laupäev, oktoober 31, 2009

SASKIA JÄRVE „PSÜHHEDEELIA“

Et näha maale suuremalt, klõpsa pildil!Näitusest Draakoni galeriis (12.10-24.10.09) kirjutas Chaneldior:


Saskia Järve maalid on äratuntavad ja eneseküllased. Märgatavalt sisaldub neis kohalolemine ja kellegi äratuntav pilk maailmale, rahulik ja soe, kergelt kummaline viivitus ja seletamatu eksootiline element. Läbivaks karakteriks on väikese tüdruku laadne olend, kel, kui ta end näitab, on kunstniku enese nägu. Kui teda näha ei ole, võib siiski aru saada, et maalilt avanev maailm on vaatepilt selle tüdruku silmadest.
„Psühhedeelia“ näituse puhul on Saskia Järve tööd kontseptualistlikult asetatud sotsiaalpsühholoogilisse diskussiooni. Näitus koosneb kuuest maalist ja erinevaid distsipliine ühendavast eksperimendist, mille tulemuseks on kunstniku poolt läbitud psühholoogiliste uuringute reportaazh. Niisiis on näitus pühendatud teatava vaimu otsimisele, ent tegemist ei ole sümboolse intellektuaalse pühendusega ega kujutavale kunstile omase turvalisest distantsist kiibitsemisega, vaid pigem reaalse ja kõiki abinõusid tarvitusele võtva retkega, et leida üles ja mingilgi moel kaardistada see, mida kutsutakse Minaks.

Saskia Järve`t ajendas oma Mina-otsingule ühiskondlik surve, mille kaudu talle püüti sisendada, et tal puudub tema Mina. Kahtlemata tuleb Mina metafoorina käsitleda- ei ole ju mõeldav, et kellelgi jääb puudu tema ise. Et keegi on ja samas teda ei ole. Olemise ja olematuse, yin ja yang-i paradoks muudetakse suupäraseks sobiva mina-ketšupi abil, mida kaasaegne ühiskond kõikidele oma liikmetele lahkesti pakub. Mina ongi puhtalt ühiskondlik fenomen, selles ei ole mitte midagi isiklikku. Mina on ühiskonnale mõeldud konstruktsioon, mis aitab inimest kategoriseerida. Kategoriseeritud objektina muutub inimene asjaks- nõnda kõneleb Vaino Vahing „Vaimuhaiguse müüdis“, milles käsitletud anti-psühhiaatria mõttesuuna teke langeb ajaliselt kokku psühhedeelia mõiste esilekerkimisega kultuuris.

Mina-konstruktsioonide koostamine keset kontrollimatut paljusust sarnaneb linnade rajamisega mädasoo keskele, mis omakorda sarnaneb saarele või päästerõngale keset ookeani. Pildilt „Kräšš“ on selgelt näha igasuguste konstruktsioonide traumaatilisus. Ei piisa silmnähtavalt eksisteerivast pehmete juustega väiksest tüdrukust, kes on pildi kesksel kohal- ikka tuleb ta kasvõi hävituslennuki eskordi saatel vastandada tema puuduoleva Minaga, lüüa ta peaga vastu kindlapiirilist linnastruktuuri, mille kujunemine on võtnud sadu aastaid ja ilmselt ka tuhandeid inimelusid, ja karjuda „Sa pead saama üheks neist!“. Vahing räägib „Vaimuhaiguse müüdis“ küll Ronald Laingist, kes oma teoses „The Politics of Experience“ kuulutab hullumeelsed ainsateks vaimselt terveteks inimesteks selles haiges ja võõrandunud maailmas, ent hiljem viitab Vahing siiski usinalt kategoriseeritud seaduspärasustele nagu „depressiivsetel inimestel on hirm minaks saamise- individuatsiooni- ees“, jne. Seda on aga hea teada, sest praegusel hetkel tarvitab ca 10% Ameerika Ühendriikide elanikkonnast antidepressante. Pildil „Otsides arguse põhjuseid“ on kujutatud roheline tuba voodiga, mille ees seisab hallipäine doktor ja teeb parasjagu haigele voodisolijale süsti. Meditsiiniline sekkumine käib täies hoos. Samas on toas selline atmosfäär, mis kergelt meenutab Lewis Carroll`it. Normaalsuse tähe all vaimset tervist esindava arsti pea ümber lendlevad värvilised liblikad (õlimaalile installeeritud tikandid) ja poleks ime, kui talle jänese kõrvadki pähe tekiksid. Saart ümbritseb ookean, teadvust ümbritseb mitteteadvus ja see kõik kokku on nagunii üks veider unenägu. Ideaalini lihvitud eneseteadvus varjab endas kõikjal laiuvat ja pulbitsevat psühhoosi, mis ootamatult vallandub ja kogu seni nii kindla ja vankumatuna näiv maailm tõmbub kokku ja haihtub mööda iseenese äravoolutoru tundmatusse. Või siis tõuseb haige voodilt ja kaob koos kogu toaga seinaprakku. Ainus, mis jääb, on see lõputu rohelise taimestiku foon, mis on ühtaegu igihaljas ja värske.

Roheline taimestik ja muru on oluline osa Saskia Järve äratuntavast käekirjast. See on esitatud kui kõike pealispindset saatva taustsüsteemi fassaad, milles kihab lõputu elu paljusus. Seda, mis on fassaadi taga, ei ole ilmselt võimalik kujutada. Enamvähem samale fenomenile on viidanud David Lynch oma tuntud punaste kardinatega. Nii rohetav muru kui ka punased kardinad on eelkõige piir. Nõnda võib Saskia Järve roheline muru olla piir Mina ja mitte-Mina või olemise ja olematuse vahel. Pildil „Teesklen kõrgemaks minaks olemist“ on alles jäänud Mina jaoks nähtavasti kõige olulisemad elemendid- tüdruk-Mina, ema-Mina, koer-Mina- ja kogu ülejäänud maailm on rohelise taimestiku taustal abstraktseteks valgeteks täppideks taandatud. Valged täpid langevad murule justkui teised võimalikud Mina-konstruktsioonid, andes mõista oma omadusest hetkega ära sulada ja või püsida kandvate Mina-konstruktsioonide vahel süütute hallutsinatsioonidena. Sellistega koostoimimist on tõestanud ja väljendanud maailmakuulus avangardist Yayoi Kusama.

Pole kindel, millest inimeste minapilt enamasti koosneb ja milles see täpselt seisneb. Tegemist võib olla unistusega (vt pilt „Veike Amierika“) või kontseptuaalse ruumiga, mille omadused määrab iga inimene ise läbi teadlike ja mitteteadlike protsesside. Mehis Heinsaare romaanis „Artur Sandmani lugu“ kohtub oma siseradadel rändav mees endanimelise majaga, mis on konstrueeritud vastavalt tema isikuomadustele. Samas asub nimetatud maja keset mehe enda lõputut sisemaastikku, mistõttu on see hea näide Mina-konstruktsioonide paljususest ja tõsiasjast, et igal Minal on oma kasvulava ja iga kasvulava asub ühe Mina sees, kusjuures Mina-konstruktsioonid ja identiteedid ei ole üksteisest isoleeritud, vaid teineteisega läbi põimunud ja moodustavad justkui hiiglasliku organismi- kui selle sümboliks võtta eelmainitud roheline taimestik, võib oletada, et aimdus sellise organismi olemasolust võib olla meie teadvuse lõppjaam enne teadvustamatust ehk siis seesama fassaad ja need punased kardinad.

Saskia Järve poolt läbitud psühholoogilisest mina-testist justkui selgus, et autori Mina on tema ema. Pildil „Maailm on ohtlik koht“ istuvad tütar ja ema suure vee ääres, nende selja taga hõljub veepinnal päästevest. Ühelt poolt viitab see Mina-konstruktsioonide vajalikkusele- need on otsekui päästevestid, mis takistavad sind uppumast hullumeelsuse merre. Teiselt poolt moodustavad pildi elemendid mängulise situatsiooni- seal on tüdruk ja ema, kellele on kahe peale ette nähtud vaid üks päästerõngas. Valikut ei tee neist kumbki, selle teeb hoopis Mina-konstruktsioone loov subjekt, seesama, kelle silmist avanevat maailma iseloomustab kohalolemine, rahulik ja kummaline viivitusetunne ja seletamatu eksootika.

Tere tulemast Saskia Järve maailma: http://picasaweb.google.com/saskiajarveVoldi lahti / Unfold

Intervjuu Saskia Järvega

Chaneldior küsis ja Saskia Järve vastas:


„Psühhedeelia“ näituse üheks kontseptuaalseks elemendiks on kaust psühholoogiliste testidega, mille sa ise läbisid, ja mis pidid sind aitama oma „mina“ leidmisel. Kuidas hindad tulemusi?

Läbisin kaks psühholoogide poolt enamkasutatavat testi – vaimse võimekuse testi (IQ) ja isiksusetüübi testi. Lisaks nendele leidsin Internetist veel psühhotüübi testi, mis mind üllatas väga, sest see kirjeldab mind väga hästi ja üksikasjalikult.
Psühholoogi juures tehtud testid näitasid üldisemaid tulemusi, kuid samas määrasid ära minu põhilised tunnusjooned, mida ma pean oluliseks osaks oma „mina“ otsingutes. Siiski ma pean vajalikuks rõhutada, et järelduse, mille kohaselt ma olen õppinud elama nii nagu mul oleks oma ema „mina“ tegin ma iseseisvalt.Mis sa arvad, mis asi see üldse on, mis paneb inimest otsima omaenese „mina“? Kas seda üldse on võimalik ja vajalik leida ja milles see „mina“ väljenduda võiks?
Ma arvan, et see võiks olla teatavat liiki ahastus, mis paneb inimest otsima oma „mina“ - võimetus ennast määratleda ja suutmatus mõista oma käitumist. Ma ei tea, kas oma „mina“ on võimalik leida ja kas see vajalik on. „Mina“ võiks väljenduda näiteks iseloomus.


Mis sunnib sind maalima ja kuidas sa sattusid tegelema sellega, mida kunstiks nimetatakse?
Ma olen avastanud, et üks väheseid asju, mis mu mõtted kõigest muust eemale viib on maalimine. See on hea viis ennast muust väljalülitada. Lisaks sellele on uue maali valmimine minu jaoks väga positiivne elamus.
Kunsti juurde sattusin peale üsna pikka aega välismaal viibimist. Eestis tagasi olles tundsin, et pole midagi, mida tahaksin rohkem teha. Olin alati soovinud kunsti õppida, kuid mul polnud selleks varem piisavalt julgust. Iirimaal elades karastusin ja ei kartnud enam.

Kes või mis sind loominguliselt kõige rohkem mõjutanud on?
Ma arvan, et mind on mõjutanud kõige rohkem mu kodukant ja perekond, eriti ema.

Kust sa pärit oled ja mida sa enne Kunstiakadeemiasse astumist tegid?
Ma olen pärit Pärnust. Elasin seal kakskümmend aastat. Õppisin Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja hiljem Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis, kus minu erialaks oli hotelli- ja turismiettevõtlus. Peale sealseid õpinguid läksin Inglismaale tööle ja sealt edasi Iirimaale. Järgmise sammuna astusingi Eesti Kunstiakadeemiasse.

