuna linnaruumi laiali puistatud väljapanekut läbis tore lolitalik kujundus. SIIS LIHTSALT Oleks patt mitte tuua tagantjärele teieni väikest fotoreportaaži. Pildistasid Stanislav Stepaško ja Annika Räim. Väljapaneku kujundas Mari Kurismaa. Näituse töögruppi kuulusid Tõnu Narro, Mihkel Lember, Andres Amos, Tuuli Aule ja Annika Räim. Korraldas Kumu kunstimuuseum.

NB! Veel kuni jaanuari lõpuni saab näha Kumu fuajees olevaid teoseid "Auruekspress", "Ridala teivasjaam" ja "Sinise valguse objekt"!

Inglite mäss. 2009. Von Krahlis. Foto A. Räim

12 kuud. 2003. Kosmoses. Foto A. Räim

Gertrud ja Heldur. 1995. Kinomajas. Foto A. Räim

Helisev roheline. 2008. Solarises. Foto S. Stepaško

Viikingraadio. 2003. Solarises. Foto S. Stepaško

Roheline alarm. 2010. Solarises. Foto S. Stepaško

Pürgimus. 1975. Eesti Kunstimuuseum. Kinos Artis. Foto S. Stepaško

Alma raudtee. 1997 ja Saturn. 2003. Solarises. Foto S. Stepaško

Äratuskell Amati. 2007. Solarises. Foto S. Stepaško

Öökull. 1983. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum. Kinos Sõprus. Foto S. Stepaško


Joriseja. 1993. CC Plazas. Foto S. Stepaško

Figuurid ja kassid. 2006. CC Plazas. Foto S. Stepaško

Auruekspress, Teivasjaam Ridala ja Teivasjaam Valingu. 2010. Kumus. Foto S. Stepaško

Sinise valguse objekt. 1975. Kumus. Foto S. Stepaško


Loe juurde Indrek Grigori Kurismaa invasioon Tartus (Sirp 27.11.2009) http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=9800:kurismaa-invasioon-tartus&catid=6:kunst&Itemid=10&issue=3277


Vahendas Liisa Kaljula

Voldi lahti / Unfold

pühapäev, jaanuar 23, 2011

For Money Not Love
Selgitamaks välja, kumb on kangem raha nimel kunsti tegemises, korraldavad Toomas Thetloff ja Taavi Piibemann Artdepoos 21.01-24.02 kunstivõistluse. Mõlemad autorid seavad terveks näituse perioodiks Artdepoos sisse oma töölauad. Külastajatele pakutakse teed ja räägitakse oma loomingust (T–R 12-18, L 12-16). Ühiselt sõelutakse tööde hulgast välja külastaja jaoks huvitavamad ning tutvustatakse nende võimalikke vormistamise viise. Lisaks olemasolevate teoste ostmisele saab esitada tellimustöid ja koostööettepanekuid. Kunstivõistluse punktiarvestus toimub eurodes; auhinnagala leiab aset 24. veebruaril. Kunstivõistlust ei toeta Eesti Kultuurkapital.

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, jaanuar 17, 2011

Mis on plakat?

Margus Tamm kirjutab veidi pikemalt lahti oma TEDx konverentsil peetud ettekande.

Plakat on üks tõhusamaid meediumeid, mis siiamaani leiutatud. See on hõlpsasti paljundatav ja hõlpsasti paigutatav ning annab ideaalis kogu endas oleva informatsiooni edasi ühe hetkega, ühe silmapilgu jooksul.
See, milliste reeglite alusel infot plakatile kodeeritakse ja kuidas seda vaataja poolt loetakse - ehk siis, kuidas toimib plakatisemantika - on omaette pikem teema, millele hetkel ei keskenduks.
Selle asemel alustaks algusest, ning küsiks: mis üldse on plakat?
Vastus on lihtne.

Plakat on viide

Juhuslik näide Tartu tänavapildist.


Plakatil on kujutatud soengu tegemist. Me saame aru, et kuskil siin - tõenäoliselt majas, mille küljes plakat on - asub juuksurisalong.

Veelgi ilmekam on järgmine näide.

See plakat hoiatab meid rongi eest. Täpsemalt – see plakat ütleb meile, et kuigi me võibolla rongi ei näe, on rong täiesti reaalselt olemas ja „lähemal kui me arvame“. Sellele plakatile annab mõtte rongi puudumine, sest kui see rongi eest hoiatav plakat oleks näiteks rongi küljes, nii et me näeks neid koos, oleks see plakat täiesti kasutu. Ehk siis, plakati funktsioon on viidata millelegi, mida pole. Nii toimib praktikas tegelikult igasugune plakat – juhtides tähelepanu millegi puudumisele. Teavitades meid objektidest, mida meil pole ning paikadest, kus me ei viibi.

Enamasti viitab plakat aga millelegi tunduvalt komplekssemale ja narratiivsemale, kui seda on rong või juuksurisalong. Võtame näiteks filmi ja filmiplakati. Kui filmiplakatil oleks info: „Film! Täna! 500m kaugusel! Kestus 2h 30min!“ siis viitaks see küll ühele konkreetsele filmile, kuid samas oleks selline viide ebapiisav. Filmiplakat peaks andma mingilgi määral edasi ka filmi sisu. Samas ei ole film üksüheselt plakatil kujutatav, sest tegemist on väga erinevate meediumitega, kus ei toimi samad jutustamisviisid: kui võtta üks kaader filmist ja panna see plakatiks, esindaks niisugune plakat vaid üht miljondikku filmist, kuid plakat peaks esindama kogu filmi; kui võtta kõik miljon kaadrit ja panna need plakatile, oleks tulemuseks müra.
Järelikult tuleb filmi sisu plakati jaoks tõlkida filmikeelest ümber plakatikeelde.

Siit jõuame järgmise väiteni:

Plakat on tõlge

Kõigepealt tuleks seda väidet veidi täpsustada. Nagu teame, ei ole tõlkimine ja tõlgendamine päris sama: esimene on konkreetsem, teine see-eest informatiivsem; ning mida erinevamad on keeled, millede vahel tõlkimine aset leiab, seda rohkem on sisulise tõlke puhul tegemist tõlgendusega.
Igasugusel tõlkimisel aga läheb tõlkes midagi kaduma ja, mis veelgi huvitavam, midagi tekib ka juurde.


Näide:
USA plakat filmile „Conan. The Destroyer“....


....ja Ghanas tehtud plakat samale filmile.


Nagu näha, on Ghana plakatil võrreldes USA plakatiga midagi kaduma läinud – näiteks proportsioonid. Kuid midagi on ka juurde tekkinud – Arnie õla tagant vaatab roheline kurat, keda USA filmiplakatil pole ja keda pole (vist) ka filmis. Kuid järelikult tundis Ghana plakatikunstnik, et filmi sisu paremaks edasiandmiseks peaks plakatil selline tegelane olema.
Need kaks näidet on omavahel siiski väga sarnased. Tõenäoliselt oli Ghana plakatistil eeskujuks mitte niiväga film ise kui USA plakatisti valmistõlgendus sellest filmist ning Ghana disainer tegi sellesse vaid hädapäraseid omapoolseid korrektuure.

Vastavalt kultuurikontekstile võivad ühe ja sama asja tõlgendused olla väga erinevad. Lausa vastandlikud.

Näide.
Filmi "Apocalypse Now" USAs valminud plakat.....ja samale filmile Jaapanis tehtud plakatUSA plakatil näeme dzhunglit leegitsevas loojangukumas. See ei ole loodus, vaid pigem avanev põrgusuu. Apokalüptilise stiihia kohal aga ripub parv sõjaväekoptereid, mis on pildil pisikesed nagu kimalased. Plakatit vaadates tekib tunne, et kohe-kohe neelab ähvardav, otsatu ja põhjatu dzhungel need tühised kopterid alla, neist ei jää mitte midagi järele.
Ka Jaapani plakatil on kujutatud kopteriparve. Kuid need on hoopis teistsugused kopterid, nad on suured, täidavad terve plakatipinna, nad lähenevad üle mere nagu viimsepäeva ratsavägi, mis pühib oma teelt kõik elava.

Neid kahte plakatit vaadates võiks ette kujutada, et USA plakatidisainer istus kopteris ja vaatas hirmuga lähenevat dzhunglit, ning Jaapani disainer istus dzhunglis ja vaatas hirmuga lähenevaid helikoptereid. Need kaks plakatit on täiesti sümmeetriliselt erinevad tõlgendused samast filmist.