Kui oma tööd galeriisse üles riputad, mingi pealkirja ja kontseptsiooni alla koondad, kas tunned siis ka teatavat võõrandumist iseendast, olukorrast ja oma töödest? Millal üldse tekivad sellised võõrandumise hetked?
Enamuse oma piltidest olen maalinud kodus, kollase südametega tapeedi taustal ja seepärast olen märganud, et tööd muutuvad galeriis küll, kuid ma ei saaks seda muutumist võtta kokku sõnaga võõrandumine. See on siiski pigem positiivne muutus. Mulle tundub, et minu tööd toovad mind lähemale iseendale ja mul on hea oma maalide keskel olla.
Kõige raskemad on hetked, kui ma tunnen, et pilt pole päris täiuslik.

Oled oma näitusega mõnevõrra dekonstrueerinud ja rehabiliteerinud klisheeks kujunenud „psühhedeelia“ mõiste. Mida tähendab sinu jaoks psühhedeelia?
Antud näituse ja teema puhul mõistan ma psühhedeelia all hinge nähtavaks tegemist.

Mis liinis kavatsed edasi tegutseda?
Ma plaanin ka edaspidi jätkata eneseotsingutega ja teemadega, mis puudutavad inimese olemust. See on minu jaoks erakordselt paeluv. Mis puutub tehnilisse külge, siis mulle endiselt meeldib väga maalida, kuid kindlasti katsetan ka teisi meediume.Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, oktoober 26, 2009

Kujutava- ja Rakenduskunsti sihtkapitali kandidaadid

Alljärgnev peegeldab mõningasi mõtteid seoses Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalide komisjonide vahetumisega. Tähelepanu all on sealjuures ennekõike Kujutava- ja Rakenduskunsti sihtkapital.

Hiljaaegu tekkis kultuuriministeeriumi dokumendiregistrisse Kulka sihtkapitalide uue koosseisu kandidaatide nimekiri.
Kandidaadid on tugevad ja otsustamine saab kindlasti keeruline olema. Nimekirja natuke lähemalt vaadeldes tekib aga rida küsitavusi.

Esmalt hakkab silma, et mõned institutsioonid on väga agarad kandidaate esitama. Eriti agar on olnud Eesti Kunstiakadeemia 6 tõstatusega (ühe puhul küll kaastõstataja), moodustades nii natuke üle veerandi kõikidest kandidaatide esitajatest. Kuna reglemendis pole määratud, palju võib üks institutsioon kandidaate esitada, ei saa ka mingit probleemi olla. Küll läks mõte
aga sellele, et Eesti Kunstnike Liit, kes seekord on esitanud kõigest kolm kandidaati (ühe puhul kaastõstataja), võiks ennast kokku võtta – nende nimekirjas on umbes tuhat liiget, seega võiks järgmine kord näiteks 10% oma liikmetest kandidaadiks tõstatada.
Minnes natuke tõsisemaks. Nimekiri on esitatud Kultuuriministeeriumile, kes peaks kokku kutsuma komisjoni, mis määrab sihtkapitalide liikmed. Üks kandidaatidest seal nimekirjas on Piret Lindpere, kes töötab ka Kultuuriministeeriumis. Kas ei teki konfliktne situatsioon? Ministeerium tõenäoliselt eitab probleemi, selgituseks tuleb a la: ollakse taaskord õiglased ning igaühel peaks olema võimalus ning Eesti on nii väike riik, et korruptsioon ja huvide konflikt on põhjendatud.
Edasi, 22 kandidaadist 16 on Eesti Kunstnike Liidu liikmed. Mis iseenesest tekitab ühe täiesti kõrvalise probleemi. Hetke koosseisus on ainult üks sihtkapitali komisjoni liige, kes ei ole EKL liige. Suur on tõenäosus, et järgmises on kõik EKL liikmed. Edasise mõttekäigu jätan lahtiseks....
Ning jätkates samas vaimus: kes on see komisjon, kes otsustab komisjoni? Paljud kandidaatidest on tõstatatud eesmärgiga, et nad esindaksid tõstatava organisatsiooni huve ja paljud esindama personaalset ekspertarvamust? Mil määral järgitakse kandidaatide valimisel huvide konfliktist hoidumise printsiipe? Jne.

Esitatud mõttekäigud on väga kiirelt kokku pandud ja ei apelleeri eriti millelegi muule kui püüdele tuletada lugupeetavale lugeja meelde, et Kujutava- ja Rakenduskunsti sihtkapitali aastane eelarve on u 22 miljonit (´09 seis) ning oma tegevusega omab see mõõtmatut mõju Eesti kunstimaastikule. Tegu ei ole suvalise komisjoni kokkuklopsimisega, vaid valdkonna ühe (kui mitte kõige) tähtsama komisjoniga. Seega kutsun üles kõrgendatud tähelepanule nii komisjoni moodustamise protsessi kui ka valitud komisjoni töö suhtes.

Markus Toompere

Voldi lahti / Unfold

neljapäev, oktoober 22, 2009

Tartu noore kunsti oksjon9. Oktoobril toimus Tartus Atlantise konverentsikeskuses Kultuuriosakonna eestvedamisel Tartu Noore kunsti oksjon.
Kiwa koostatud näituse kataloogi saab näha siin

Oma valikut kommenteeris Kiwa järgmiselt:
Valik sündis väga üürikese etteteatamisajaga, nii et see on maratonis kolme päevaga korraldatud näitus.
Valik oli alusel "noor tartu kunst", keskkooliõpilasest maalimagistrini. Mingeid muid sisulisi kriteeriumeid ei olnud, tahtsin ainult, et kõik ei oleks puhtalt (Tartu sümbolistlik depressiiv)maal, seepärast ka 2 fotograafi ja Bartholi graafilise EP kaks rariteetset printi. Jälgisin et oleks enamvähem müüdavad asjad, seega heli, videot, installatsiooni, padukontseptualismi jms. ei võtnud. Ja pigem
nö. loometee alguses olevad kunstnikud, kuigi Raag on juba suht advanced ja palju näitusi teinud. Otsisin kokku 16 kunstniku kontaktid ja üheksalt õnnestus kahe päevaga just niipalju ja selliseid teoseid saada.


Müüdud said Iiris Kivisalu fotod: "TGL 660" 350.-, ja "60 sekundit hiljem tuli vihm maha" 1100.- Viimase ostis Linnapea.
Barthol Lo Mejori graafiline EP «LolliPopDada» läks alghinnaga 500.-
Marju Kuuse "Alguses oli ring" samuti alghinnaga 1500.-
Emilie Uneskõndija õlimaal «Värvide muusika» 2300.-
Andrus Raagi "Ootamatu kohtumine" 3700.-

Tartu Postimehe artikkel
Pildistas Toomas Thetloff

Voldi lahti / Unfold

Tuhkatriinu ja king. Maalikunstnik Meiu Mündi viimased maalidSelle aasta augustis ja septembri alguses oli Tartu Loomemajanduskeskuse galeriis (Kalevi 13) Meiu Mündi maalide näitus.

Näitusel olid väljas väikeseformaadilised maalid riidepuudel rippuvatest intiimsetest naisterõivastest ja -kingadest. Kui riidepuul rippuvad rõivad on Mündi loomingu üks vanemaid motiive ja tema nö kaubamärk, siis king on maalija loomingus täiesti uus kujund.

Üldisest motiivivalikust erinesid näitusel kaks punases koloriidis maali: üks kannuga ja teine kolme pirni- või õunalaadse viljaga.

Mündi punases, kuldses ja mustas värvigammas maalide esteetika on minimalistlik: tavaliselt üksik kujund tumedal või ühevärvilisel taustal. Mõnevõrra lisasid näituse maalidele baroksust pitsiga trükitud pinnad ilmestamaks kas tausta või objekte.

Mündi maalide ruumikäsitlus tausta osas on skemaatiline. Kingad näivad asetuvat küll horisontaalsele pinnale, kuid esemete ümbrust on kunstnik maalinud ainult niivõrd, kuivõrd on vaja ruumi aistmiseks. Baleriinikleidid, korsetid ja naistepluusid ripuvad ei kusagil ja kus iganes. Ruum rõhutab objektide ideelisust, objektidega seotud mütoloogiat.

Kuigi näitusel polnud kujutatud sentimeetritki paljast ihu, oli alastus tuntav. Rõivas ilma kandjata vihjab alasti kandjale. Kogu sümboolika: ümbris-sisemus, tühi kest – mängib mõttega lahtiriietumisest. Et esemed Mündi maalidel on nõnda sümboolsed, ei saa need tähendada mingit konkreetset inimest või situatsiooni. Pigem on seosed üldised, suunatud arhetüüpsetele käsitlustele. Kujutatud rõivad ja kingad üksiti väljendavad ja paraku ka kätkevad naist seksuaalselt. Kandja oletatavat alastust võib tõlgendada kui seksuaalsuse kütkeist vabanemist või vastupidi – kui seksuaalse toonitamist. Omaniku puudumine võib viidata nii lahtisaamisele, vabanemisele kui ka igatsusele, vajadusele sensuaalsete esemete järele. Üheaegsed jaatus ja eitus seksuaalsuse aadressil toovad Mündi piltidesse teatud pahelise meelelisuse, vägivaldsuse; mõtiskelu tahtmise ja äraütlemise, aseksuaalsuse ja iha teemal.
Seetõttu kõnetavad pealtäha tavaliselt asjad Mündi maalidel vaatajat küllaltki häbitult ja himuralt.
Mündi piltide seksuaalsus on ühtlasi nii häbitu kui võimalik ja samas täielikult sordiini all.
Baleriinikleit seostub nii tütarlapseliku süütuse kui ka sellest samast murdealise süütusest tuleneva otsekohese seksuaalsusega.

King haakub Mündi varasema loomingu teiste kujunditega intrigeerivalt ja loogiliselt. Tuhkatriinu king on loomulik lisa baleriinikleitidele, korsettidele, tühjadele ja täis anumatele, võikais koloriidis alasti kanadele – kujundid, mis omavahel suhestuses märgivad seksuaalsust sigimise ja viljakuse aspektist.

Münt oli Loomemajandusekeskuse näitusel valinud kujutamiseks seksika kinga kuju: ülikõrge kontsaga peokinga ja kontsakesega idamaise sussikese. Selline king iseenesest on üsna otsene viide seksuaalaktile: jalga–jalast ära ehk sisse-välja idee. Lisaks kinga tuntus seksuaalse fetišina.

Loomemajanduskeskuse näituse kingadest piisanuks rohkemale kui ühele Tuhkatriinule, ja kuivõrd juba ühe kinga pärast pidi prints proovima terve kuningriigi neide, siis selle näituse puhul tulnuks rääkida vähemalt kuuest kuningriigitäiest meheleminekueas kaunitarist läbikatsumisest.