Kuid ühe ja sama asja tõlgendused võivad sõltuvalt kultuurikontekstist olla ka niivõrd erinevad, et kahel tõlgendusel pole omavahel mitte midagi ühist peale selle, et need esitavad täpselt üht ja sama objekti.

Näited:

USA filmiplakat filmile „Romancing the Stone“ („Kalliskiviromaan“)....

... ja Poola plakat samale filmile


USA plakat filmile „Out of Africa“ ja.....

..... Poola plakat samale filmile.


Viimaste näidete puhul saame me rääkida erinevast majandus- ja kultuurikontekstist, erinevatest koolkondadest ja erinevast traditsioonist. USA filmiplakatid vastavad Hollywoodi stampidele, mis tähendab keskendusmist staaride eksponeerimisele, filmi zhanr ja tegevustik aga on antud nappide, kuid sealsele vaatajatele selgete visuaalsete koodidega. Poola plakatitraditsioon aga armastab kasutada visuaalseid metafoore ning eelistab fotole käelist joonistust.
Tuntav on ka kontekstis tulenev erinev suhtumine tõlgendatavasse – film, mis USA disaineri jaoksilmselt polnud enamat kui järjekordne Hollywoodi blockbuster, on idabloki plakatisti jaoks olnud midagi hulga huvipakkuvamat ja erakordsemat. Esimesel juhul rahulduti stamplahendusega, teisel juhul aga on disainer püüdnud luua visuaalset teost.

Nagu näeme, on tõlkimine väga loominguline tegevus. Ja nii jõuame kolmanda väiteni.

Plakat on teos.

Üks põhjusi, miks me tavaliselt ei taju plakatit teosena, on et plakatitel märgitakse väga harva plakati autori nime.
Kui küsitakse: „Kes tegi?“, on üldiselt kaks varianti – kas on loodud teos või on hakkama saadud pahandusega. Nii on ka tavaplakati puhul plakati autori teema tõstetumine ebatavaline ja enamasti seotud mingi hälbega: „hea tava“, eetikanormide, reklaamiseaduse vms. rikkumisega.
Aga loomulikult on autor (või autorid) igal plakatil, tavaolukorras on plakati autor lihtsalt varjus. Ja põhjus on praktiline: kuivõrd reklaamplakati eesmärk on suunata vaataja võimalikult kiiresti ja ühemõtteliselt plakati juurest edasi, selle suunas, millele plakat viitab (mis, nagu me muidugi teame, on üksnes järjekordne tähistaja, sest postindustriaalse turundusloogika ideaaliks on lükata edasi tarbimisest saadavat rahuldust, pakkudes tarbijale tähistatava asemel aina uusi tähistajaid – brände, logosid ja sümboleid). Kui aga plakat oleks varustatud autorinimega, muutuks ta viitajana mitmetähenduslikuks – plakat hakkaks ühtlasi viitama oma autorile ja seeläbi iseendale kui teosele. Vaataja satuks valiku ette ning selle asemel et tunda soovi omandada see, mida plakatil kujutatakse, võib tekkida näiteks soov omandada hoopis plakat - ning turumajanduse ihamasin olekski kokkujooksutatud.

Plakati autor liigub esiplaanile tavaolukorrast erinevates tingimustes. Reklaamikonkursside puhul näiteks on tüüpiline, et plakatist tehakse nö konkursiversioon, kus kliendi logo on väiksemaks tehtud, samuti on eemaldatud tekstid ja visuaalsed elemendid, mis võivad olulised olla müügiargumentidena, kuid on ebaolulised plakati idee mõistmise seisukophalt, see tähendab, et plakatis vähendatakse seda, mis viitab plakatist väljaspoole - et saaks esile tõusta plakat ise.
Selline plakat pole päris autonoomne teos, kuid tema kui viitaja suhe viidatavaga (ehk siis, reklaami suhe reklaamitava tootega) on keerulisem ning põhineb tihti intriigil või isegi konfliktil. Nimelt tõusevad reklaamikonkurssidel esile plakatid, mis jutustavad kaasahaarava loo, mille lõpetab puänt, ning see puänt saabub toote näol. Sellise reklaamplakati lugemist võiks võrrelda detektiivromaaniga – vaataja haaratakse intriigi, mille olemust ta algul ei suuda mõista, kuid mis avab end lõppkulminatsioonina. Ning see intriig on seda nauditavam, mida ettearvamatumaid seoseid luues lõpplahenduseni jõutakse.