Näitusel olnud maalidel vahelduvad peentes nüanssides vaid nimetatud kahe kingatüübi faktuur ja värv, kontuur ja suurus jääb samaks – see laseb oletada, et kunstnik kasutas šablooni. Tootja ja materjali suhtes jäävad kingad umbisikuliseks, detailid on antud vaid maalilisest seisukohast, kolmemõõtmelisuse illusioon on loodud kokkuhoidlike vahenditega.
Silueti kordus ja ruumi tinglikkus rõhutavad kinga sümboolset tähendust.

Maal kannust tumedal taustal ja maal punaste viljadega rõhutasid Mündi näituse mehelemineku ja seksuaalsuse käsitluse viljakuse külge. On viljad valmis või mitte? On kaevus (kannus) veel vett või on see juba kuivanud?

Eestis riigi praegune ametlik iibepropaganda ja avalikkuse varjamatu surve sünnitamaks on eriti tugev üle kolmekümnestele naistele. Bioloogiline kell tiksub. Aeg läheb, noorus läheb. Ja kui sa ei saa mehele või ei saa last, oled luuser. Tuhkatriinul oli ballil olla võimalik vaid lühikest aega ja siis pidi ta ülepeakaela lahkuma, sest ta sära (noorus, ilu, fertiilsus) kadus. Vaid kaunis king jäi temast maha. Aga kui prints ei tulegi Tuhkatriinut otsima ja king jääb jalga proovimata?

Trepist üles keerduva näituse lõpetasid kolm monokroomset maali üksikust kingast. Neil maalidel pole enam alumiste korruste maalide elurõõmsat kuldset ja punast, värv on mahakeeratud, on must ja hall. King on mälestus, teatud idee surm.

Meiu Mündi näitus Tartu Loomemajanduskeskuses oli meisterliku maalija irooniline ja intellektuaalne jutustus tänapäeva naise rollist Eesti Vabariigis. Esteetidele pakkus näitus ka ilma lisatähenduseta suurepärase elamuse.

MARIS PALGI
Oktoober 2009

Voldi lahti / Unfold

esmaspäev, oktoober 19, 2009

OSTA KOHE!


Nagu paljudel teada, on valminud esimesed eksemplarid plakatikalendritest.

Valimik on tehtud HGDF 2008 ja 2009 plakatinäituse põhjal, tulevikku on jäädvustatud Aadam Kaarma, Andrei Kormashov, Andres Rohtla, Anne Pikkov, Anton Koovit, Arbo Tammiksaar, Dan Mikkin, Dmitri Makonnen, DF Stuudio, Ivar Sakk, Janek Murd, Janno Preesalu, Kristjan Jagomägi, Kalle Toompere, Lauri Järvlepp, Magnus Haravee, Margus Tamm, Marko Kekishev, Mart Anderson, Martin Eelma, Martin Pedanik, Martin Rästa, Olga Levistova, Peeter Allik, Silver Vahtre, Tiit Rammul, Tõnu Kaalep, Uku Küttis, Eerik Kändler, Igor Hobotov, Keit Ein, Kaarel Nõmmik, Urmas Villmann ja Kristina Timmer.

Jaemüüki jõuavad need toredad ja praktilised nipsasjakesed umbes paari nädala pärast. Hetkel on aga võimalik, kes ees see mees põhimõttel, neid omandada EKA Avatud Akadeemia büroost soodushinnaga 100.- krooni (trükiarv on ainult 700 ja omahind 75.- krooni). Seega tasub kiirustada.
Avatud Akadeemia büroo asub EKA I korrusel kohe sisepääsu kõrval paremale. Küsige Katre Paavot või Pirje Kõvatomast.

Lisainfo saab:
Marko Kekishev
marko@siirup.eu
56 215 161


Plakatikalendri presentatsioon. Huvi on.
foto: Tanja Muravskaja

Voldi lahti / Unfold

reede, oktoober 16, 2009

Mis võiks juhtuda kunstikriitikaga?

Anneli Porri & publik


Rõõm on lõpuks ometi (ja mitte autori-poolse venimise tõttu) üles riputada Anneli Porri ettekande märkmed, mis said esitatud Artishoki Aastanäituse Tallinna kataloogi esitlusel. Ettekande ja kogu kolmetunnise diskussiooni lindistus kahjuks ei õnnestunud (Tartu sessiooni saab kuulata aga siit!), peame Tallinna sektsioonis veel tehniliselt arenema. Kuid kohaletulnud mõnekümne inimese hulgas jätkus intensiivset arutelu kauaks; aktiivsemateks kaasarääkijateks lisaks Annelile Maria-Kristiina Soomre, Kati Ilves, Marco Laimre, Indrek Sirkel jt. Lisaks presenteeris talvise kriitikavabriku raamatu-kujulist lõppprodukti Lemmit Kaplinski.
NB! kogu dokumentatsiooni La Fabrique Critiquest saab näha ja kuulda siit (mh ka kohtumisõhtute salvestused!): http://v6lur.ee/lafabriqueAga nüüd kunstikriitika problemaatika juurde:


 • Sissejuhatavaks ja äärmiselt nauditavaks lugemiseks:
James Elkins „What happend to Art Criticism?” (2007)
http://criticaycontracritica.uniandes.edu.co/textossimposio/ElkinsWhathappened.pdf

 • Kunstikriitika on kultuuritekstide üks osa. Me ei saa edasi rääkida enne, kui oleme leppinud kokku, et kõigi meie tegevus, kuivõrd see toimub professionaalsel kunsti- ja kultuuriväljal, allub kriitikale (on kriitilise analüüsi objekt), sh avalikule kriitikale.

 • Traditsiooniline kunstikriitika on tekstirežiim, milles esitatakse argumenteeritud hinnang, mis tugineb kirjutaja professionaalsele ekspertiisile. Hinnang võib olla subjektiivne arvamus, ent koos põhjendustega. Kriitika alla käivad ka deskriptiivsed tekstid, mis on enamasti tuntud ekphrasise nime all.

 • Mis meile kriitikaga seoses muret valmistab? 1. Kunstniku positsioonilt – kriitikud ei tunne huvi ega kirjuta üldse või kirjutavad mittemidagiütlevalt, oskamatult või teevad maha oma seisukohta põhjendamata, lähtudes ainult maitsest. Artiklid koosnevad enamasti ainult pressiteate lühendatud variandist.
 2. Kriitiku jaoks – avaldamispinda pole või see on honoreerimata ja/või tugevate ettekirjutustega, kui „keerulist” teksti tohib kirjutada. Näitused ei paku väljakutset ja piisavalt materjali terveks artikliks, soov mitte asjatult tülli minna (sest teadagi, skandaal tuleb!). Ja et nõiaring oleks täielik: usun, et ka kriitikud tajuvad täiel määral, et nende häälel ei ole mitte mingit ühiskondlikku kaalu.
 3. Publiku vaatepunktist – kriitika ilmumine on ebakorrapärane ja lugemisharjumus ja -oskus kaob, tekstid on mittemidagiütlevad, ei anna piisavalt infot kunstniku, näituse, probleemi kohta, ei arvesta lugejaga/sihtrühmaga. Puudub võimalus valida endale diskursiivselt sobiv kanal, kuna reeglina üle ühe artikli ühe näituse/projekti kohta ei ilmu.


 • Kunstikriitika andmine ja vastuvõtmine koosneb mitmest tegurist. Siia jäävad alles kõik kriitikaga seotud psühholoogilised aspektid (madal või kõrge enesehinnang, enesekindlus, solvumine, tähelepanu puudus ja vajadus, soov saada mõistetud ja hirm valesti mõistmise ees), neid võivad leevendada professionaalne enesekindlus ja kriitika võtmine mitte isiklikuna, vaid professionaalse tagasisidena.
 • Kriitika talumine ja sellest õppimine on väga tugev professionaalsuse näitaja. Kriitika vastuvõtu võti peitub mõistmises, et meie professionaalne tegevus ei võrdu meie isikuga. Kriitika ei mõista meie kui inimese üle kohut. Mida läbimõeldumad on meie loomingulised otsused, seda kergem on näha neid iseseisvana ja ehk ka muudetavana, igal juhul diskussiooni objektina.
 • Kuidas kehva hetkeolukorda parandada? Alustame hädavajalikust harjutustest, enda professionaalse positsiooni läbimõtlemisest. Selleks on vaja:
 1. mõelda läbi ja jõuda arusaamisele, mida me omalt positsioonilt (kunstnik, kriitik, publik) kriitikalt ootame!
 2. teha endale selges oma töö professionaalsed kriteeriumid!
 3. teha endale selgeks, millised on kriitika toimimise psühholoogilised ja erialased mehhanismid, sh ajakirjanduses ja otsesuhtluses.

 • Kunsti- ja kultuurikriitika teeb keeruliseks valdkonna eksperimentaalsus. Me ei tea sageli ise ka, kas uudisteos on toimiv, kas kasutatud võtted on eesmärgipärased jne. Järelikult ei ole ka mingit ühtlast alust teoste hindamiseks. Samas on hädasti vaja publikule selgitavat ja abistavat käsipuud, millele toetuda oma otsustes, ning kunstnikule teda ennast selgitavat ja reflekteerivat materjali, millega ta saaks võrrelda ja vajadusel korrigeerida oma „autoripilti”, sõnumit, vahendeid jne.
 • Kõige laiemalt on kriitika positiivne programm püüd entroopialt korra poole, vähemalt hetkeks ühe teksti piires taastada stabiilne, soovitavalt positiivne kunstniku minapilt, et seda kohe jälle järgmiste teostega või vastuargumentidega lagundama hakata. Kunstnik: „Öelge mulle, kes ma olen!”
 • Kriitiku positsioonilt on kriitika on kujuteldav sirge meie subjektiivsete ootuste ja reaalse sündmuse vastavuse vahel.
 • Mida me meie kohta kirjutatud kriitikalt ootame? Laiemalt on põhjused kas ökonoomilist või psühholoogilist laadi.
 1. Reklaam – positsiooni kinnitamine, kaubamärgi loomine, teavitamine meie voorustest
 2. Afirmatiivsus – psühholoogiline kinnitus, et me oleme õigel teel, heakskiit, tagab jätkusuutlikkust
 3. Mälu – kesksete mõtete sõnastamine ja säilitamine tuleviku tarbeks
 4. Kontekstualiseerimine – teose sidumine taustaga, ankurdamine
 5. Analüüs – asjakohasus, terviklikkus, professionaalsus
 6. Tõlgendusvariandid – ootamegi, et keegi loeks meie tööd teisiti, kui me seda plaanisime (Barthes, Derrida), mänguline, professionaalne (Vaata ka: Jan Blomstedt. Lugejate revolutsioon. – Vikerkaar, 12/1990)
 7. Autoripositsiooni loovat või kinnitavat efekti. Eelkõige töötab siin konflikt – võimaldab oponeerimist ja märterlust, ütleb avalikult, et teie reeglite järgi me ei mängi, aga uusi reegleid veel pole. Ja kui tulevad, siis ka nende järgi ei mängi.

 • Väga oluline on kriitika kirjutamise juures hermeneutika, püüe mõista, mis tegelikult ühendab psühholoogia ja kultuuriteaduse:
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel: “Kriitika ei ole midagi muud kui teose vaimu ja tähe võrdlemine /---/ Kritiseerida tähendab mõista autorit paremini kui tema ise end mõistis”. Hermeneutika on subjekti püüd mõista maailma; läbi autori (kui teise subjekti) teksti püütakse mõista ka autorit ennast.

 • Avalik kriitika on jällegi subjektiivse vastukriitika objekt, mis omakorda võib muutuda avalikuks. Kriitika vastuvõtt toimub sarnaselt teose vastuvõtule, me kodeerime sõnumit lahti kontekstist lähtuvalt, kusjuures konteksti arvestatakse ka kirjutaja isik, nagu kunstiteosest kirjutamisel võtab kriitika arvesse kunstnikku ja tema varasemat tegevust.
 • Seega on täiesti ekslik arvata, et „kriitikule jääb viimane sõna”. See ei ole kunagi nii. Ajaloolised ümberhindamised, kunstike endi reaktsioonid oma loomingus, publiku vastuväited, kolleegide vastuväited. Äkki on jätnud selle „viimase sõna” mulje hoopis lünklik professionaalne mälu ja mitte piisav debati jälgimine või kunstnike teoste tausta puudulik tundmine?
 • Kriitika probleemi tugevdab teadlik või alateadlik veendumus, et teine pool ei ole oma ülesannetes pädev. Kunstnik on loll ja saamatu, kriitik on õel ja pahatahtlik, kunstnik pole ühtegi raamatut lugenud ja kriitik ühelgi näitusel käinud. See on väga tõsine hoiakuline probleem, mille esmane lahendus enne kultuuriministri poole pöördumist on eneseanalüüs – mida ma teen, mida ma pean oma erialal professionaalseks ja asjatundlikuks tegevuseks, kelle/mille huvides ma tegutsen, mis on mu laiemad eesmärgid lisaks ego kaitsmisele ja kehtestamisele. Kui meil on oma ülesanded selgeks mõeldud, on juba olemas platvorm, millelt me võime neid ülesanded ja asjakohasust hakata analüüsima.
 • Kunstimaastikul valitseb totaalne õpitud abituse seisund nii kunstnike kui kriitikute poolt vaadates. Martin Seligman tegi 1960. aastatel eksperimente koerte ja rottidega, kus selgus, et pidevalt ebameeldivasse olukorda pandud loom ei püüagi sellest vabaneda, kui tal ka võimalus peaks avanema. Karistamata loomad seevastu leidsid väljapääsu viivitamatult. Kunstnike ja kriitikute vahel süvenev ja tõena näiv teadmine, et üks on loll ja teine laisk, laseb jääda passiivseks kannatajaks veel pikaks ajaks – kuna me teame, et see nii on ja et midagi muuta ei saa, noh, eks siis passime edasi. Professionaalne enesekindlus, mina-tõhusus on vahendid, mis vähendavad õpitud abituse passiivsust, suurendavad kontrollitunnet oma töö üle.
 • Avalikul kriitikal on alati vahendaja, enamasti mingi väljaanne ja selle toimetaja. Vahendaja roll tundub olevat täielikult alahinnatud ka toimetajate endi poolt. Toimetaja peaks ühtviisi kaasa elama nii kriitikule kui kunstnikule, olema esimene, ent nõudlik ja kriitiline lugeja. Toimetaja ülesanne on tagada eetilise tasakaalustatud kriitika esitamine.
 • NB! Kriitika ei ole kohtuotsus ega diagnoos, see on diskussioon.
 • Enamasti arvatakse, et kriitiku töö juures on kõige raskem kirjutamine. Tegelikult peab kriitik eriti hästi oskama nii rääkida, kirjutada kui eelkõige aga kuulata.


(veel mõned meeleolupildid)


Voldi lahti / Unfold

teisipäev, oktoober 13, 2009

VAHEPEATUS

(Riho Kall ja Marje Murusalu)

tekst: Tanel Rander17.09-28.09 oli Hobusepea galerii akna taha riputatud plakat, mis sarnanes bussi- või trollipeatust tähistava sinimustvalge liiklusmärgiga. Peatuse nimeks oli „Vahepeatus“ ja selle all oli märge „T 0“ (nähtavasti „troll number null“). Ebahariliku elemendina sisaldas liiklusmärk inetu kujundusega reklaamröögatust „Viimaseid päevi“. Selliseid röögatused lisatakse tavaliselt juba olemasolevatele reklaamplakatitele, andmaks viimastele mõjupauerit juurde. Liiklusmärk kui reklaamplakat, trollipeatus kui reklaamitav kaup?


Galerii keldrikorrusel olid kolmele seinale projitseeritud videopildid läbi sõitva ja aeg-ajalt peatuva trollibussi akende. Seinte äärtes seisid nähtavasti trollbussidest pärit kunstnahksed istmed, kuhu näitusekülastaja võis istuda. Kõlas rahustav ja hüpnootiline sõitva trollibussi heli, mis näituse autorite sõnul on Tallinna kohaspetsiifiline tunnus. Tõepoolest! Nii nagu New Yorki sobib iseloomustama metroorongide spetsiifiline krigin, elab üks paljudest Tallinna kohavaimudest kindlasti depoode ja lõppjaamade vahel kulgevate trolliliinide tasastes voogudes. See ongi see jõgi, mille puudumist Tallinnale ette heidetakse. Selline laiahaardeline sinetava pinnaga Kesk-Venemaa jõgi, geneetiliselt täiesti erinev rangetest betoonkallastesse surutud sogastest veresoontest, mis läbivad idüllilisi germaani südameid nagu Dorpat või Dresden. Trollibussid pärinevad Nõukogude Liidust ja moodustavad selle kunagistel aladel (kusjuures ka Šveitsis) siiamaani omanäolisi jõestikke.

Trollisõit kulgeb rahuliku tuimestava heli saatel mööda tavapärast marsruuti, esi- ja tagaaknast paistavad tänavad, valgusfoorid, pargid, Mustamäe, autod jne. Vahepeal vilksatavad keset liikuvat pilti plakatid „Tere tulemast!“, „-20%“, „Odav hind!“, „-30%“, „Kogu perele!“, „Võta tasuta!“, „ALE!“, „Raha välja!“, jne. Seinale videopildi kohale paigaldatud elektrooniline ekraan, see, mis trollibussides indikeerib peatuste nimesid, väljastab siin jaburaid sõnumeid nagu „Kliendi“, „Kasva“, „Välja“, Kõpla“, „Imago“, jne. See kõik moodustab kokku veidi segadusseajava visuaalse müra. Korraga väljub trollibuss kontrolli alt ja hakkab üürgama. Ta on ennast oma liinist lahti rebinud, sest küljeaknast on näha, et pöörane sõit kulgeb läbi rohelise maastiku. Korraga seisavad ekraanil kaks Autorit, Artisti või Arsti, valged kitlid seljas. „Miks te arvate, et te trollis olete? Kas te tahaksite olla kusagil mujal?“ kõlab nagu „Kas sa tahaksid sellest rääkida?“. Seejärel manavad Arstid silme ette pildi troopilisest saarest, päikesest ja sillerdavast merest. „Te sukeldute!“ jne. See pilt aga laguneb õige pea laiali, sest kohe ilmuvad kitlikandjate suust laused, mis võiksid sama hästi olla reklaamsildid „Kiirusta!“ ja „Järgmine trollisõit juba homme!“. Segadust kui palju! Mis siin õieti toimus?

Kohaspetsiifikaga seotud konstruktsiooni-ihast ja seda rahuldada üritavast trollibussi fenomenist toituv helimaastik, mis on kui mõtteline Tallinna jõgi, viitab üldisele eluvoolule, mille teadvustamine sünnib ühes katkestusega (dualismi, autonoomsuse, teadvuse ja identiteedi pelgupaik). Kujundlik Arstide pöördumine reisija poole on sama, mis Artistide (Riho Kall ja Marje Murusalu) sekkumine eluvoolu läbi „Vahepeatuse“. Katkestusele viitab otseselt ka saare kujund, mis on isoleeritud paik mingis keskkonnas- tükike maismaad keset merd, veesilm keset maismaad, kinnipüütud hetk ja teadvus keset seda määratlematut, mille alajaama nimi on unenägu.

Voolu ja kulgemisega, kasvõi tavapärase trollisõiduga kaasneb paratamatu müra. Trolli voogavat heli täiendavad avanevate ja sulguvate uste sisin, vibratsioon, ragisev mikrofon ja inimkõne. Sellele helilisele mürale on aga keeruline leida analoogseid visuaalseid vasteid. On kaheldav, kas jaburad peatusenimed, millest enamik milleipärast ironiseerib tarbimisühiskonna üle, ja vilksatavad reklaamisõnumid on kuidagi ühildatavad trolli-fenomeni helimaastikuga. Samas on veelgi kaheldavam, kas nad üldse peavadki seda tegema. Visuaalsed, audiaalsed ja kinesteetilised maailmad võivad jagada küll voolu ja sellest välja lõigatud hetke aga tihtipeale liiguvad nad täiesti erinevates suundades. Võib tunda tugevaid helivõnkeid ja pehmet tooli istumise all, kuulda trolli kummalist joru, mis sarnaneb paralleelselt kulgevate elektriliinidega, mis paiguti ristuvad, moodustavad sõlmi ja hargnevad lahti, ning samaaegselt vaadelda ümbritsevat. Trolliga liikudes võib näha väga mitmekesist maastikku- kesklinna maju ja parke, magalarajoone ja supermarketeid, samuti männimetsa. Aga siiski- kust on pärit sildid „Allahindlus 70%“ jne? Näib, et need on sümbolid, mida tuleb rakendada selleks, et kutsuda esile ja lõpetada katkestus. Arstide poolt silme ette manatud saarest käib üle semiootilisest prügist koosnev tsunami, mille nimi võiks olla „Osta!“. Niisamuti läheb trollibuss hulluks, rebib end lahti oma liinist ja põrutab möirates metsa- semiosfäärist biosfääri. Katkestus lõpeb, jõgi voolab edasi ja selle vool moodustab ringi. Sellest kõneleski trollibuss number null.

Näituse autorid, mõlemad helile orienteeritud kunstnikud, rõhutavad just „Vahepeatuse“ helilist külge, mille nad on välja andnud plaadina sõna otseses mõttes. Galeriisse astudes võis eest leida kolm klaasvitriini keraamiliste plaatidega (tiraazh 100 eksemplari), millele oli trükitud veebiaadress (www.vahepeatus.com/plaat), kust saab heliteose tasuta alla tõmmata. Siit saab alguse küll täiesti eraldiseisev paradigma aga peab tõdema, et see plaadi-maneer on galerii-näituseformaadi ja muude „katkestuste“ puhul heaks meeldetuletuseks, et miljonid inimesed higistavad praegu hullemini kui nende kiviaegsed eellased selleks, et produtseerida ja raha eest omandada heliteoseid. „Vahepeatuse“ kunstnikud lennutasid need 100 keraamilist plaati CD-tööstuse aknasse ja näitasid, mida kõike võib ja ei või endaga kaasas kanda üks helimaastik.
Voldi lahti / Unfold

neljapäev, oktoober 08, 2009

Luther Blissett, Subcommandante Marcos, Nicolas Bourbaki - F Them! F Them All!