Näide (
Cannes Golden Lions zhürii valikust):
Hiinas valminud Rexona reklaam


Intriig: laskemärklaud, kus kõik tabamused on läinud märgist alla.
Kulminatsioon: „Rexona“.
Ahhaaa-lahendus: Hiina sõdur (miilits, laskesportlane, paramilitant) ei tabanud märki, sest kuna ta ei kasutanud Rexona deodoranti, ei saanud ta oma käsi kõrgemale tõsta.Täiesti esiplaanil on plakati autor graafilise disaini näitustel, kus plakatit käsitletakse kui plakatikunstniku teost. Sellisel juhul asetseb plakat disainiväljal, kus tema positsiooni määravad teised plakatiteosed, autorid ja eksperdid ning plakati praktiline otstarve - see tähendab seos muude väljadega – ei oma erilist tähtsust. Sestap domineerivadki disaininäitustel plakatid, mis ei eksponeeri tooteid või sündmusi, vaid pakuvad teadlikumale plakatilugejale krüptilist kultuuritekstimõnu, võimalust süübida, dekodeerida ja deshifreerida, plakatis autorikavatsust ning käekirja otsida, võrrelda seda teiste autorite loomingu ning disainiajaloolise kontekstiga.
Eelnevast tulenevalt on loogiline, et disaininäitustel pälvivad enim tunnustust plakatid, mis loovad visuaalsest ja sõnalisest keelest kokku hübriidset plakatikeelt – sest just teksti ja pildi ühendamine on plakati kui meediumi eripära.

Mõned näited:

Martin Woodtli

kollektiiv VisiotypenNagu näeme, on plakat ühtaegu nii viide kui teos.

See võib tunduda vastuolulisena – üks on tähistaja, mis kõneleb millegi nimel, mida ta pole, teine aga autonoomne ja eneseküllane tervik, mis kõneleb iseenda nimel.
Küllap seetõttu tõstetataksegi aegajalt küsimusi stiilis „kas disain on kunst?“ - mida ta mõistagi pole, sest disain on disain - või siis lahendatakse see häiriv vastuolu, lüües lahku reklaamplakatid ja autroriplakatid või siis vastandades akadeemilist disaini ja kommertsdisaini. Sisuline vajadus sellisteks vastandamisteks aga puudub, kui aktsepteerime, et teos-tähistaja kooslus pole plakati puhul vastuolu, vaid plakatile kui meediumile omane siseloogika, tänu millele plakat üldse toimibki.
Et seda väidet kinnitada, peatuksin veidi pikemalt kahel plakatiprojektil, mis väga teadlikult nn referentsuse illusiooni dekonstrueerivad. Tegemist on kahe kampaaniaga, kus plakatid deomonstrativselt ei viidanud mitte millelegi.


NOW/HERE

2004 korraldasid Berliini disainerid Serge Rompza ja Anders Hofgaard Kunastiakadeemia disainitudengitele workshopi, mille eesmärgiks oli katsetada erinevaid strateegiaid olemasolevas meedias parasiteerimiseks. Muu hulgas organiseeriti väike sanktsioneerimata demonstratsioon Vabaduse kellade juures. Demonstrandid kandsid küll plakatiplagusid, kuid neil puudus igasugune sõnum, need olid täiesti tühjad. „Eesti seadus nõuab, et demonstratsioonid peavad olema võimudega eelnevalt kooskõlastatud. Me ei küsinud kelleltki luba, tõstetades süsteemi jaoks küsimuse, kas selline aktsioon on legaalne või illegaalne,“ selgitab Hofgaard aktsiooni.