Margus Tamm

Järelsõnaks novellikogule "Suurmeeste elulood"
IV
III
II
I


Pärast elevust, mida tekitas Roland Barthesi õhkuvisatud slõugan autori surmas, on möödunud juba ligi pool sajandit ning ei saa öelda, et autor oleks kuhugi kadunud, lausa vastupidi - autorikontseptsioon elab ja õitseb ning on jõudnud ka nendele territooriumitele, tähistab ka neid tegevusi, mis varem jäid autori ja autorluse mõiste alt välja. Eeskätt seoses uue meediaga on üles kerkinud mitmeid uusi autorikäsitlusi, räägitakse miksimisest, tsiteerimisest, artisti ja publiku vahelise piiri kadumisest, erinevatest kollaboratiivsetest praktikatest, oluliseks tegijaks on muutunud DIY-liikumine jne (1). Üks selline, tegelikult väga pikkade traditsioonidega autorimudel on kollektiivne autor.Kui vaadata, kuidas on kaasaegseid kollektiivseid autoreid käsitletud, torkab eelkõige silma negatiivse aspekti rõhutamine – neid iseloomustatakse kontrakultuurse nähtustena, antiautoritena, autori dekonstruktsioonina, illustratsioonidena autori surmale jne. Wikipedia näiteks seostab Nom de Plume kasutamise ühemõtteliselt radikaalsete gruppidega, kellede eesmärgiks on seeläbi kritiseerida identiteedi konstrueerimise mehhaanikaid.
Või siis nähakse kollektiivsetes autorites kogukondliku töö ning modernse autoristaatuse ristamisel tekkinud kimääre, keda on küll huvitav vaadata, kuid kes kuuluvad ikkagi mingisse teise, kurioosumite maailma.

Ma arvan, et sellised käsitlused on siiski mõnevõrra ühekülgsed ning ignoreerivad mõnede kollektiivsete autorite märkimisväärset produktiivsust ja ühiskondlikku mõju.
Õieti tundub üksnes negatiivsete omaduste rõhutamine kollektiivsete autorite puhul – nii nende endi kui teiste poolt, tähelepanuväärne ja sugugi mitte iseenesestmõistetav. Sest iseenesest ei ole ju ei kollektiivses loomeaktis ega ammugi mitte pseudonüümide kasutamises kunstiväljal midagi ebatavalist. Samuti pole midagi ebatavalist ka kollektiivsetele persoonidele omistatavas irriteerivas käitumises või ühiskondlike normide eiramises, pigem on see kunstiväljal normiks. Ka ei saa tingimata öelda, et tegemist oleks justnimelt autori de-konstruktsiooniga.

Kuivõrd Michel Foucault on essees „Mis on autor“ viidanud mõnedele kollektiivsetele autoritele – ta mainib Homerost ning 20st sajandist Nicolas Bourbakit - prooviksin ma veidi analüüsida selle konflikti olemust, vaadeldes lähemalt kolme küllalt tuntud kollektiivset persooni ning kasutades selleks instrumente Foucault rikkalikust tööriistakastist.


Lühidalt neist kolmest kollektiivsest persoonist:

Nicolas Bourbaki

mõjukas Prantsuse 20. sajandi matemaatik. Püüdis luua matemaatika aksiomaatilist käsitlust ning oli 60-70tel matemaatikateaduse keskseid autoriteete, keda on muuhulgas peetud ka oluliseks konstruktivistliku filosoofia mõjutajaks. Tema elutööks on mammutsari matemaatika põhialustest. 80tel sai laiemalt teatavaks, et Bourbaki on tegelikult kollektiivne pseudonüüm, mille varjus on aastakümnete jooksul tegutsenud suur hulk peamiselt Prantsuse päritolu juhtivaid matemaatikuid. Seepeale vaidlustasid kirjastused Bourbakiga sõlmitud lepingud, puhkes protsess teoste avaldamisõiguste üle, mille Bourbaki-grupp lõpuks võitis, kuid ei ole pärast seda enam ühtegi teksti avaldanud.


Luther Blissett

Itaalia meediategelane ning tunnustatud kirjanik. Loodi 1994, mil meililistides levis kettkiri, mis kutsus kõiki ühinema Luther Blissett nimelise kollektiivse persooniga, avatud popstaariga. Üleskutses rõhutati, et liikmed ei pea omaks võtma ühtset käitumist, ei pea omandama mitte mingit grupi-identiteeti, kõik vastuolud ja eriarvamused on teretulnud, “sest me ei pea kellegagi võistlema, sest meiega pole võimalik võistelda, sest meie oleme sina ja sina oled meie”. Järgnevatel aastatel sai Blissett tuntuks mitmesuguste meediaskandaalide korraldajana. Kuulutas sõja kultuuritööstusele ja autoriõiguste-süsteemile. On avaldanud mitmeid raamatuid, kriitikute poolt hinnatuim neist on ajalooline romaan „Q“, mis on pälvinud ka mitmeid kirjandusauhindu. 1999 kuulutas Luther Blissett oma viisaastakuplaani täidetuks ning sooritas harakiri.


Subcommandante Marcos

Populaarne Mehhiko poliitik, viljakas kirjanik ja zapatistliku liikumise sõjapealik. Kerkis avalikkuse ette seoses 1994 rahvaülestõusuga. Seejärel loobus relvastatud võitlusest, selle asemel hakkas ta aktiivselt meedias esinema. On avaldanud suurel hulgal esseid, mõned jutukogud ning ka mõned populaarsed lasteraamatud. Avalikkuse ees esineb alati kaetud näoga ning keeldub avaldamast vähimaidki oma isikuga seotud fakte. Selle asemel on ta kuulutanud enda kui revolutsioonilise liidri isiku igaühele vabaks samastumiseks. Vaatlejad on kirjeldanud Mehhiko linnades toimuvaid rahvakogunemisi, kus inimesed on samuti katnud oma näo ning kehastuvad meeleavalduse-ekstaasis Subcommandanteks, väites politseinikele, ajakirjanikele jne, et nemad ongi tegelikult Marcos. Viimased teated Marcosest pärinevad mõne aasta tagant, mil ta kuulutas välja „varjatud riigipöörde“ ning tema ja tema zapatistid katkestasid igasugused suhted meediaga.Kõigepealt peaksin ma oma valikut põhjendama. Esiteks, võiks küsida, kas nende persoonide koos käsitlemine ning üldse autoritena käsitlemine on õigustatud. Tegutsesid või tegutsevad nad ju küllalt erinevatel väljadel, Marcos eelkõige poliitikas, Blissett ajakirjanduses ja Bourbaki teoreetilises matemaatikas. See on tõsi, kuid samas on nad kõik lõppkokkuvõttes jõudnud ikkagi, osalt vastutahtsi, kunstiväljale: Blissett aktsioone käsitletakse meediakunstina, Marcose poliitdemagoogiat kirjeldatakse kui poeesiat, Bourbaki Uues Matemaatikas nähakse demiurgilist kunstiakti, tema kuivalt matemaatilisi tekste käsitletakse kui omalaadset, äärmuslikku abstraktsionismi, tõmmates paralleele 50te abstraktsionismitrendiga maalikunstis ja muusikas (2). Miks see nii on, sellele leiab võibolla vastause Foucault arutluses Baudelaireliku dändismi üle, kus ta käsitleb teatavat enesesuhet, kus subjekt kujundab oma isiksust teadlikult, loob ennast otsekui kunstiteost. Foucault väidab seejuures, et oma ise leiutamisel pole kohta ei poliitilises ega ühiskondlikus kehandis, vaid see kuulub kunsti valda (3). Kuivõrd kollektiivsete persoonide ise on ilmselgelt nende endi poolt leiutatud, teadlikult kujundatud, siis fukooliku loogika järgi kuuluvad nad paratamatult eelkõige kunstimaailma. Sellise loogika paikapidavust näib tõendavat kasvõi Nicolas Bourbaki käekäik – pärast tema erakordse persooni tagamaade ilmsikstulekut kaotas ta kiiresti positsiooni juhtiva reaalteadlsena, samas hakati teda „avastama“ kunstnikuna.

Järgmise põhjendusena tooksin ära English Oxford Dictionary definitsiooni mõistele autor: „ Autor on isik, kellelt pärineb või kes loob midagi“. Sellele klassikalisele loojakontseptsioonile vastab näiteks Jaan Kross. Ta on üks konkreetne isik, tema tekstid on isikupärased, need pärinevad temalt, neid poleks saanud kirjutada keegi teine.

Seevastu Nicolas Bourbaki on kollektiivne autor. Kuigi põhimõtteliselt on teada Bourbaki gruppi kuulunud isikud, ei ole siiski võimalik Bourbakit üksikuteks autoriteks jaotada, sest kõik tekstid valmisid koostöös ning konsensuse alusel ning grupi liikmete isiksused on Bourbaki tekstides tabamatult lahustunud. Pealegi ei olnud ükski Bourbaki grupi liige asendamatu, Bourbaki oli üles ehitatud nii, et konkreetse isikkoosseisu muutumine ei saaks muuta oluliselt Bourbakit ennast. Teisalt on Bourbaki tekstid äratuntava stiiliga ning tema ideed olid kahtlemata originaalsed ning innovatiivsed. Nicolas Bourbaki oli seega impersonaalne kuid originaalne.

Luther Blissett puhul ei ole võimalik välja selgitada lõplikku arvu temaga seotud füüsilisi isikuid. Kuna Blissett kutsus endaga ühinema kõiki soovijaid, siis saab ka öelda, et põhimõtteliselt oli ta nõus omaks võtma ükskõik kellelt pärinevaid mõtteid ning esindama ükskõik milliseid seisukohti. Luther Blissett puhul ei saa seega rääkida ei konkreetsest persoonist ega autentsusest.

Subcommandante Marcos on on küll üks konkreetne isik, tal on füüsiline keha, tema peale on võimalik näpuga näidata ja öelda: „Ta on siin“ ning olla kindel et ta ei saa samal ajal olla kusagil mujal. Samas jääb ta täiesti isetuks, tema seest ei lähtu midagi, kõik tema üleskütvad kõned on üksnes rahvahulkade ootuste tagasipeegeldus, ta ise ei väljenda iseennast, sest tema asemel on alati keegi teine, olgu see siis nälgiv talupoeg (4). või Che Guevara. Ta on täiuslikult ebaoriginaalne isik.

See, et kollektiivsed autorid ei mahu Oxford Dictionary poolt pakutud, subjektist lähtuva autori-definitsiooni raamesse, on üsna ootuspärane. Nad jäävad isikutena püüdmatuteks, hajuvad laiali ja vahetavad asukohta. Neid kui alguspunkte pole võimalik lokeerida. Lihast ja luust autori asemel on üksnes nimi, mis ripub otsekui õhus, keeldudes kinnitumast ühegi konkreetse isiku külge. Kuid kui tuua autori mõiste sõnaraamatu-definitsionist lähtuvalt välja vastandpaarid: konkreetne isik vs. mitteisik (antud juhtudel loendatamatu inimhulk) ning lähtepunkt olemine vs. vahendaja olemine, võib öelda, et koos nö tavapärase autoriga moodustavad Bourbaki, Blissett ja Marcose esindatavad autoripositsioonid omamoodi tervikliku süsteemi, mis mängib läbi tavatõlgenduses autorile omistatvate omaduste ning neile vastandlike omaduste võimalikud kombinatsioonid. Seega on antud kollektiivsed persoonid ikkagi otseselt seotud klassikalise autorikontseptsiooniga.

Sealt, kus Oxford Dictionary pakutav autorikontseptsioon ummikusse juhib, leiab väljapääsu Michell Foucault. Arutledes autori ja autorinime üle, heidab ta kõrvale idee alustrajavast subjektist ning jõuab tõdemuseni, et erinevalt pärisnimest ei ole autori nimi üheselt seotud mingi tõelise ja diskursusevälise isikuga. Autor on keeruka operatsiooni tulemus, psühhologiseeriv projektsioon tekstidega sooritatavatest manipulatsioonides. (5).
Selline lähenemine näib olevat kollektiivsete persoonide käsitlemiseks sobivam – on ju kõik näiteks toodud kollektiivsed autorid olnud viljakad publitsistid ning seega on meil nende teoste näol olemas midagi, mis erinevalt nende ebapüsivast ja raskestipiiritletavast isikkoosseisust on vägagi konkreetne ja käegakatsutav.

Et jõuda selgusele, kas niisugune määratlus siiski tegelikult vastab kollektiivsete autorite olemusele, tuleks seega proovida neid kui autoreid rekonstrueerida neile omistatavate teoste kaudu. Selleks pakub Michel Foucault meile meetodit, mida ta omistab kirjanduskriitikale –nelja reeglit, mille alusel seotakse tekstid autoriga.
Esimene nõue - autor on määratletud teatud püsiva väärtusastmena, silmnähtavalt kehvemad tekstid tuleb teoste leotelust välja jätta. Teiseks - autor on määratletud teatud koherentse kontseptuaalse või teoreetilise väljana, see tähendab, et välja tuleb jätta teosed, mis on õpetuse seisukohalt vastuolus autori teiste teostega. Kolmandaks - autor ilmneb stilistilise ühtsusena. Kõik muutused on seletatavad väliste mõjude või sisemiste arengutega. Neljandaks - autor võrdub kindla ajaloohetke ja teatud hulga sündmuste lõimumispunktiga, välja tuleb jätta teosed, mis kirjeldavad sündmusi, mis toimusid pärast autori surma. (6)
Kuivõrd valitud kollektiivsed autorid on oma loomingus piisavalt eripalgelised, vaatlen neid nelja punkti kõigi autorite peal eraldi.

Bourbaki tekstide väärtusaste on püsiv – tekstid sündisid kollektiivse konsensuse tulemusena. see oli küll väga aeganõudev ja kurnav meetod, raamatutesse jõudis vaid väike osa Bourbaki-grupi mõttetalgutel kirjapandust, kuid see, mis jõudis, oli laitmatult ja ühtlaselt viimistletud.
Ka on tema tekstid teoreetiliselt ühtsed – sest ühtse teoreetilise välja loomine oligi tema peamine eesmärk. (7)
Bourbaki oli tuntud oma ülirange, ebainimlikult loogilise ja umbisikulise kirjutamisviisi poolest. Kui Bourbakist sai 60-70tel matemaatika juhtfiguur, muutus tema kirjutamisstiil omamoodi kaanoniks, mida püüdsid jäljendada ka teised matemaatikud. Seega saab rääkida borbaki stiilist.
Kui üritada aga paigutada Bourbaki loomingut ajalistesse raamesse, siis saab nii tema kui ülejäänud kahe puhul rääkida vähemalt umbmäärasest sünnidaatumist, mis lubab tõesti kõrvale heita varasemad tekstid.
Kuid surmadaatumitega on lugu palju keerulisem. Siin on küsimus kollektiivse autori surma võimalikkusest üleüldse. Kuidas saab surra keegi, kes ei mahu kodanikeregistresse, keegi, kes eksisteerib eelkõige meediakuvandina? Kindlasti saab selline persoon sooritada sümboolse enesetapu – nagu seda tegi Luther Blissett. Kuid sümboolne surm on alati ümberpööratav. Ainus pöördumatu suremise viis on kliiniline.
Nicolas Bourbaki kliiniline surm on teoreetiliselt võimalik. Kuid sellele peab eelnema tema sümboolne surm: kõigepealt peab Bourbaki ise ennast surnuks kuulutama (mida ta ei ole teinud, püsides juba aastakümneid jonnakalt koomas) – s.t. et muu hulgas pandaks seisma uute liikmete vastuvõttu tagav rotatsioonimehhanism; ning seejärel oleks juba võimalik tuvastada iga viimase kui Bourbaki-grupi tegevuses osalenud matemaatiku kliiniline surm ning koos sellega panna paika Bourbaki surmadaatum. Ning hilisemaid sündmusi käsitlevad tekstid tuleks siis Bourbaki bibliograafiast välja jätta.


Kuna Luther Blissett nime all võisid esineda kõik, kes soovisid, on tema kirjutised vägagi kõikuva tasemega. Neid saab kategoriseerida küll välise vormi järgi pikemateks ja lühemateks kirjutisteks, romaanideks ja esseedeks ja e-mailideks, kuid „kirjanduslik väärtus“ või mõni muu “sisuline” omadus ei anna piisavat alust millegi kõrvaleheitmiseks Blissett bibliograafiast.
Samadel põhjustel puudub tekstidel eraldi võttes ka kontseptuaalne ühtsus. Teisalt andis Blissett kui autor kõigele, mis tema nime all tehti, talle omase skandaalse ning eksperimentaalse varjundi. Tema Teos „Let the Children..“ hävitati kohtu otsusel. Kuid näiteks romaan „Q“ ülllatas välja tulles sellega, et ta ei olnud üldse skandaalne, ega ka mitte krüptiline skisoidne tekstimassiiv, vaid lineaarse narratiiviga kirjanduslikult nauditav korralik ajalooline jutustus. Kuid, Luther Blissett kontekstis käsitleti seda kui eriti peent anarhismi, kavalat jänesehaaki, mis ei lase teda kinni püüda, skandalisti ja provokaatorina üheselt paika panna. Blissett puhul võib öelda, et tal on selge tugev kontseptsioon, kuid see ei ole tingimata tuvastatav. liikudes tekstide kaudu autori poole ja järelikult ei saa selle abil ka tõestada või ümberlükata tekstide seotust autoriga.
Väline stilistiline ühtsus Blissett tekstides mõistagi puudub. Eklektika ja ebajärjepidevus on osa tema kontseptsioonist ning stiilimuutused tema teostes ei tulene ei välistest mõjudest - kuivõrd Blissett kehandit on võimatu piiritleda, pole ka võimalik rääkida „välisest“ - ega ka sisemistest arengutest, sest areng kui lineaarne liikumine ei käi Blissett kontseptsiooniga kokku.
Ainsana neist kolmest persoonist on ta aga surnuks kuulutatud (8). Seega võiks arvata, et vähemalt eluaastate alusel oleks võimalik Blissett loomingut kuidagi piiritleda. Kuid ka see jaotus ei toimi - kui ilmuks välja mõni uus teos, mille autoriks on märgitud Luther Blissett, siis ei tuleks mitte öelda, et see ei saa ollas Blissett teos, sest Blissett on surnud, vaid see tähendaks, et Blissett elab, kuna see seal on tema uus teos.

Hinnangud Subcommandante Marcose tekstide kvaliteedile on üsna vastandlikud ning mingit ühest „markoslikku kvaliteedikvoodi“ anda pole võimalik: tema poliitdemagoogiat võib õigustatult nimetada loogikavabaks ja sama hästi võib seda nimetada ka poeetiliseks. Samas suudaks eraldi võttes iga üksik hindaja siiski ära tunda Subcommandante Marcosele omase kirjandusliku taseme ning välja arvata tekstid, mis sellega vastuollu lähevad.
Mõnes mõttes saab Marcose tekstide puhul rääkida ka kontseptuaalsest ühtsusest, kuid üksnes äraspidisel moel. See süüdimatus, millega ta segab oma tekstides omavahel vastuolulisi poliitideoloogiaid, akadeemilist leksikat ning folkloori, eristab teda selgelt teistest kirjutajatest. Ja kuna ta ka ise oma ideoloogilist eklektilisust intervjuudes meelsasti tunnistab, tuleb seda lugeda teadlikuks ning originaalseks kontseptsiooniks. Niisiis, kui üritada rakendada Marcose puhul kontseptuaalse ühtsuse nõuet, tähendaks see seda, et kõrvale tuleks heita tekstid, mis on kontseptuaalselt ühtsed.
Marcose looming on eklektiline ning ta on end väljendanud väga erinevates zhanrites – esseistikast lasteraamatuteni – ning stilistilist ühtsust on sealt raske leida. Siiski on tal mõned äratuntavad jooned, mingid kinnismõisted – nõiteks õiglus, patriotism, vabadus - mis on liialt abstraktsed, et näha neis midagi peale kaunikõlalisuse ja mida võiks seega lugeda tema stiili osaks.
Mis puudutab Subcommandante võimalikku surma, siis selles osas on kõik veel lahtine – juhul kui näiteks Mehhiko võimudel õnnestuks see, mida Subcommandante iga hinna eest vältida püüab - tuvastada ja tõestada Marcose “tegelik” identiteet (9), muutuks Subcommandante Marcos surelikuks. Marcos ise on viidanud võimalusele, et “kui tema eesmärgid on saavutatud, siis ta kaob”. Kuid see lubadus on tegelikult surelikkuse topelteitus – esiteks pole kuigi tõenäoline, et tema eesmärgid – nagu näiteks „õiglus“ - kunagi täidetud saaksid; ning teiseks tuleb silmas pidada, et kadumine ei ole kaugeltki samane surmaga, see oleks antud juhul pigem kliinilise surma määramata ajaks edasilükkamine.


Nagu näha, tekib küllaltki kummaline olukord, kus kirjanduskriitika ühtsusnõuetele vastavad kõige paremini Nicolas Bourbaki matemaatikaõpikud. Kuid näiteks Luther Blissett ei vasta praktiliselt ühelegi esitatud nõuetest, tema teosed ei moodusta mingit baasi, mis võimaldaks kinnitada Luther Blissett kui autori olemasolu. Ometi on ta neist kolmest ainus, keda on ka ametlikult mitmete kirjandusauhindadega tunnustatud.
Niisiis, ei saa kollektiivsete autorite ise olla üksnes „tekstidega sooritatavate manipulatsioonide tulemus“. Me ei suudaks kuidagi konstrueerida näiteks Luther Blissett, lähtudes üksnes tema tekstidest, see konstruktsioon ei püsiks koos. Ükskõik milliseid operatsione me tekstidega ka ei sooritaks, pole ikkagi kuigi kindel, et selle kaudu oleks võimalik jõuda mingi „psühhologiseeriva projektsioonini“.