Selline demonstratsioon tekitas korravalveametkondades nõutust ja meedias huvi. Politsei jõudis otsusele üritust korra rikkumisena mitte tõlgendada, pressiesindaja Timo Talve sõnul „seisavad inimesed niimoodi trollipeatuses“ (Postimees), EPLi arvamuskommentaator Johannes Saarele tõestas aktsioon seda, et mitte ainult meedia ei manipuleeri inimestega, vaid et aktiivne looja suudab meediat vastumanipuleerida, netikommentaatorite tõlgendusampluaa oli laiem, nemad nägid aktsioonis illustratsiooni Tallinna linnavalitsuse mõttetusele, Eesti riigi mõttetusele, mälestussammaste mõttetusele, kunsti sisutusele, disaini sisutusele, meedia sisutusele, kuulsusesära tühjusele, raha raiskamisele, välismaa ees lömitamisele (välislektorite eestvedamisel korraldatud aktsioon), masside manipuleeritavusele ja sellele, et noortele ei lähe eesti keel korda ning et noortel on madal tööhõive. Vabalt triivima lastud tähistaja haakis end kõikvõimalike ühiskondlike valupunktide külge ning aktsioon, mis ei öelnud mitte midagi, viitas paljude jaoks väga suurtele probleemidele.


OBEY

1989 aga alustas noor USA skeiter Shepard Fairey koos mõne sõbraga posterikampaaniat Andre The Giant Has a Posse. See oli algselt siseringi absurdinali: posteritel oli kujutatud prantsuse hiiglast, filminäitlejat ja tsirkuseartisti André René Roussimoffi, ilma, et sel oleks mingit põhjust olnud. Fairey ise nimetas seda fenomenoloogiliseks eksperimendiks:.“Posteril pole muud tähendust kui eksisteerida selleks, et panna inimesi posterile reageerima”. Fairey jätkas oma kampaaniat aastaid, kleepides plakateid üles paljudes linnades ning teda ei peatanud ka see, kui tal kohtulikult keelati Roussimoffi nime ja näoga mängimine – Fairey disainis portree ümber üldistatud ikooniks ning asendas „Andre The Gianti“ kirjaga OBEY. Mis kokkuvõttes muutis tema kampaania hulga intrigeerivamaks, sest nii muutusid need plakatid tähistajatena täiesti tühjadeks

Tänu Fairey järjekindlusele ning plakatite kummmastavale mõjule pälvis OBEY-aktsioon aina rohkem tähelepanu. Ühe mehe käepäraste vahenditega loodud pseudobränd muutus ülimalt populaarseks ning globaalselt tuntuks, Fairey plakatikampaaniast tehti filme, kirjutati, arutleti, OBEY plakatites nähti radikaalset kriitikat tarbimis- ja meelelahutusühiskonna vastu, seda nimetati silmapaistvaks street arti näiteks jne.

OBEY plakatitel on aga huvitav epiloog. Nimelt on ülipopulaarseks saanud psudobränd tänaseks päevaks rangelt copyrightitud ja OBEY taha on tekkinud omaette väike tööstus T-särkide, skateboardide, limited edition printide jms fännikaubaga (samaaegselt kuivas kokku Fairy eksperimendi tähenduspotentsiaal ning mitmed endised Fairey tegevusele kaasaelajad tunnevad end nüüd petetuina, sest OBEY lakkas tähendamast seda, mis oli neile oluline).

See toob meid aga tagasi väite juurde, et teos-viide samaaegsus ongi plakati kui meediumi toimemehhaanika. Sest kuigi selle mehhanismi üht osapoolt võib mingi effekti saavutamiseks alla suruda, siis aja jooksul kipub plakat naasma oma loomulikku seisundisse, kus ta on võrdväärselt nii iseseisev teos kui viide millelegi asisemale. Ning äärmuslikul juhul, kui plakat ei viita tõesti mitte millelegi - või õigemini, viitab mittemillelegi - tekitab plakat sellest mittemillestki midagi käegakatsutavat, mille külge end tähistajana haakida.

--------

Kui nüüd lõpetada oma jutt väikese moraliseeriva noodiga, viib eelnev arutlus meid disaineri võimu ja vastutuse juurde. Kuivõrd plakat on ühtaegu nii teos kui viide, siis plakati ja selle objekti, millele plakat viitab, seos on vastastikune – plakatit tehes disainer oma tegevusega mitte üksnes ei tähista mõnd eelnevalt eksisteerivat objekti, vaid ühtlasi ka loob seda, millele ta plakatit teeb. Hea plakat muudab selle, millele ta viitab, paremaks, ebahuvitav ebahuvitavamaks.


Voldi lahti / Unfold