Vähe sellest, et kollektiivsete autorite tekstid tõrguvad koondumast tervikuks, on nende puhul võimalik ka olukord, kus üks ja sama tekst samaaegselt viitab mitmele erinevale autorile.
Ühte sellist, hüpoteetilist ja vaevalt teostatavat võimalust kirjeldab Jorge Luis Borges jutustuses „Pierre Menard, «Don Quijote» autor“. Kuid kollektiivsete persoonide puhul muutub selline teksti-autori suhe täiesti reaalseks.
Eespool oli juttu Luther Blissett romaanist Q. Pärast Blissett surma jätkas sama autoritegrupp nime all Wu Ming ning romaani Q võib leida nii Blissett kui Wu Mingi bibliograafiast, samas oleks vale väita, et Luther Blissett ja Wu Ming on üks ja sama isik. See väike bibliograafiline kahetisus romaani Q ümber võib tunduda küll üsna ebaolulisena, sest üldjoontes on Wu Ming ja Luther Blissett piisavalt sarnased iskud, kuigi mitte päris kattuvad, siis siiski „samast koolkonnast“.
Kuid võiks ette kujutada ka palju intrigeerivamat situatsiooni. Näiteks kui kodanik Tõnu Õnnepalu oleks avaldanud romaani „Piiririik“ mitte autorinime Emil Tode all, vaid hoopis Luther Blissett nime all. Sel juhul oleks tegemist hulga mitmetähenduslikuma olukorraga. Sel juhul ei saaks väita, et Luther Blissett on kodanik Tõnu Õnnepalu autorinimi. Ja ka teos ise kuuluks ühtaegu nii Tõnu Õnnepalule kui ka Tõnu Õnnepalust sõltumatule kirjanik Luther Blissett´le. Veelgi enam, romaani tähendus oleks erinev, olenevalt sellest, kas lugeda seda kui Õnnepalu või kui Blissett teksti. Teisel juhul oleks kindlasti tegemist hulga provotseerivama ja meediakriitilisema teosega kui seda on Emil Tode või Tõnu Õnnepalu „Piiririik“. Ja isegi kui tekst ise ei tundukski meediakriitiline ega skandaalitaotlev, siis tuleks selles Luther Blissett puhul näha topeltmängu, väljakutsuvat keeldumist skandaalsusest. Järelikult paikneks täpselt sama tekst samaaegselt erinevates jaotustes, viitaks erinevatele autoritele ja asetseks erinevates diskursustes.
See kõik ei lükka küll ümber Michel Foucault määratlust, et autori nimel on klassifitseeriv funktsioon; autori nimi võimaldab rühmitada teatud hulga tekste, neid piiritleda, mõned nende seast välja arvata ja väljaarvatuid allesjäänutele vastandada (10), kuid kui Michel Foucault arutluses näib see määratlus andvat autorile siiski mingi kindla asukoha, siis kollektiivsete autorite puhul läheb see taas kaduma. Sama palju, kui autorinimi võimaldab tekste diskursusteks rühmitada (11), võimaldab see kollektiivsete autorite näitel neid rühmitamisi ka küsitavaks muuta.


Siinkohal võiks tekkida kiustaus lahendada kollektiivsete persoonide autoriprobleem ühe lihtsa nükkega. Tunnistada, et jah, nad ei vasta tõesti üldtuntud autorimääratlustele ning neid pole võimalik kirjanduskriitika meetodite abil autoritena käsitleda, järelikult, miks siis mitte lõpeks tunnistada silmnähtavat? Milleks sundida neile peale vormi, millesse nad kuidagi mahtuda ei taha? Ja kui need kollektiivsed persoonid ka on avaldanud kümneid kirjutisi, siis miks püüda näha nende - eraldi võttes võibolla suurepäraste teoste - koosvaatlemisel tekkivas kakofoonias midagi peale sihitu grafomaania, hullumeelse seosetu monoloogi? Ja kui Luther Blissett nime alla koondunud inimesed eraldi võttes on ka igati arukad, siis ei tähenda see sugugi, et tulemuseks ei võiks olla üksnes kollektiivne skisofreenik.
Sel juhul võiks rahumeeli kollektiivseete persoonide kui autorite käsitlemise lõpetada.
Sest, nagu ütleb Michel Foucault, rangelt võttes pole hullu kõnet olemas (12). Sel juhul võiks kollektiivseid persoone vaadelda kui kurioosumeid, nende sõnavõtud oleks ei midagi rohkemat kui kollektiivse alateadvuse mullistus, mis isegi, kui selles peitub mingi tõde, ei ole sellest ise teadlik ega võimeline seda ise ära tundma. See oleks siis midagi sarnast netikommentaaridele, mida „ei tasu lugeda“, kuid mida kui nähtust võivad spetsialistid - meediateoreetikud või psühholoogid aegajalt analüüsida.
Nii näiteks kirjeldab üks Bourbaki sessioonil vaatlejana viibinud matemaatik oma segaseid tundeid, nähes akadeemikuid läbisegi karjumas, sõimlemas ja iga üksiku sõna ning kirjavahemärgi üle päevade kaupa vaidlemas. (13) Too matemaatik lahkus sessioonilt, kuna pidas seda „hullumeelsete kisakooriks, kust pole mõtet oodata millegi mõistliku sündimist“.
Ometi pidi ta hiljem, Bourbaki teoste ilmudes, oma arvamust muutma. Selgus, et Bourbaki oli vägagi võimeline tegema sihipärast tööd, oli võimeline jõudma erakordsete tulemusteni. Seega ei saanud Nicolas Bourbaki olla hullumeelne. Sama kehtib ka ülejäänud siin käsitletud kollektiivsete persoonide kohta: nad kõik on olnud võimelised püstitama eesmärke ning nende eesmärkide suunas tulemuslikult töötama. Seega pole võimalik neid hullumeelsetena vaikima sundida või meie maailmast pagendada, sest nad asuvad siinpool töö sakraalset piiri (14).
Seega, kollektiivseid autorid ei anna ennast kätte ei üksikisikutes ega teostes, ei tekstide sees ega „tekstide piiridel“, kuid nad ei asu ka hullumeelsetena meie maailmast väljaspool.

Enamgi veel – näideteks toodud kollektiivsete persoonide töövõime ja tõhusus on olnud erakordne, vaadeldes vastukajasid nende elule ja tegevusele, peab tunnistama, et nad on olnud võimelised oma nägemust, oma tõde mõjuvalt esitama. Nad on populaarsed, nende teoste üle diskuteerivad erialaeksperdid, neil on olnud arvestatav poliitiline mõjuvõim (15).
Michel Foucault, märgib, et tõsiasi, et diskursus on varustatud autori nimega, tähendab, et see diskursus ei ole harilik, suvaline kõne, mis kaob, mööda hõljub ja haihtub. (16). Ma arvan, et selle väite saab ka ümber pöörata ning öelda, et tõsisasi, et mingi diskursus (või tekst) ei haju, ei unune kohe, tähendab, et seda hakatakse seostama autoriga. Vähemalt siis, kui antud teksti saab pidada kirjanduslikuks, sest “kirjanduslikke” diskursusi on võimalik vastu võtta ainult siis, kui nad on varustatud autorifunktsiooniga: (17)
Lähtudes kollektiivsete autorite teostest, ei suuda me küll nende põhjal üles leida autoreid, kuid samas ei võimalda nende teoste olemasolu ka autori puudumist.


Tulles tagasi Foucault arutluse üle autorist kui funktsioonist ning võrreldes seda Oxford Dictionary pakutavaga, võib öelda, et Foucault pöörab ümber viimase esitatud romantistliku skeemi, kus tipus asub looja, kellest kiirgub allapoole tema looming. Foucault kirjeldab autorit kui midagi, mis moodustub altpoolt ülespoole, tekstide selekteerimise ja tõlgendamise käigus. Vaadeldes neid kaht kirjeldust, saab tõdeda, et kuigi Foucault pöörab skeemi ümber, on see siiski seesama hierarhiline mudel, mille tipus on autor ning mille baasi modustavad tekstid. Tundub, et mõnes mõttes jäävad Foucault parandused ja täiendused kosmeetilisteks, autoriteemat ümbritsenud sakraalne ilukõnelisus on asendatud küll insener-tehnilise terminoloogiaga, kuid üldehitus jäetud samaks.
Näib, et probleem ongi selles, et kollektiivsed autorid ei sobitu niisuguse püramiidja konstruktsiooniga – ehitatagu seda siis ülevalt alla või alt üles, sest nende puhul pole võimalik paika panna ühtset liikumis-, või hargnemissuunda, olgu see siis teosest autorini või autorist teoseni. Selle asemel toimub kollektiivse autorinime, isikute ja teoste vahel pidev liiklemine, mis muudab põhjus-tagajärg seosed nende vahel ambivalentseks ning teeb ühtede või teiste lõpliku lokeerimise mingis diskursiivses ruumis praktiliselt võimatuks.
Siin ilmneb sügavalt sisuline vastuolu hierarhilise ja risoomse struktuuri vahel. Üritades läheneda kollektiivsetele autoritele eelpoolkirjeldatud raamistike abil, saame me paratamatult üksnes negatiivseid tulemusi. Ja see vast selgitab ka, miks kollektiivsetes persoonides kiputakse tihti nägema üksnes midagi skandaalset, kurioosset või dekonstruktiivset.


Arvestades, et mingist ametlikust diskursiivsest positsioonist, „tões paiknemisest“(18) kollektiivsete autorite puhul üldjuhul rääkida ei saa, tuleks küsida, mis on ikkagi see, mis laseb neil ennast kuuldavaks teha? Mis laseb neil edukalt toimida ning oma tõde veenvalt esitada?

Eelkõige tuleks esile tuua asjaolu, et kollektiivsed persoonid ei ole sündinud siia ilma juhulikult, vaid nad on tekkinud eneseteadliku sekkumise tagajärjel. Nad on ellu kutsutud, et öelda välja seda, mis muidu jääks välja ütlemata. Kogu nende olemasolu põhjuseks ja õigustuseks ongi tõe kuulutamine ning nad on üles ehitatud nii, et seda missiooni võimalikult hästi täita. Kuivõrd kollektiivsed persoonid on ellukutsutud ja kujundatud iseenda poolt, saab siinkohal tõmmata võrdusmärgi nende enesetehnikate ja nende tõeökonoomika vahel. See, mis elustab neid kui isiksusi, on täpselt see sama mehhanism, mis toodab neis tõde. Et mõista, mis muudab kollektiivse autori kuuldavaks, tuleks seega vaadelda viise, mille kaudu see isiksus kui moraalne subjekt moodustatakse. (19)

Milline siis on see protseduur, mille kaudu need kollektiivsed subjektid valmistavad ennast ette, täitmaks oma missiooni, ära tundmaks ja esitamaks oma tõde?
Michel Foucault kirjeldab enesetehnikaid, mida erinevatel ajastutel on kasutatud, et täita mõnd sellist ühiskondlikku positsiooni, mis lubab lausuda tõde – olgu selleks positsiooniks siis antiikpolise valitseja või kaasaegne teadur. Kuigi Foucault käsitleb enesetehnikaid kui üksikindiviidide praktikaid, pole iseenesest vähimatki põhjust, miks mitte proovida tema meetodit rakendada ka kollektiivsete persoonide peal.
Foucault loetleb nelja aspekti, mis on vajalikud enese kui moraalse subjekti moodustamiseks. Need on: eetiline substants, allutamisviis, enesepraktika ehk asketism ja teleoloogia. (20)

Kollektiivsete persoonide puhul torkab esimese asjana silma askees. See askees on vabatahtlik pagendus, kodanikeregistrist väljapoole paiknemine. See tähendab ühtlasi ka kõikvõimalikest ühiskondlikest tasustamismehhanismidest kõrvalejäämist. Kollektiivsed subjektid, isegi kui nad on jõudnud ühiskonnas arvamusliidri või popstaaristaatusesse, loobuvad selle seisusega tavaliselt kaasnevatest tasudest ning naudingutest – olles üldtuntud, jäävad nad ülesleidmatuteks ning äratundmatuteks. Ja ka nende nauding saab olla ainult kaudne ning irooniline. (Või mida muud võis tunda näomaskiga ja kurguni kinninööbitud Subcommandante Marcos, kui ta 2002 valiti mingi ajakirja poolt Mehhiko seksikaimaks meheks?) Selle askeesi aktivaks aga on muutumine raskestitabatavaks nii juriidilisele kui distsiplinaarsele kontrollile. Sest puudub füüsiline keha, mida karistada, mille üle kohut mõista, mida sisse või välja sulgeda, puudub organisatsioon, mida hageda, puudub isiksus, kelle omadusi hukka mõista või naeruvääristada. Igasugune selline katse üksnes tugevdaks kollektiivseid persoone, sest see toimiks nende olemasolu reaalsuse kinnitamisena, mitte kunagi aga neid õieti piiravana. Näiteks on Luther Blissett´d üritatud korduvalt hageda, kohtu otsusel on isegi hävitatud tema teoseid, kuid arusaadavatel põhjustel ei ole kohtuorganid nõustunud alustama protsessi autori enda üle. Tõenäoliselt sarnastel põhjustel lasevad ka Mehhiko võimud Subcommandante Marcosel üsna vabalt tegutseda.
Kuivõrd kollektiivsete subjektide vaateid ei pääse seega mõjutama ei hirm karistuse ees ega lootus omakasule, siis võib öelda, et nad on vabamad, „nägemaks seda, mis on silmnähtav“ ning nad on vabamad seda ka väljendama. Bourbakile andis see vabadus võime rajada uue aluse matemaatika õpetamiseks, Blissett sai paljastada meediatööstuse ebaadekvaatsust ning Marcos juhtida tähelepanu sotsiaalsele ebaõiglusele.
Vaadeldes kollektiivseid persoone läbi Foucault eetika genealoogia, võib öelda, et kollektiivsete persoonide eetiline substants on vabadus, allutamisviis on üldine hüve, asketism on autoriõigustest ja -tasudest loobumine ja teleoloogia on tõde (mis võib väljenduda ka negatiivsena, vale paljastamisena). See ongi see eetiline konstruktsioon, mis muudab nad usutavaks, hoiab neid elus. See on see eneseloome, mis annab neile võime kuulutada tõde. Kusjuures, kui Foucault eristab klassikalise ajastu eneseloomet ning kristliku ajastu enesest loobumist, siis kollektiivsed persoonid tunduvad endas harmooniliselt ühendavat mõlemat enesetehnikat.

Rääkides kollektiivsete persoonide moraalse ise seotusest nende tõeökonoomikaga, nende askeesi otsesest seotusest tõevõimega, võiks toetava näitena meenutada, kuivõrd hävitavalt mõjus Nicolas Bourbakile kohtusaaga, kus ta protsessis kirjastajatega oma teoste avaldamisõiguste üle. Bourbaki küll võitis protsessi, kuid ei ole pärast seda enam ühtegi kirjutist avaldanud. See võib tunduda paradoksaalne – lakkas ta ju autorina tomimast pärast seda, kui ta oli ametlikult tunnistatud autoriõiguste subjektiks. Bourbaki grupi matemaatikud on hilisemates intervjuudes viidanud sellele, et protsess kurnas neid füüsiliselt ja laostas nad majanduslikult, kuid tõenäoliselt ei olnud see siiski suurim kahju. Pigem võib oletada, et kõige demoraliseerivamalt mõjus Nicolas Bourbakile tema lammutamine kohtuprotsessi käigus autoriõigustega tavakodanikeks. Selline elusalt lahkamine ei saanudki olla muud kui tappev. Loobudes oma askeesist - anonüümsusest ja (autori)õigusetusest, kaotas Bourbaki ka võime toota tõde. Näiteks Luther Blissett suutis sarnaseid lõkse ennetada: kõik raamatud, mis ta avaldas, andis ta samal ajal ka internetis tasuta allalaadimiseks.

Niisiis on autoriõigustest, autoritasudest, kogu autori isikut ümbritsevast pidulikust tähelepanust loobumine kollektiivsete autorite puhul eelkõige tehniline paratamatus ja seega mitte ilmtingimata ideoloogiline valik, kuigi enamasti tõlgendatakse seda justnimelt läbi viimase, tahtliku protestiaktina.Kokkuvõttes
Kollektiivse autorinime all esinemine on ühest küljest kindlasti teadlik ja ka irooniline valik. Kollektiivsuse ja anonüümsuse sidumine modernistliku autorikontseptsiooniga tekitab ootuspäraselt segadust, tõmbab soovitud tähelepanu, võimaldab ennast paremini kuuldavaks teha.
Kuid ainuüksi irooniline enesepositsioneering, isehakkamine, kui see oleks ühemõtteliselt vastuolus ühiskonnas kehtivate arusaamadega autorist, ei selgitaks mõnede kollektiivsete persoonide tõsiseltvõetavust ja olulisust, seda elevust nende kui autorite ja sellise autoripositsiooni võimalikkuse ümber.
Võib öelda, et kollektiivsete persoonide toimimine, nende endi ülesehituse ja nende tegevuse loogika seob neid ikkagi osaliselt klassikalise autorikontseptsiooniga. Esiteks on kollektiivsed persoonid iseenda poolt loominguliselt kujundatud ja nagu alguses märgitud, paigutab selline enesesuhe need persoonid juba iseenesest kunstiväljale, s.t. sellisesse diskursuseruumi, mis eeldab autori olemasolu. Teiseks, nõuab kollektiivsetes persoonides autori nägemist nende tegevuse tagajärjekus, see, et nad on avaldanud teoseid ja et nende teosed on ostutnud olulisteks, tõmmanud tähelepanu ja pälvinud spetsialistide tunnustust.
Kuid sellesama eneseloome ja produktiivsuse mehhaanika, mis kollektiivseid persoone autoritena kunstiväljale paigutab, sunnib neid samas eemalduma seda konstitueerivast autoriõiguste juriidilisest süsteemist ning jätab nad tabamatuteks kirjanduskriitilisele analüüsile. Samad mehhanismid, mis kinnitavad kollektiivse autori reaalsust, ei võimalda samal ajal teda kui autorit üles leida ega lokeerida.
Selles, sisuliselt tehnilises vastuolus tulekski tõenäoliselt näha põhjust, miks kollektiivsete autorite loomingut käsitletakse enamasti juba eos ideoloogiliselt laetuina ning eelkõige opositsioonikultuuri kuuluvaina.
Viited ja märkused

(1) Lev Manowich „Models of Autorship in New Media“.
(2) Näites kandis Amir D. Aczel kirja pandud ja 2006 ilmunud esimene põhjalikum Bourbaki-biograafia nime „The Artist and the Matematician: The Story of Nicolas Bourbaki“.
(3) Michel Foucault „Mis on valgustus?“, lk 6
(4) Oma kuulsas kirjas Mehhiko valitsusele 1994 kirjutab Marcos „Marcos is gay in San Francisco, black in South Africa, an Asian in Europe, a Chicano in San Ysidro, an anarchist in Spain, a Palestinian in Israel, a Mayan Indian in the streets of San Cristobal, a gang member in Neza, a rocker in the National University, a Jew in Germany, an ombudsman in the Defense Ministry, a communist in the post-Cold War era, an artist without gallery or portfolio.... A pacifist in Bosnia, a housewife alone on Saturday night in any neighborhood in any city in Mexico, a striker in the CTM, a reporter writing filler stories for the back pages, a single woman on the subway at 10 pm, a peasant without land, an unemployed worker... an unhappy student, a dissident amid free market economics, a writer without books or readers, and, of course, a Zapatista in the mountains of southeast Mexico. So Marcos is a human being, any human being, in this world. Marcos is all the exploited, marginalized and oppressed minorities, resisting and saying, 'Enough'!“ Samal aastal ajalehele San Francisco Chronicle antud intervjuus tunnistas salapärane geriljapealik Marcos, et ta töötas noorena ühes selle linna restoranis, kuid vallandati, kuna ta on gei. See avaldus tekitas küll palju elevust geiringkondades, kuid eelneva taustal tuleb seda võtta siiski eelkõige metafoorilisena.
(5) Michel Foucault „Mis on autor?“
(6) Michel Foucault „Mis on autor?“
(7) Kui Nicolas Bourbaki oli sunnitud 70tel tooma sisse uusi mõisteid, mis ei sobitunud tema senise hulgateooriast lähtuva teoreetilise raamistikuga, alustas ta oma projektiga otsast peale, asendas hulgateooria paindlikuma kategooriateooriaga, töötas eelnevad teosed uuesti läbi, tegi neisse olulisi täiendusi ning andis need uustrükkidena välja.
(8) Blissett on küll elanud ka mõningast surmajärgset elu. Näiteks peeti 1998 ühel ja samal päeval Itaalias kinni 5 Luther Blissett´d – tegemist oli bussijänestega, kes kõik esitasid politseile enda kohta juhuslikult samanimelisi valeandmeid.
(9) Juba 1995 teatasid Mehhiko võimud, et nad on Marcose tegeliku isiku kindlaks teinud – nende väitel on tegemist aastaid tagasi teadmata kadunuks jäänud filosoofia- ja kommunikatsiooniprofessor Rafael Sebastián Guillén Vicentega.
(10) Michel Foucault „Mis on autor?“
(11) Michel Foucault „Diskursuse kord“, Varrak 2005, lk 23
(12) Michel Foucault „Diskursuse kord“, Varrak 2005, lk 11
(13) The Continuing Silence of Bourbaki—An Interview with Pierre Cartier, June 18, 1997 , Mathematical Intelligencer
(14) Michel Foucault „Hullus ja arutus“, Avatud eesti Raamat, Ilmamaa 2003, lk 118
(15) Isegi Nicolas Bourbaki tegevus omandas kohati poliitilise varjundi – temast inspireeritud 70te USA Uue Matemaatika liikumises tundsid mitmed Ameerika arvamusliidrid ohtu, nähes seda järjekordse Euroopa intellektuaalse rekonkistana.
(16) Michel Foucault „Mis on autor?“
(17) Michel Foucault „Mis on autor?“
(18) Michel Foucault „Diskursuse kord“, Varrak 2005, lk 28
(19) Michel Foucault „Eetika genealoogiast“
(20) Michel Foucault „Eetika genealoogiast“

Voldi lahti / Unfold